در ماه‌های اخیر حملات اسکالار سنگینی از طرف نیروهای تاریک علیه لایتورکرهای سطح انجام شده است. نیروهای نور مشغول بی اثر کردن خط زمانی پندمی جدید بوده‌اند که تا به حال موفق بوده‌اند. کابال در تلاش است این موضوع را اینجا و آنجا مجددا مطرح کند، که تا به حال ناموفق بوده‌اند. درگیری در خاورمیانه، که…

بیشتر بخوانید