تمرکز اصلی نیروهای نور اکنون پاکسازی ناهنجاری زیرکوانتومی است. ناهنجاری زیرکوانتومی آنقدرها که قبلا تصور می‌شد بی‌گناه نیست، و موجودیت Lurker چالش بزرگی است. اکنون اطلاعات بیشتری درباره Lurker در دسترس است. در چرخه کیهانی گذشته، برخی موجودات می‌خواستند در زمانی که جهان به درون یک تکینگی فرو می‌ریخت، از مخمصه جان سالم به در…

بیشتر بخوانید