زمان آن فرا رسیده که اطلاعات بیشتری درباره تحولات جاری پشت پرده منتشر کنم. پس از آنکه منبع شروع کرد به حذف مستقیم ناهنجاری زیرکوانتومی در اوایل دسامبر، نیروهای تاریکی کاملا دچار وحشت شدند زیرا حس کردند گرفتار شده و در دام افتاده‌اند. برخی از اعضای شبکه ایلومیناتی هند، «جامپ‌روم»های باستانی را فعال کردند که…

بیشتر بخوانید