اتفاقات زیادی در پشت صحنه در حال رخ دادن است اما به دلایل امنیتی چیز زیادی نمی‌توان گفت، با این حال تا آنجا که امکان دارد مسائل را شرح خواهم داد.سپتامبر ماه بسیار پرتنشی بود، و نیروهای نور با موفقیت از بروز سه وضعیت خطرناک مختلف در سطح سیاره که می‌توانستند عواقب جدی داشته باشند…

بیشتر بخوانید