گزارش کبرا از مدیتیشن بازگشت نور: دوشنبه، 21 ژانویه 2019 حباب های بهشت مدیتیشن بازگشت نور یک موفقیت خیره کننده بود. بین یک تا دو میلیون نفر مطلع شدند و بین 300 تا 400 هزار نفر در آن شرکت کردند. بنابراین چند برابر بیشتر از حدنصاب لازم برای ایجاد واکنش زنجیره ای بدست آمد.موج انرژی…

بیشتر بخوانید