کاترین: بسیار ممنونم از اینکه وقت گذاشتید تا این موضوع را با خواهران رز در پاریس و ورسای مورد بحث قرار دهید. این ۲ گروه در واقع خواهران دوقلو هستند و با یکدیگر همکاری می‌کنند و این همکاری مدتی طولانی ادامه داشته است. بنابراین اگر موافق باشید ما با مقاطع تاریخی شروع می‌کنیم. یعنی یادآوری تاریخچه خواهران رز در جهان.

کبرا: بله حتما.

کاترین: ممنونم. پس با تاریخ انقلاب فرانسه شروع کنیم که یک ترومای جمعی تولید کرده است که هنوز در فرانسه وجود دارد و حتی شاید در جاهای دیگر… آیا اکنون یک استحاله جمعی در جریان است؟

کبرا: آنچه درحال رخ دادن است، یک شرایط انرژتیک معین است که بسیار شبیه به شرایط انرژتیک موجود در زمان انقلاب فرانسه است. بنابراین این اوضاع تکرار همان داستان است. و فرصتی برای تکرار آن داستان به شیوه ای بهتر.

کاترین: عالی است. و فکر می‌کنم شاید فرصتی برای نوعی ترمیم و هیلینگ باشد.

کبرا: بله البته. قطعا نیاز به هیلینگ و درمان وجود دارد و این یکی از پروژه هایی است که ما توسط خواهران رز در فرانسه نیز انجام می‌دهیم.

کاترین: ممنونم عالی است. بسیاری افراد بیدار-شده در فرانسه درحال حاضر خاطره احیا شده انقلاب فرانسه را به ویژه از ۲۱ دسامبر ۲۰۰۱ حس می‌کنند. آیا این موضوع یک توضیح روحی و انرژتیک دارد؟

کبرا: منظور شما ۲۱ دسامبر ۲۰۲۰ است؟

کاترین: ۲۰۲۰. ببخشید. بله همینطور است.

کبرا: بله در واقع پس از فعالسازی عصر آکواریوس انرژی های جدید شروع کردند به جریان یافتن به درون ورتکس دوگانه پاریس-ورسای؛ و این انرژی ها دارند فرصت پاکسازی همه مسائلی که بیش از ۲۰۰ سال پیش رخ داده اند را به ما می‌دهند و آن خاطرات دارند به سطح می‌آیند. به خصوص برای آنهایی که در آن زمان حاضر بودند، یک فرصت جهت درمان و هیلینگ و بیدار شدن به پتانسیل های معین بالاتری است که در آن زمان فعال بودند و نیاز است که مجددا فعالسازی و متصل شوند.

https://www.sisterhoodoftherose.network/post/sisterhood-of-the-rose-interview-with-cobra-age-of-aquarius-final-activation

کاترین: بسیار خب. بنابراین سؤال بعدی طبیعتا این است که آیا انقلاب فرانسه تاثیراتی منفی بر روی خط زمانی معینی داشته است؟

کبرا: آنچه رخ داد این بود که انقلاب فرانسه در واقع سرقت یک خط زمانی بود که قرار بود در جهت متفاوتی حرکت کند اما در یک مقطع مشخص، آنچه رخ داد غیرقابل اجتناب بود و حاصل جمع تصمیمات اراده آزاد مردمِ درگیر در آن درام بزرگ سیاره ای بود و در مقطع مشخصی نمی‌توانست متوقف شود. بنابراین ما اکنون دقیقا در همان موقعیت هستیم. آنچه از زمان شروع پندمی در سال گذشته روی می‌دهد، چیزی است که از سال ۲۰۱۹، غیرقابل بازگشت است و این نتیجه تصمیمات اراده آزاد بازیگران کلیدی درگیر در ماجرا است و ما دقیقا در همان درس قرار گرفته ایم و اکنون که در این مسیر جدید قرار گرفته ایم، همه آنچه در توانمان است انجام می‌دهیم تا خط زمانی مثبت آکواریوس را در روند خودش نگه داریم و این دقیقا چیزی است که در قرن هجدهم مورد طراحی و برنامه ریزی بود. این یک برنامه بسیار قدیمی است که در فرانسه قرن هجدهم بسیار فعال بود.

کاترین: هنگامیکه شما می‌گویید غیرقابل بازگشت، دقیقا منظورتان چیست؟

کبرا: منظورم این است که مقطع مشخصی در سیر تکامل رویدادهای قرن ۱۸ در فرانسه و به ویژه در پاریس بود که مشخص شد که انقلاب فرانسه روی خواهد داد و دیگر راهی برای جلوگیری از این واقعه نبود و همین مسأله درمورد پندمی یا تلاش برای فروپاشی جامعه در تابستان ۲۰۱۹ به وقوع پیوست. بنابراین اکنون نیز دینامیک مشابهی وجود دارد.

کاترین: آهان. بسیار خب. بسیار واضح بود ممنونم. ما می‌دانیم که نام ورسای مرتبط است به واژه «Verseau» و از این ریشه می‌آید که به معنای آکواریوس در زبان انگلیسی است و این قلعه با همسوییِ ویژه ای با واشنگتن و اورشلیم ساخته شده است. آیا ورسای و خود مکان، قصر و باغ هایش نقش ویژه ای در عصر آکواریوس ایفا می‌کنند؟

کبرا: بله. آنچه رخ می‌دهد این است که ورسای بر روی یک خط لی (لیلاین) الهه بسیار قدیمی واقع شده که در واقع یک خط استوا در دوره مشخصی از آتلانتیس بود و این مکان ورتکسی برای ده ها هزار سال بود و در زمان ساخته شدن قلعه فعالسازی شد و این ورتکس مجددا در اماکن مشخصی بسیار نزدیک به قلعه، پس از رخداد فعالسازی خواهد شد. برنامه های معینی وجود دارد که برخی از آنها طبقه بندی شده اند. بعضی از آنها عمومی هستند که  در زمان رخداد و پس از رخداد، مجددا فعالسازی خواهند شد.

Interview de Cobra : histoire occulte de la France et retour de la Déesse

کاترین: بسیار خب ممنونم. شما به نوعی بخشی از پاسخ سؤال بعدی ما را نیز دادید. که سؤال از این قرار است که آیا ورتکس ورسای یک ورتکس طبیعی است و یا یک ورتکس مصنوعی ایجاد شده توسط قصر و مراسمات تشرف داخل آن است؟ نقش ورتکس دوگانه پاریس_ورسای چیست؟

کبرا: بله همانطور که گفتم این قلعه بر روی یک خط لی ساخته شده و این موقعیت برای مراسمات تشرف استفاده می‌شده است که ورتکس را تقویت می‌کردند و با پاریس ارتباط ایجاد می‌کردند. بنابراین این اتصال میان پاریس و ورسای توسط این تشرفات تقویت می‌شد. برخی از تشرفات در خود پاریس انجام می‌شدند و برخی از آنها در ورسای. بنابراین این ارتباط تقویت می‌شد و از طریق تشرفات تشدید می‌شد و نوعی جریان انرژی به شکل عدد 8 انگلیسی ایجاد می‌کرد که حضور الهه را در کل منطقه تقویت می‌نمود.

