پس از اینکه میلیاردها قطعه DNA در ویال‌های تزریقی خطرناک پیدا شد، مدرنا اذعان کرد که واکسن mRNA کووید این شرکت باعث سرطان می‌شود. این افشاگری پس از آن صورت گرفت که دکتر رابرت مالون اخیراً در جلسه استماع «آسیب‌های ناشی از واکسن‌های کووید» به ریاست نماینده کنگره، مارجوری تیلور گرین، حضور یافت و طی…

بیشتر بخوانید