پاکسازی گروه کیمرا در جریان است. نبرد میان نیروهای نور و تاریکی برای پایگاههای زیرزمینی کیمرا به نقطه اوج خودش رسیده است‌، و توقع می‌رود نبردهای سرنوشت ساز منتج به آزادسازی پایگاهها توسط نیروهای نور به زودی رخ دهند. مجتمع زیرزمینی کیمرا که گستره اش به زیر قسمت مرکزی شرق کنگو و زیر بیشتر مناطق…

بیشتر بخوانید