کاترین: متوجه شدم. آیا لطفا می‌توانید بیشتر به ما درباره لژ بزرگ تأسیس شده توسط کنت سنت ژرمن در فرانسه آن زمان بگویید و اینکه چرا پاریس در سال پر اهمیت ۱۷۷۵ (سال نور) انتخاب شد؟

کبرا: این بخشی از یک پروژه بزرگ بود که توسط کنت سنت ژرمن قبلا در قرن ۱۷ آغاز شد و آن را آتلانتیس جدید نامیدند و برنامه این بود که گروه معینی از ارواح در فرانسه تناسخ پیدا کنند، به خصوص در پاریس و از آغاز قرن ۱۸؛ و این ارواح با یکدیگر مواجه و روبرو می‌شدند و کدهای نوری را فعالسازی می‌کردند و سنت ژرمن به ویژه با برخی از آنها در پاریس تماس برقرار کرد. بیشتر این افراد بخشی از لژهای ماسونیک بودند یعنی لژهای فریماسونیک مثبت و در سال ۱۷۷۵ یک فلش بزرگ انرژی از مرکز کهکشان وارد شد که ورتکس های انرژی معینی را در شبکه مدار انرژی سیاره فعالسازی کرد. فعالسازی های معینی در طول سال ۱۷۷۵ وجود داشت و به ویژه در روز ۲۱ مارس ۱۷۷۵. و از طریق آن تشرفات، نور زیادی به زمین لنگر شد و این یکی از پروژه ها بود، یا یکی از پروژه های زیر مجموعه پروژه آتلانتیس جدید که توسط کنت سنت ژرمن ایجاد شد.

راهبه بزرگ و لوژ فریماسون پاریسیس:

http://2012portal.blogspot.com/2019/04/the-high-priestess.html

کاترین: بسیار خب. این ما را به سؤال بعدی درباره روحانیان زن می‌رساند چرا که گروه خواهران به وضوح یک نام مؤنث است و کنت سنت ژرمن یک مرد است. اتصال و ارتباط با روحانیان زن چگونه است؟ و چرا آنها کندالینی سیاره ای را به ویژه در نتردام بین ۸ تا ۱۱ نوامبر ۲۰۱۸ فعالسازی کردند؟

کبرا: بله سنت ژرمن یک مرد است و او در بدن یک مرد تناسخ کرد چرا که به این وسیله آزادی عمل بیشتری در کارش داشت. وی می‌توانست آزادانه حرکت کند و آزادی عمل داشته باشد اما به نظر من، بسیاری از افرادی که وی مشرف کرد، زنان بودند. برخی رهبران لژهای ماسونیک که وی با آنها در ارتباط بود زنان بودند و بسیاری از افرادی که در حلقه داخلی وی بودند یعنی در مدرسه سری داخلی وی، آنان نیز زنان بودند؛ و اکنون که این نیاز برای فعالسازی مجدد ورتکس پاریس وجود دارد، روحانیان زن حرکت مقاومت در پاریس و نزدیک نتردام در سال ۲۰۱۸ به سطح زمین آمدند و ورتکس را فعالسازی کردند و فعالسازی مجدد ورتکس را آغاز کردند که در تاریخ ۸ تا ۱۱ نوامبر ۲۰۱۸ بود.

اسرار نتردام و پاریس:

The Hidden Secrets of Notre Dame and the Parisii of Isis

Interview de Cobra : histoire occulte de la France et retour de la Déesse

کاترین: و اینکار را انجام دادند تا نور بیشتری را در آن منطقه به کار بگیرند و یا اینکه مسأله مربوط به خط زمانی بود؟

کبرا: اهداف متعددی داشت. یکی از این اهداف فعالسازی مجدد ورتکس الهه پاریس بود و دومین هدف فعالسازی مجدد کندالینی سیاره بود. برای اینکه وضعیت انقلاب فرانسه بتواند ترمیم شود. چراکه همانطور که احتمالا شما می‌دانید حرکت جلیقه زردها یکی دو هفته پس از ۸ نوامبر ۲۰۱۸ شروع شد. و این موضوع واکنش مستقیمی به این جنبش کندالینی بود. بنابراین مردم مجددا شروع می‌کنند به مبارزه برای آزادی خودشان و اینبار نیروهای نور هر آنچه بتوانند انجام می‌دهند تا این مبارزه آزادی خواهانه را طوری جهت دهند که غیرقابل سوء استفاده باشد.

کاترین: بله بسیار خب، عالیست. برخی از محققان آلترناتیو و مورخان می‌گویند که بعضی آثار یادبود مقدس در فرانسه، در اماکن مشخصی ساخته شده اند تا اشکال هندسی ویژه ای ایجاد کنند، مانند هندسه مرکابا. این موضوع به خصوص در‌ مورد منطقه کاتار در جنوب غربی فرانسه صدق می‌کند. آیا می‌توانید علت دقیق این موضوع را شرح دهید؟

کبرا: کاتار و تمپلارها به دانش سری ویژه ای متصل بودند و در واقع دانش مرکابا و دانش بدن نوری بخشی از آن دانش ویژه است. و بسیاری از آثار تاریخی تمپلار و کاتار بطور راهبردی ساخته شده اند تا این موضوع را بازتاب دهند و این بخشی از پروژه هندسه مقدس است که به نظر من جهت فعالسازی مجدد بدن نوری گروهی یا سیاره ای ایجاد شد. این علت اصلی پشت پرده است.

کاترین: بسیار خب بدن نوری سیاره ای غیرفعال شده بود؟ آیا آسیب دیده بود؟

کبرا: آیا می‌توانید سؤال خودتان را دوباره تکرار کنید؟

کاترین: منظورم بدن نوری سیاره ای است. به این دلیل نیاز بود مجددا فعالسازی شود که از میان رفته بود؟ و یا اینکه آسیب دیده بود؟

کبرا: تقریبا به طور کامل نابود شده بود و این دلیل همه جنگ ها و تجاوزها و انرژی منفی حاضر در آنجا بود. از زمان سقوط امپراطوری روم در قرن چهارم، ویرانی زیادی در آن منطقه وجود داشته است و “خطوط لی” آسیب دیده بودند و نیاز بود که مجددا فعالسازی شوند و پروژه های کاتار و تمپلار تا حدودی موفق بودند. به نظر من بیش از آنچه توقع می‌رفت به موفقیت رسیدند.

