این خبر را همه جا منتشر کنید! فعالسازی مداخله الهی، ۲۱ دسامبر ۲۰۲۱ وقت اقدام باز فرا رسیده است و باید سرنوشت جهان خود را به دستان خود بگیریم! همه ما موافقیم که فرایند آزادسازی سیاره طولانی شده است. و اینک فرصتی داریم برای اینکه به طور جمعی به این فرایند سرعت ببخشیم. بنابراین، از…

بیشتر بخوانید