این گزارش برای این است که اطلاع بدهیم که جرم بحرانی لازم هم برای فعالسازی مداخله الهی در روز ۲۱ دسامبر و هم برای درخواست جمعی (پتیشن) آزادسازی سیاره به دست آمده است. تبریک می‌گوییم! گزارش کامل در عرض یک یا دو هفته اینجا پست خواهد شد.

نیروهای نور اطلاع داده‌اند که اکنون نیاز داریم که نیروی ایجاد شده را حفظ کنیم. اگر هنوز پتیشن را امضا نکرده‌اید، می‌توانید آن را اینجا امضا کنید:

https://www.change.org/p/the-awakened-population-planetary-liberation-now

آنها همچنین درخواست کرده‌اند که آنهایی که به این کار هدایت می‌شوند هر ماه یک بار و در لحظه دقیق ماه کامل، مدیتیشن مداخله الهی را انجام دهند. این کار کمک بسیار بزرگی می‌کند که پرتال‌های نور باز باقی بمانند و شبکه نور حول سیاره تقویت شود. دستورالعمل اینجا موجود است:

 

http://2012portal.blogspot.com/2021/11/make-this-viral-divine-intervention_23.html

https://www.welovemassmeditation.com/2021/12/divine-intervention-meditation-at-exact-moment-of-the-full-moon.html

 

پیروزی الهه : :

منبع :

https://2012portal.blogspot.com/2021/12/divine-intervention-activation.html