کاترین: عالیست متوجه شدم. در مورد خانواده هایی در اروپا و کمی درباره خط زمانی پروسی صحبت کنیم. آیا دلیلی سری پشت اتحادها، و اتحادهای نظامی میان برخی از خانواده های اروپایی مانند هاپسبورگ و بوربون ها وجود دارد که مرتبط است با خط زمانی پروسی و ارتباط روحی مشخصی بین فرانسه، اتریش و مجارستان؟

کبرا: خانواده بوربون و خانواده هاپسبورگ هر دو متصل هستند به خطوط خونی “گرال”. بنابراین این دودمانیست که دی ان ای فرد مشخصی به نام مسیح را انتقال می‌داد و همینطور فرد مشخصی به نام مریم مجدلیه، و اتصال بین آن دو خط خونی در میان خطوط خونی دیگر عمدا توسط اشرافیت سفید ایجاد شد تا دی ان ای گرال و اسرار الهه حفظ شود. این چیزی بود که پشت پرده رخ می‌داد و به نحو عمومی مورد بحث قرار نمی‌گرفت. اما خطوط خونی مشخص دیگری نیز وجود داشتند که سعی داشتند از این اتفاق جلوگیری کنند. و همینطور بسیاری از آنانی که در منطقه پروس تناسخ پیدا کردند. و به همین دلیل است که تجاوزهای نظامی و حملات نظامی متعددی از پروس به فرانسه در طول چند قرن گذشته رخ داده است. مجددا یک ارتباط نیز از طرف خانواده های بوربون و هاپسبورگ میان فرانسه و اتریش و همینطور فرانسه و مجارستان وجود دارد چرا که خط خونی هاپسبورگ در اکثر این دوره بر مجارستان نیز حاکم بود.

Interview de Cobra : histoire occulte de la France et retour de la Déesse

کاترین: بسیار خب، در این مقطع مایلم از شما بپرسم آیا کمی توضیح می‌دهید که یک خط زمانی دقیقا چیست؟ برای من یک خط زمانی جغرافیایی واضح نیست که آیا به مردم متصل است، یا “دی ان ای” مردم، یا به طور کلی به هندسه مقدس.

کبرا: خط زمانی، برداری از جهت مسیر رویدادها است. بنابراین یک خط زمانی معین، تمایل دارد رویدادها را در جهت معینی پیش ببرد. این تعریف یک خط زمانی است.

کاترین: بنابراین هنگامی که ما به پروس و یا پاریس متصل شدیم یعنی خط زمانی پاریسی، در واقع به مسیر رویدادهای متصل به آن منطقه وصل شدیم.

کبرا: بله. همینطور به همه ایده ها، همه جنبش ها، و همه ایدئولوژی اساسی آن منطقه.

کاترین: بسیار خب، ممنونم. شما گفتید که منطقه لورین یک ورتکس بسیار مهم الهه است که همراه با ورتکس های الهه در ونیس و اونترسبرگ نگه دارنده‌ نور در اروپا هستند. آیا لطفا درباره‌ اهمیت سری آن برای فرانسه و سراسر جهان شرح می‌دهید؟

کبرا: خط خونی لورین نیز یکی از خطوط خونی است که به خط خونی گرال متصل بود و سراسر منطقه همچنین یک ورتکس بسیار مهم الهه است؛ بنابراین این را می‌گویم که خطوط خونی معینی که به خط خونی گرال متصل بودند تمایل داشتند در مناطق ورتکس الهه تناسخ بیابند تا بتوانند انرژی الهه را از طریق انتقال مؤنث از مادر به دختر در طول خط خون، لنگر کنند. و به همین دلیل است که این خط خونی در آن منطقه زمین مستقر شد.

کاترین: بله بله عالی است. پروس این منطقه لورین را پیش از جنگ جهانی اول اشغال کرد. آیا با توجه به آنچه گفتید می‌توانیم بگوییم که آنها در واقع این حرکت را انجام دادند تا این ورتکس را غیرفعال ساخته و جنگ بزرگ را به راه بیندازند؟

کبرا: دقیقا. دقیقا همین اتفاق افتاد و این یکی از دلایل سری امکانپذیر شدن جنگ جهانی اول بود.

کاترین: بله بله! توضیح واضحی بود، بسیار ممنونم. شما از اعضای اشرافیت سفید در پاریس که به اسرار مشرف شده اند، و از برخی از تمپلار ها برای فعالسازی ورتکس کمک خواستید، آیا می‌توانید توضیح دهید چرا؟

کبرا: به این دلیل که اعضای معینی از خانواده های اشرافیت سفید در قرن هجدهم تناسخ یافتند با این هدف که ورتکس را در آن زمان فعالسازی کنند و آنها مجددا به همین هدف، یعنی فعالسازی مجدد ورتکس الهه در پاریس تناسخ یافته اند و اکنون زمان آن است که این افراد گرد هم آیند و فعالسازی مجدد را به درستی انجام دهند تا انرژی الهه بتواند از طریق ورتکس وارد شود و به سیاره کمک کند. ورتکس پاریس اکنون پس از آنکه ورتکس لنجیل مجارستان تا حدودی دچار فروپاشی شد یکی از ورتکس های کلیدی برای سراسر سیاره است. بنابراین این موضوع اکنون در سطح اهمیت سیاره ای است.

کاترین: بله به این دلیل که ورتکس مجارستان و ورتکس پاریس همدیگر را پشتیبانی می‌کردند.

کبرا: بله آنها همدیگر را پشتیبانی می‌کردند و ورتکس مجارستان تا حدود مشخصی در حال فعالسازی مجدد است اما اکنون ورتکس پاریس اولویت اول است و من از همه اعضای خانواده های اشرافیت سفید که عضوی از اسرار الهه هستند دعوت می‌کنم که پیش بیایند و در فعالسازی مجدد ورتکس پاریس کمک کند.

Interview de Cobra : histoire occulte de la France et retour de la Déesse

کاترین: بسیار خب. یعنی هر نوع تشرفی که حس می‌کنند دریافت کرده اند، در صورتیکه ارتباطی با اسرار الهه احساس می‌کنند و علاقه مند هستند می‌توانند با شما تماس بگیرند. درست است؟

کبرا: بله دقیقا

کاترین: بسیار خب عالی است. اگر ممکن است کمی در مورد مریم مجدلیه شرح دهید. او در فرانسه حضور داشته است و بخش بسیار مهمی از اتصال ما در اینجاست. زنان و مردان بسیاری به تعالیم وی جذب می‌شوند و همانطور که شما می‌دانید مریم مجدلیه، ردی از حضورش در اینجا بجای گذاشته است و به ویژه در منطقه کاتار در جنوب فرانسه. می‌توانید برای ما شرح دهید که آیا دلیل خاصی برای اقامت وی در فرانسه وجود داشته؟ و کمی به ما درباره خط رز و خط لی پاریس به چارترز هم بگویید.

