در دوره بسیار تاریخی بسر می بریم. جهان قطعا در تلاطم یک تغییر و تحول بنیانی است. مردمان در حال بیدار شدن هستند. مدیتیشن های جهانی دو هفته پیش به این تحولات کمک کردند، اگر چه به نحو وسیعی مورد حمله واقع شدند، چه قبل و چه بعد و چه حین مدیتیشن. متأسفانه بسیاری از…

بیشتر بخوانید