بایگانی ماهانه: آرشیو ماهانه با ساختار تاریخ

شتاب گرفتن خط زمانی

۲۸ ژوئن ۲۰۲۴ حدود ۲ ماه پیش گروه معینی از لایتورکرها تصمیم گرفتند که به شکل مستقیم با منبع ارتباط برقرار کنند تا فرایند آزادسازی را تسریع کنند. آنها به نحو مستقیم به خورشید مرکزی کهکشان اتصال یافتند و از منبع مصرانه خواستند که سرانجام چرخه آزادسازی نهایی را کلید بزند. آنها در رموز سحر…

بیشتر بخوانید

پروتکل حفاظت در برابر موجودات و انرژی‌های منفی

همانطور که کبرا گفت، میدان اوریک کالبد ذهنی تقریبا همه موجودات تناسخ یافته روی سطح این سیاره توسط موجوداتی موسوم به «نامرئیان» مورد تجاوز قرار گرفته است.   http://2012portal.blogspot.com/2022/01/situation-update-and-new-cobra-interview.html   نامرئیان موجودات آرکانی هستند که در قلمروی ذهنی پایین‌تر حول سطح سیاره ساکن هستند، و کسانی هستند که مسئول خلق و تجلی ماتریکس ایده‌های کاذب…

بیشتر بخوانید

پاکسازی و تعادل احساسی

سمت راست مغز، سمت چپ بدن رو کنترل می کند و سمت چپ مغز، سمت راست بدن رو کنترل می کند. سمت راست مغز، خلاق و شهودی و زنانه هست و سمت چپ مغز، منطقی، عقلی و مردانه.اساسا باید یک تعادل بین ذهن منطقی و عقلی از یک طرف و ذهن شهودی، غیر منطقی و…

بیشتر بخوانید

ترومای کودک درون

[تروما به معنی تجربه عمیقا آزار دهنده، و جراحت و آسیب احساسی و عاطفی است]   والدین کاذب، کهن اگوی اصلی ظالم است که برای بوجود اوردن رنج و تروما در کودک، هنگامی که کودک کاملا وابسته و متکی به یک شخص بالغ است مورد استفاده قرار می‌گیرد. وقتی که در دوران کودکی با کودک…

بیشتر بخوانید

پاکسازی و جدا کردن رپتایلین ها و دیگر موجودات

اولین تجربه ی جداسازی یک رپتایلین از یک انسان در حقیقت پسر خودم بود که در آن زمان فقط ۴ سال داشت. من متوجه شده بودم رفتار و کردارش تغییر کرده است. او که از کودکی بسیار شاد و خوشحال بود، تبدیل به یک‌ کودک خشمگین شد که واقعا تمایلی به معاشرت نداشت. افکار کلی…

بیشتر بخوانید

ابطال قراردادهای روحی

ابطال قراردادهای روحی برای رهایی انرژی الاهی زنانه: همه قراردادهای روحی واقع در خویشتن ها و جنبه های مختلف وجودم، در گذشته و حال و آینده، در این بعد و جریان زمان، و در همه جریانات زمان، در اوج و فرود موج سینوسی مرکزی همزیستی را فرا می خوانم. دقیقا در این لحظه، در لحظه…

بیشتر بخوانید

چاکراهای ضد ذره مورفوژنتیک

در مدل صعود، ما با ۱۵ موج از طیفهای فرکانسی مختلف سروکار داریم که مستقیما با اشعه های کیهانی و ابعاد زمان مرتبط هستند، و مراکز انرژی ما که چاکرا نام دارند، به این ابعاد زمان که در جهانهای چندبعدی قرار دارند، متصل هستند. ۹ لایه اول طیف فرکانسی، که جریان های کندالینی نامیده می…

بیشتر بخوانید

پروتکل حذف قراردادهای اولیه

« به نام حضور “من هستم”، به نام روح خویش، به نام تمام نیروهای نور، همه توافقات و قراردادها گذشته با نیروهای تاریکی را باطل و لغو می کنم، همه این قراردادها باطل و بی اثر هستند، صرفنظر از محتوایشان و صرفنظر از برنامه دهی ناخوداگاهم، با استفاده از اراده آزاد خویش، اعلام می کنم…

بیشتر بخوانید

فیلتر های ایگو

فیلتر های ایگو     حسادت   شهوت   تنبلی   طمع   خشم   غرور   شکم پرستی   فیلترهای ایگو، ساختارهای کنترل ذهن انرژی مرده هستند. ما به این هویتهای ایگو به عنوان بخشی از وجودمان که در بعد سوم تناسخ پیدا کرده، عادت کرده ایم. این ساختارهای کنترل ذهن در داخل کالبدهای…

بیشتر بخوانید

ارتعاش ترس

ارتعاش ترس باعث تنهایی و جداافتادگی و حس عدم امنیت در جهان می شود. ارتعاش ترس انسانها را از یکدیگر جدا می کند و در دنیا نفاق و تفرقه ایجاد می کند. ارتعاش ترس عامل خود فریبی است و ادراکات کاذبی می افریند که شخص را به لحاظ روانی دچار حس تهدید شدن و در…

بیشتر بخوانید