کبرا: بله هنگامی که او از فلسطین سفر کرد، با کشتی هایش به ساحل جنوب فرانسه رسید و در اینجا بود که او مراکز نوریش را تأسیس کرد. یعنی آنجایی که وی نور را لنگر می‌کرد وقتیکه خط خونیش را بوجود آورد. از جایی که این خط خونی ابتدا در جنوب فرانسه گسترش یافت و سپس به سراسر فرانسه و اروپا از طریق خطوط خونی گرال راه پیدا کرد. و اکنون او در واقع یک موجود صعود کرده است و از سطوح انرژی بالاتر با همه افرادی که درگیر تعالیم او یا کار او در طول قرون هستند، کار می‌کند. وی با آن افراد به نحو روحی تماس می‌گیرد و خاطراتشان را فعالسازی مجدد می‌کند و با هدف بازگشت انرژی الهه، هوشیاری آنها را نیز مجددا فعالسازی می‌کند. و همانطور که احتمالا می‌دانید، مریم مجدلیه در معابد آیسیس در مصر آموزش دریافت کرد. وی یک تشرف یافته بود. وی سالها در حوزه اسرار الهه آموزش دید. وی یک تشرف یافته پیشرفته بود و کارش ۲ هزار سال پیش شروع شد و از آن زمان تاکنون ادامه داشته است. و در واقع به عنوان حواری ارشد الهه آیسیس فعالیت می‌کند تا اسرار الهه را به سیاره بازگردانند.

کاترین: سؤال بعدی من این بود که کمی بیشتر درمورد نقش دقیق وی در انتقال اسرار آیسیس و همینطور وحدت الهی وی با مسیح بدانم.

کبرا: وی به مسیح در فرایند صعودش از طریق وحدت الهی کمک کرد. این بخشی از اسرار است؛ در واقع یعنی کمک کردن به شخصی برای صعود از طریق وحدت الهی که یکی از جنبه های بالاتر اسرار آیسیس است.

کاترین: درست است، فیزیکی و روحی.

کبرا: فیزیکی، احساسی، ذهنی، روحی و در همه سطوح آفرینش.

Interview de Cobra : histoire occulte de la France et retour de la Déesse

کاترین: عالی است. آیا شما عمدا خیلی در مورد خط رز و خط لی از پاریس به چارترز صحبت نکردید؟ آیا این دو خط به همدیگر متصل هستند؟ آیا موضوعی هست که در این باره و یا در مورد خط رز بایستی بدانیم؟

کبرا: بله در واقع آن دو خط لی در طول قرون توسط کاتارها فعالسازی شدند و همچنین توسط تمپلارها و برخی لژهای ماسونیک که همگی به اسرار مریم مجدلیه متصل بودند و آنها بخشی از پروژه بزرگتر فعالسازی مجدد خطوط لی سیاره بودند.

کاترین: بله ممنونم. آیا این حقیقت دارد که تمپلارها نوادگان دختران مریم مجدلیه هستند؟

کبرا: بله برخی از آنها یعنی کسانی که بخشی از خط خونی گرال هستند، نوادگان دختران مریم مجدلیه هستند و برخی از اعضای خط خونی گرال، تمپلار هستند. بعضی از آنها در گروه های اسرار دیگری قرار دارند. برخی از آنها در خانواده های اشرافیت سفید هستند و برخی دیگر اساسا افراد عادی هستند که ارتباطی با هیچ یک از این گروه ها ندارند.

کاترین: یعنی با نام های کاملا معمولی؟

کبرا: با نام های معمولی و بدون هیچ درگیری در حرکت های معنوی و بدون دخالتی در هیچ یک از این موضوعات اما با نوعی ادراک و دانش درونی درباره این موضوع.

کاترین: درست است. آنها نیز فعال هستند یا فعالیتی دارند و یا همین که وجود دارند کفایت می‌کند.

کبرا: برخی از آنها فعالیت های پیشرفته ای دارند و بعضی از آنها در مراحل مختلف بیداری قرار دارند اما همه این مسائل بخشی از بیداری و مأموریت بزرگتری است که در حال رخ دادن است.

کاترین: چقدر عالی. در مورد میراث تمپلارها، به ما بگویید که هدف اولیه آنها چه بود؟

کبرا: لایه های متفاوتی از تمپلارها وجود دارد، یک گروه عمومی وجود داشت و یک گروه سری. و گروه داخلی سری به اسرار الهه متصل بود و هدف آن گروه سری حفظ اسرار الهه بود در حالی که گروه خارجی بیشتر درگیر خلق یک سیستم مالی جدید بود و در واقع مشغول مبارزه با اشرافیت سیاه یا منفی برای تسلط بر سیاره بود و شکست خوردند.

کاترین: بسیار خب، آیا می‌توانید کمی به ما درباره تمپلارها و ارتباطشان با خواهران رز بگویید؟

کبرا: بله. گروه داخلی تمپلارها با خواهران رز اتصال داشته اند، و در واقع در چند مورد و در مقطع خاصی از زمان، آنها یک چیز بودند چرا که گروه های تمپلار مؤنث سری ای وجود داشت که عمومی نبودند و شناخته شده نبودند و در واقع بخشی از گروه خواهران رز بودند.

کاترین: بسیار خب، خیلی مایل هستم که در این باره سؤالات بیشتری بپرسم اما شاید اگر در انتهای مصاحبه وقتی بماند خواهم پرسید. هنگامیکه تمپلارها درگذشتند و یا مورد حمله قرار گرفتند و ناپدید شدند، برای دانش آنها چه اتفاقی افتاد؟

کبرا: تمپلارها سیستم های کد و پروتکل هایی داشتند. بنابراین اگر هر یک از تمپلارها در خطر قرار می‌گرفت طرحی وجود داشت که فعال میشد تا مهمترین اسناد و مهمترین مصنوعات را به اماکن دیگر منتقل کنند. بنابراین نوعی درخت ارتباطی شکل گرفته بود و اگر هر فردی در خطر قرار می‌گرفت دیگران متوجه می‌شدند و اقدامات احتیاطی را انجام می‌دادند، بنابراین بیشتر دانش تمپلار حفظ شد و بیشتر مصنوعات در مقاطع وجود خطر و تهدید نیز حفظ شد.

