ماموگرافی بزرگترین جنایت سازمان یافته علیه زنان است!!   زنانی که ماموگرافی می‌کنند احتمالاً نمی‌دانند که این آزمایش تا چه اندازه آسیب زننده است! قبل از تصمیم گیری در مورد ماموگرافی باید چند نکته را در نظر بگیرید. ۵۰ تا ۶۰ درصد از نتایج “مثبت” نادرست هستند!! این یعنی تشخیص “سرطان سینه” در ۵۰ تا…

بیشتر بخوانید