مدیتیشن های ما موفق شدند که تا حدودی، مسیر مثبت به سوی رخداد را تثبیت کنند. چند روز قبل از مدیتیشن ۳۱ آگوست در لحظه دقیق اسکوئر هلیوسنتریک اریس-پلوتو، سفینه های ابری و رنگین کمان های نادر چندگانه در تایوان ظاهر شدند: سیستم خورشیدی ورای مدار ماه از قبل در حال وارد شدن به عصر آکواریوس است،…

بیشتر بخوانید