کاترین: پس چه اتفاقی برای کسانیکه از اعدام گریختند افتاد؟

کبرا: بسیاری از آنها به کشورهای دیگر سفر کردند برخی از آنها به اسکاتلند رفتند و برخی به پرتغال رفتند، برخی حتی اقیانوس را پیمودند تا به مکانی که اکنون ایالات متحده نامیده می‌شود بروند. آنها به اماکن مختلفی سفر کردند و در این مناطق جدید سازمان های دیگری تشکیل دادند مانند رزیکروسین ها یا فریماسون ها در قرون بعدی.

کاترین: بسیار خب، آیا افراد یا سازمان های ماسونی یا رزیکروسین ها یا افراد دیگری هستند که در حال حاضر میراث خالص و حقیقی تمپلار را داشته باشند؟

کبرا: بسیار معدود هستند. بیشتر آنها در طول قرن ها فاسد شدند و مورد نفوذ قرار گرفتند به ویژه یسوعیان از زمان خلق جامعه یسوعی جسوس در قرن شانزدهم. به نظر من از قرن هفدهم یسوعیان در نفوذ به گروه های رزیکروسین بسیار فعال بوده اند و از قرن هجدهم در نفوذ به گروه های ماسونیک فعایت بسیاری داشته اند. بنابراین آنها تقریبا همه سازمان ها را فاسد کردند، البته نه همه آنها را! برخی سازمان های تمپلار معین هستند که تبار خالصی دارند و برخی سازمان های تمپلار هستند که می‌دانم تبار پیوسته ای از زمان مریم مجدلیه داشته اند. یعنی بیش از دو هزار سال، اما آنها عمومی نیستند. آنها هویت خودشان را تبلیغ نمی‌کنند.

Interview de Cobra : histoire occulte de la France et retour de la Déesse

کاترین: بله متوجه ام. بنابراین همه اماکن و لژهایی که فاسد بودند فاقد آن میراث و مصنوعات و تعالیم بودند.

کبرا: ممکن است مصنوعاتی داشته باشند و ممکن است برخی تعالیم را نگه داشته باشند؛ چراکه آنها کتابها و دست نوشته ها را مصادره می‌کردند. آنها اشیاء را نیز توقیف می‌کردند. و مواردی را می‌دانم که اشیائی توسط باستان شناسان به سرقت رفته و در لژها نگهداری می‌شوند و تحت کنترل آنها هستند. این اشیاء پشت قفلها نگهداری می‌شوند و هیچکس نمی‌تواند آنها را ببیند. آنها همچنین مناسک سری جادویی با آن اشیاء انجام می‌دهند. بنابراین متاسفانه وضعیت از این قرار است.

کاترین: بله متوجه ام. خوب است که این موضوع را بدانیم.

آیا تمپلارهای مثبت و کاتارها در طول تناسخهایشان اگرچه همه حافظه هایشان را بازیابی نکرده اند در واقع مأموریت معینی داشتند؟

کبرا: بله درواقع برخی از افرادیکه در لژهای تمپلار و لژهای کاتار بودند در این دوره مجددا تناسخ کرده اند به ویژه همانطور که قبلا گفته ام برای اتصال مجدد و فعالسازی مجدد مأموریتهایشان و برگرداندن الهه و همینطور اسرار الهه. و آنها در مراحل مختلف بیداری مجدد و بازیابی حافظه هایشان هستند. متأسفانه بیشتر آنها بطور چشمگیری در قرون گذشته تروما و آزار دریافت کردند و بیشترشان در وضعیت خیلی خوبی بسر نمی‌برند.

کاترین: بله. آیا آنها پس از مرگشان قادر بودند به ورای پرده بروند و یا تناسخشان را مانند اعضای “اوردو بوسین تورو” برنامه دهی کنند؟

کبرا: تمپلارهای پیشرفته و کاتارهای معدودی که آموزش اکالت (سری) بسیار پیشرفته ای دریافت کردند قادر بودند به ورای پرده نفوذ کنند و به فراتر از نگهبانان آرکانها و به سطوح اختری بالاتر و به سطح ذهنی برسند؛ جایی که قادر بودند با اساتید و موجودات صعود کرده و موجودات نوری ملاقات کنند. اما بیشتر آنها صرفا در سطح اختری گم شدند و مجددا تناسخ پیدا کردند.

کاترین: بله. سومین بخش این بحث تاریخی، رنسانس و خانواده های دراگون است. ما در مورد این موضوع و به ویژه اشرافیت سفید بسیار کنجکاو هستیم و شما گفتید که جامعه دراگون رنسانس را در قرن شانزدهم کلید زد و سال ۱۵۰۴ سال مهمی بوده است و ما می‌توانیم در تریانون در ورسای، نفوذ آسیایی معینی را در تزئینات مشاهده کنیم. برای مثال در یک کابینت آسیایی. شایعاتی وجود دارد که در زمان راهبه ماری آنتوانت یک خیمه چینی وجود داشت. بنابراین آیا دراگون ها با برخی خانواده های اشرافیت سفید در قرنهای بعدی در ارتباط بوده اند؟ و آیا می‌توانیم یک اتصال جدید با آنها و با الهه دومو را در اروپا تصور کنیم؟

کبرا: بله. این یک موضوع پیچیده است. خانواده های دراگون در قرن پانزدهم رنسانس را کلید زده بودند. سفرهایی از چین با تعدادی کشتی انجام شد و سفیران چینی معینی به فلورانس آمدند و به ویژه اسناد، دانش و ادراکاتی با خودشان آوردند و درواقع این نیروی پشت جنبش رنسانس در قرون پانزده و شانزده در ایتالیا بود و پس از آن بنظر من به ویژه در قرن هفدهم و اوایل قرن هجده، یسوعیان به چین سفر کردند و نفوذ زیادی در دربار چین پیدا کردند و همچنین بسیاری از ایده ها و مفاهیم را از چین به اروپا آوردند. اما این موضوع نیز واکنش مثبتی را در پی داشته چراکه برخی از ایده ها که از چین بودند، اجرا شدند و به ویژه در پاریس قرن هجدهم رشد کردند و حرکت قدرتمند و علاقه قوی ای در ارتباط با فرهنگ چینی شکل گرفت و ماری آنتوانت بسیار به ظروف چینی علاقه داشت و همچنین قبل از وی مادام پامپادور به ظروف چینی علاقه بسیاری داشت و بسیاری کابینتهای آسیایی در دربارهای اروپای قرن هجدهم مورد استفاده بودند و همچنین لژهای اکالتی وجود داشتند که به خانواده های دراگون مثلا برادران آسیاتیک متصل بودند که در آلمان در قرن هجدهم فعال بودند. آنها اتصالاتی با خانواده های دراگون داشتند.

