همانطور که می‌دانیم هنوز هم در وضعیت هشدار سیاه جدید هستیم (اینجا بخوانید که چه کار می‌توانید انجام دهید): https://goddessvictory.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%87%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87-%d8%af/ به همین دلیل این بروزرسانی کوتاه خواهد بود. همانطور که کبرا در آخرین پستش اشاره‌ای داشت یکی از بزرگترین کیمرا-انسان‌ها که عمدتا ساکن زمین داخلی بود، جهت خنثی‌سازی از زمین خارج و به خورشید مرکزی…

بیشتر بخوانید