نیروهای نور در میانه عملیات اصلی پاکسازی پایگاه های زیرزمینی کیمرا هستند. از سال ۱۹۹۶ کیمرا، تعداد زیادی از پلیدیان ها و اعضای مقاومت را گرفتار کرده و به زیر زمین منتقل کرده اند. و اکنون به عنوان آخرین خط دفاعیشان از آن گروگان ها در مناسک قربانی سیاه استفاده می‌کنند. سپس ذات روحشان را گرفته و مجبور به تناسخ مجدد در یک کالبد کلون دیگر می‌کنند که در یک پایگاه کیمرا گروگان گرفته می‌شود و فرآیند را تکرار می‌کنند. این موضوع باعث ایجاد مقدار عظیمی رنج و عذاب می‌شود و به این ترتیب “لوش” تولید می‌کنند و توسط فناوری اسکالار به سمت جمعیت سطح زمین منتشر می‌کنند. این یک برحه بسیار دشوار برای مقاومت و ناوگان پلیدیان است و آنها نیاز به کمک از طرف جمعیت سطح زمین دارند.

آنها خواسته اند که بیشترین تعداد ممکن کارگزاران نور، هر قدر ممکن است و هر موقع که به این کار هدایت می‌شوند، برای حل این موقعیت به سریع ترین روش و با کمترین رنج ممکن، مدیتیشن انجام دهند.

دستورالعمل:

۱- از تکنیک خود برای قرار گرفتن در حالت آرام آگاهی استفاده کنید.

۲- قصد خود برای کمک به آزادسازی همه گروگان ها از پایگاه های زیرزمینی را بیان کنید.

۳- شعله بنفش را از منبع اصلیش فرا بخوانید تا یک حلقه حفاظتی در طول مدیتیشن و پس از آن حول شما قرار دهد. از آن بخواهید هر آنچه که در خدمت نور نیست را به نور تبدیل کند.

۴- ستون نور صورتی رنگی تصور کنید که از خورشید مرکز کهکشان ساطع شده و بر بدن شما فرود می‌آید و به مرکز زمین می‌رسد.

۵- تصور کنید که این نور از طریق قلبتان و سپس دستانتان مستقیما به همه آنان که در پایگاه های زیرزمینی گرفتار شده اند می‌رسد.

تصور کنید که نیروهای نور همه گروگان ها را از همه پایگاه های باقیمانده آزاد می‌کنند و همه موجودات تاریک را از همه آن اماکن حذف می‌کنند. تصور کنید که این فرآیند به سرعت و به خوبی در سراسر شبکه کندویی زیر زمین پیش می‌رود. تصور کنید که تمام شبکه کندویی زیرزمینی سیاره سرانجام از چنگ تاریکی و برده داری و تمام موجودات تاریک رها می‌شود.

۶- از حضور الهه (انرژی زنانه الهی) بخواهید که انرژیهای درمان را به همه گروگان های نجات یافته هدایت کند تا آسیبهایشان به طور کامل درمان شود. سپس اجازه دهید جریان این انرژیها ادامه یابد و به سطح سیاره برسد تا همه موقعیتهای جهان را درمان کند. اجازه دهید این انرژیها از طریق قلب و سپس دستانتان برای چند دقیقه به این موقعیت ها جریان داشته باشد.

کبرا

 

پیروزی الهه : :

منبع :

http://2012portal.blogspot.com/2021/05/urgent-message-to-surface-population.html