Interview de Cobra : histoire occulte de la France et retour de la Déesse

الهه دومو در آن زمان در اروپا عامل تأثیرگذار اصلی و عمده نبود. بلکه اثرات زیادی از طرف دراگون های آبی به خصوص وجود داشت و همچنین سنت ژرمن اتصالی با چین داشت. درواقع اتصالی که در آن زمان بسیار قوی بود و او از تعالیم تائوئیست و تعالیم خانواده اژدهای آبی به خوبی آگاه بود.

http://2012portal.blogspot.com/2016/11/the-blue-and-event.html

کاترین: بسیار ممنونم. بنا بر آنچه گفتید راهبه ها تحت تأثیر فرهنگ چینی بودند و ظروف چینی داشتند اما در عین حال شاید خودشان اسراری داشتند که می‌توانستند از آنها استفاده کنند.

کبرا: مقدار محدودی از اسرار وجود داشت به خصوص از طریق سنت ژرمن. او تا حدودی با افراد مشخصی در این باره صحبت می‌کرد، افرادی که آمادگی این موضوع را داشتند. و همانطور که قبلا گفتم یک لژ معین به نام برادران آسیاتیک در آلمان وجود داشت که تماسی با تعالیم اژدهای آبی داشت. بنابراین این تعالیم وجود داشتند اما به طور گسترده شناخته شده نبودند. در واقع حلقه های بسیار محدودی از تشرف یافتگان بسیار پیشرفته به آنها دسترسی داشتند.

کاترین: بسیار خب. شما همچنین به اتصال میان ورتکس تایوان و ورتکس پاریس اشاره کردید. آیا لطفا کمی بیشتر در مورد این موضوع به ما می‌گویید؟

کبرا: بله در واقع این یک اتصال انرژتیک قدرتمند است که در قرن هجدهم برقرار شده بود و همانطور که قبلا گفتم اتصال میان دربارهای اروپا و خانواده دراگون در تایوان بود. خانواده دراگون در تایوان از زمان سلسله مینگ در قرن هفدهم بسیار فعال بود و در قرن هجدهم مجبور شدند تا حدی مخفی شوند اما باز هم بسیار فعال بودند و سفیرانی به پاریس و برخی از دربارهای آلمان در قرن هجدهم می‌فرستادند و به سنت ژرمن نیز تا حد مشخصی متصل بودند.

کاترین: بله بله بسیار واضح بود، ممنونیم. در بخش دوم این مصاحبه مایلیم که بر عصر آکواریوس و بازگشت اسرار الهه تمرکز کنیم.

شما در یک مصاحبه اخیر خودتان گفتید که عصر آکواریوس به فراتر از برنامه دهی کاتولیک راه می‌یابد و این اتصال اگر به روش مثبتی ایجاد شود می‌تواند تحولات زیادی ایجاد کند. چگونه می‌توان از این برنامه دهی مذهبی فراتر رفت؟

کبرا: بسیار خب. کلیسای کاتولیک تعالیم اصلی مسیح را به شکل چشمگیری تحریف کرده و مورد سوء استفاده قرار داده است. و افرادی که قادر هستند اتصال انرژتیک واقعی با مسیح یا مریم مجدلیه برقرار کنند، شروع خواهند کرد به کشف تعالیم حقیقی آنها. و به این طریق است که می‌توان به فراتر از برنامه دهی مذهبی راه پیدا کرد. این یک موضوع است و موضوع دیگر این است که از طریق درک ذهنی و روحیِ روش ایجاد این برنامه دهی، مردم می‌توانند خودشان را برنامه زدایی کنند و به همین دلیل است که از نظر من مهم است که افراد شروع کنند به تشخیص الگوها و دیدن اینکه برنامه دهی چگونه ایجاد می‌شود و چگونه می‌توان آن را پاکسازی کرد.

کاترین: بسیار خب، اگر بخواهم دقیق تر سؤال کنم، باید بپرسم که چگونه می‌توانیم به تعالیم حقیقی مسیح و مریم مجدلیه مجددا اتصال یابیم؟

کبرا: این کار می‌تواند به مؤثرترین شیوه از طریق مدیتیشن انجام شود و در ارتباط با تعالیم مسیح، اگر شما انجیل ها را بدون تعصب و پیشداوری با یک قلب باز مطالعه کنید، بذرهای حقیقت را کشف خواهید کرد چراکه اگرچه انجیل ها در طول تاریخ تحریف شده و دستکاری شده اند اما بذر حقیقت در آنها وجود دارد و اگر قادر باشید آن بذرها را بیابید می‌توانید با انرژی واقعی مسیح اتصال پیدا کنید

کاترین: من یک تجربه شخصی با بهاوادگیتا دارم که به وسیله آن تعالیم مسیح را از دیدگاه دیگری درک کرده ام، آیا به نظر شما این موضوع هم کمکی می‌کند؟

کبرا: بله قطعا، هرآنچه که شما را به حقیقت متصل کند کمکتان خواهد کرد، می‌تواند توسط هر متنی از هر خط زمانی باشد و از هر کشوری و از هر فرهنگی، قطعا می‌تواند کمک کند.

کاترین: بسیار خب بنابراین بایستی متن ها را با توجه و هوشیاری استفاده کرد، بله عالیست، در همین مورد آیا می‌توانید به ما کمکی در مورد عملیات “دریم لند” بگویید؟

کبرا: عملیات دریم لند – بخشی از عملیات دریم – لند فعالسازی مجدد اشرافیت سفید پس از قرن ها عدم فعالیت می‌باشد و اعضای کلیدی اشرافیت سفید در مقطع معینی در نقش های کلیدی آفرینش رنسانس جدید قرار خواهند گرفت:

http://2012portal.blogspot.com/search?q=dreamland

Interview de Cobra : histoire occulte de la France et retour de la Déesse

کاترین: بله بسیار خب. آیا می‌توانید جزئیات بیشتری در مورد نقش دقیق خواهران رز در طول رخداد ارائه دهید؟ آنها چه پشتیبانی و حمایتی خواهند داشت؟

کبرا: خواهران رز نقش بسیار مهمی در لنگر کردن انرژیهای الهه در طول رخداد خواهند داشت؛ و این مسأله باعث تثبیت وضعیت سیاره خواهد شد که به نظر من در آن زمان بسیار آشفته خواهد بود. بسیاری از افراد در حالت ترس و سردرگمی خواهند بود و نخواهند دانست که چه اتفاقی در حال رخ دادن است. سیستم های اعتقادی آنها دچار فروپاشی می‌شود. و خواهران رز انرژیهای آرامش بخش و تسکین دهنده الهه را لنگر خواهند کرد و آنها را در بین انسانها توزیع خواهند کرد. اعضای معینی از آنها مدت بسیار کوتاهی پس از رخداد توسط نیروهای نور مورد تماس قرار می‌گیرند تا دستورالعمل های بیشتر را دریافت کنند و همینطور هیلینگ و حمایت هایی را دریافت کنند.

کاترین: بله، بسیار خب، متشکرم. معابد و راهبه های رز چگونه مجددا فعالسازی می‌شوند؟ آیا برنامه مشخصی برای این جنبه از عصر جدید طلایی وجود دارد؟

کبرا: یک برنامه بسیار ویژه در این مورد وجود دارد و آن معبدها مجددا فعالسازی خواهند شد، به خصوص پس از رخداد. یعنی هنگامی که بودجه ها آزاد شوند و این موضوع در اماکن معینی خواهد بود که نقاط ورتکسها هستند که برای ساخته شدن معبدها انتخاب خواهند شد. و راهبه های رز تعالیمی را مستقیما از نیروهای نور دریافت خواهند کرد و همینطور آموزش و ادراک نحوه بیشتر لنگر کردن انرژیهای الهه. و همه اینها در فاز ابتدایی پس از رخداد بسیار فعال خواهند بود.

کاترین: بسیار خب، از زمان فعالسازی توسط برخی راهبه ها و نتردام برای بازگشت انرژی جنسی در زنان، آیا شاهد تأثیرات جهانی بوده ایم؟

کبرا: به نظر من یک اثر اولیه وجود داشت که بسیار قوی بود و در اواخر سال ۲۰۱۸ و همینطور نیمه اول سال ۲۰۱۹ احساس شد. اما سپس نیروهای تاریک یک ضدحمله انجام دادند و کندالینی را مجددا به شدت سرکوب کردند. و همینطور همه مسائل حل نشده که زنان داشتند که پردازش و درمان نشده بود مجددا غلبه کردند. بنابراین این پروژه مطلقا به موفقیت نرسید.

Interview de Cobra : histoire occulte de la France et retour de la Déesse

کاترین: بسیار خب، اکنون کمی در مورد آسترولوژی در سال ۲۰۲۱ صحبت کنیم، با وارد شدن اورانوس به داخل بازی و کانجانکشن های آن، یعنی سه کانجانکشنی که وجود خواهد داشت، ابتدا اسکوئر با زحل در آکواریوس و سپس در توروس است، و اورانوس در توروس است. اولین بار در روز هفدهم فوریه بود که خواهران انرژی شدیدی در آن لحظه حس کردند. برخی آسترولوژرها شرح می‌دهند که این سال، سال ساختن جهان های جدید است. و پایان جهان قدیمی. آیا این کانجانکشن در ارتباط با این موضوع اهمیت خاصی دارد؟

کبرا: در واقع این یک کانجانکشن نیست، یک اسکوئر است که سه بار اتفاق می‌افتد: زحل در ماه فوریه با آکواریوس اسکوئر دارد و سپس دوباره در ماه ژوئن. و سپس مجددا در انتهای سال. هریک از آن اسکوئرها فرصتی برای قدرت بخشیدن به مردم جهت مقاومت در برابر استبداد و فشار است. یک انرژی برای بیان حقیقت و اظهار حقایق است و همینطور برای مشخص کردن مرزها و ایجاد مرزها. بایستی یک ابراز نظر جمعی وجود داشته باشد مبنی بر اینکه دیگر کافی است و ما موافق نیستیم. این یک عمل اراده آزاد است که بایستی رخ بدهد، این انرژی چالش برانگیز و دشوار است اما اگر درست انجام شود نتیجه می‌تواند به دست آوردن آزادی بیشتری باشد.

کاترین: بسیار خب، بنابراین ما از این موضوع حمایت می‌کنیم، عالیست. ما همچنین یک انرژی زنانه زیبا در طول آخرین ماه کامل در ویرگو احساس کردیم. شما یک دعوت جهت پشتیبانی از ابتکار نقره ای در آن روز به عمل آورده اید یعنی روز آن ماه کامل. آیا می‌توانید اطلاعات بیشتری به ما بدهید؟ آیا دور دوم عملیات ماشه نقره ای در حال انجام است؟

کبرا: همانطور که احتمالا می‌دانید، نقره فلز مربوط به سیاره ماه است و انرژی ماه را حمل می‌کند و همینطور نقره فلزی است که آورنده انرژی الهه است و این یکی از دلایل سری این موضوع است که جمعیت سطح سیاره نیاز دارد هرچقدر که ممکن است نقره در دست داشته باشد تا بتواند تعادل را به سیستم اقتصادی بیاورد. و بله این دور دوم عملیات ماشه نقره ای است. فاز اول هنگامی بود که من در بلاگ در این رابطه در اواخر سال ۲۰۱۹ پست کردم. و حالا فاز دوم است که فاز عمومی تری است و همچنین موسوم است به «فشار استقراض نقره». و این یک پروژه در حال پیشروی است و امیدواریم که این موضوع در آینده گسترش بیابد.

کاترین: بله بله، در آخرین مقاله خودتان اشاره کردید به حذف ایمپلنت ها. آیا احتمالی قائل هستید که برخی افراد بتوانند آنها را قبل از رخداد به طور کامل حذف کنند؟ و اگر بله، چگونه می‌توانند صد درصد مطمئن باشند که موفق شده اند؟

کبرا: حذف ایمپلنت ها اینقدرها هم ساده نیست، منظورم این است که ممکن است و شاید موارد نادری وجود داشته باشد که شخصی موفق بشود آنها را قبل از رخداد به طور کامل حذف کند، اما عملا به نظر من حذف کامل ایمپلنت ها در زمان رخداد و پس از آن اتفاق می‌افتد و آنهایی که صد درصد ایمپلنت هایشان را حذف کنند خواهند دانست که موفق شده اند چراکه هیچ گونه انرژی منفی درونشان نخواهد بود، احساس آنها بی نقص و کامل خواهد بود. این در واقع وضعیت جاودانگی و صعود است که در واقع یک وضعیت کاملا پیشرفته است که هنوز روی سیاره به طور عادی رخ نمی‌دهد.

کاترین: بسیار خب، بنابراین فرد مطمئنا احساس خواهد کرد که این اتفاق رخ داده است.

کبرا: بله البته.

Interview de Cobra : histoire occulte de la France et retour de la Déesse

Katherine : Okay. so what would be a compelling objective for the Event?

Cobra : Okay. Can you reformulate this question?

Katherine : Well, exactly. I was wondering about that question too, but our sisters would like to know if there’s maybe a unified objective

that we could share among us in the Sisterhoods and something that could help us trigger some energies. And how can we make sure

that we are doing our best for one unified objective to help gather strengths of women in Sisterhoods?

Cobra : Yeah, I would say that compelling objective would be to really manifest Sisterhood. Sisterhood means supporting each other,

not fighting with each other because there is far too much fighting within the Lightworkers and also between the sisters in the

Sisterhood. I have noted this a lot and number one objective would be to create harmony and peace between each other. And this is

number one. (Okay) Number two would be to anchor as much Goddess energy as possible because more the Goddess energies

anchored on the planet, easier the transition will be for all of us.

Katherine : Okay. Very clear. Is Contact Dish project still an ongoing project?

Cobra : Yes, of course it is still an ongoing projects. There are people who are joining still, and it will be reactivated as soon as it is

safe. As soon as the planetary situation is safe, you know, the Pleiadians will begin contacting those people who are part of the project.

( First galactic contact ( Contact Dish project) : http://2012portal.blogspot.com/2018/03/contact.html )

Katherine : Okay, wonderful. How does the Sisterhood of Rose… How can it help the members, men and women obviously to heal their

wounds with their two polarities and more generally, how can they actually help with this difficult situation on Earth before the Victory of

the Light compre?

Cobra : Okay. to heal those two polarities is much more difficult than I ever expected because people are not willing to face their inner

fears and traumas usually. So it is not realistic to expect this to really advance greatly before the Event, may be in isolated cases. There

might be individuals who will be able to do this, but on a massive scale, something like this needs much more support of the energies

of the Light, much more presence of the Light Forces and much better situation to be healed properly. Understanding and guidance

about this is present, I have given this through some of the articles and some of the workshops, but people are mostly not ready for this

yet. They will be ready at the Event/after the Event and the Pleiadians will give a lot of assistance to those who are ready to heal that.

Katherine : Okay, wonderful. So is it important, is it primordial for the Sisterhood of the Rose to work on their sexual energy? Or do you

think it’s connected with this? The conflicts we see in our groups sometimes.

Cobra : Actually, it is problems with sexual energy are one of the main causes of many of the conflicts, which are taking place. And this

is the hidden reason why many of the conflicts are taking place. And to heal those will be very beneficial, to heal those as much as

possible and to work on their sexual energy as much as possible will also be beneficial.

Katherine : Okay. what can men do if they want to anchor goddess energy even more than some average woman?

Cobra : The principle is the same. You can anchor Goddess energies regardless of if you’re in a male or female body, the techniques,

the principles, the protocols are the same.

Katherine : Okay, great. As for Hieros Gamos, can it be practiced without physical union? Or at a distance?

Cobra : It can be practiced because Hieros Gamos involves physical plane, etheric plane, astral plane, mental plane, and you can

practice it on a distance without physical body to a great degree without the physical union. But the complete Hieros Gamos only

happens when there is physical body present. So to a degree, it can be practiced without physical union.

Katherine : Okay. Are there pairs on the surface of this planet at the moment who are able to practice Hieros Gamos in full or perfectly?

Let’s say.

Cobra : There are some couples, not many, but they are couples who are doing this practice in a quite advanced way.

Katherine : What’s their effects on the planetary situation?

Cobra : Their Kundalini energy creates a strong inflow of Light and actually helps the planetary situation, especially with a planetary energy grid dramatically.

Katherine : Great. How about the members of the Resistance? Do they practice Hieros Gamos?

Cobra : Yes. Yes, they do.

Katherine : After the fifth dimension, when we reunite with our twin flame, will the Hieros Gamos have any importance?

Cobra : Hieros Gamos has importance before our Ascension. After we meet our twin soul Hieros Gamos can help both parts both twin

souls accelerate their ascension process. And after they ascend their Hieros Gamos is not physical anymore. It happens on a very high

5th or 6th or I would say higher dimensional planes and is completely different.

Katherine : Okay. I see. And by the way, is there any polarity after the sixth dimension? Are we still male and female?

Cobra : There is a polarity throughout the whole creation throughout all dimensions, but it can manifest in a much more refined and

much more spiritual way in sixth dimensions and higher.

Katherine : Okay. In the recent posts, you refer to the code name ‘amitie’. Is there anything more you can say about this and Goddess

devotion?

Cobra : There is nothing I can say about amitie publicly. The surface population is far from being ready for this now, as it was not ready

in the 18th century. It is not ready now.

Katherine : Okay. Do we know when it will be ready?

Cobra : People in general who are connected with the Goddess energy will be ready after the Event, after they receive certain

instructions from the Pleiadians and other beings of Light.

Katherine : Okay. Wonderful. How fully is Divine mother and Goddess energy anchored on the planet compared to a few years ago? And

how much further is there to go?

Cobra : It is anchored less than it was few years ago because there was a collapse of part of the Goddess grid in the second part of

2019 and throughout 2020. And there is much further to go. We are not very far. There need to be much, much, much more Goddess

energy presence on the planet. And one of the reasons why everything is so difficult now is there is far too little Goddess energy

anchored on the physical plane. And it is the purpose of the Sisterhood of the Rose groups throughout the planet and individuals to

anchor as much Goddess energy as possible in their own way. This is very important.

Katherine : In their own way. So in every way they see fit through prayer, meditation, exercises? Everything they know about.

Cobra : Anything they can do in their own way, that will be beneficial.

Katherine : Okay, great. How do we connect to our soul family?

Cobra : You connect to your soul family through meditation, through inner knowing, and you also meet certain people that are familiar

to you, but not from this lifetime. You feel that you know them from before you feel certain alignment, certain harmony with their soul

essence, and this is how you can know that they are from your soul family.

Katherine : Okay, Great. Thank you very much. And as a final word, could you give us a positive message for the public, please?

Cobra : Yes. we all know how life has been in the last year or so for most of us, but we are very close to the breakthrough. By very

close, I don’t mean today or tomorrow or next week, but from the perspective of all our lifetimes, we are getting close to the finish line.

And the reason why things are as they are right now, why there is so much craziness is because we are so close to the breakthrough

and the dark forces know that we are so close to the breakthrough and they’re freaking out, and they know much more than we do, how

close we are. They know much more than we do, how close they are to losing everything. And this is why they’re acting crazy. So if we

know that you can read the signs of the day in a different way, in different light, you can see their desperation, their mistakes, and

through that, you can be sure that we are very close globally speaking. From the perspective of all of our lifetimes we are very close to

the end. And after this is over, we will be glad that we persisted, we’ll be glad that we fought our last battle. We will be glad that we did

what we did with all the meditations, with all the activations, with all the projects, we will be very, very pleased that we have made those

choices, that we have been one among the few people who have made that choice. It will be a very, very big inner reward to have that

feeling that you were the one who come to contribute it to the final victory.

( Compression breakthrough phases : http://2012portal.blogspot.com/2019/01/bubbles-of-heaven.html )

Katherine : Yes. Thank you very much for these encouragements. Thank you so much.

Cobra : Victory of the Light !

 

پیروزی الهه : :