بسیاری از افراد نگران نتیجه انتخابات ایالات متحده هستند. نیروهای نور اطلاع داده اند که هر نامزدی رئیس جمهور شود، تأثیری بر برنامه کلی آزادسازی سیاره نخواهد داشت.

نیروهای نور همچنین از مردم درخواست می کنند که وابستگی احساسی و سرمایه گذاری عاطفی در نتیجه این انتخابات را رها کنند، چراکه انرژی نگرانی، عصبانیت، ترس، نارضایتی، و عدم اطمینان، توسط آرکان ها جمع آوری، تشدید و از طریق شبکه انرژی سیاره توزیع می شود.

نیروهای نور همچنین از همه درخواست می کنند که قطبیت را کاهش دهند و شروع کنند به دیدن مردم و افراد به عنوان تجسم روحشان، فارغ از جهت گیری های سیاسی آنها. با در نظر گرفتن این موضوع، باید گفت که هیچ کدام از نامزدهای ریاست جمهوری بدون نقص نیستند و هر دو تا میزان معینی درگیر نیروهای تاریکی هستند: 

https://dclovesgaia.blogspot.com/2020/11/us-selection-theater.html

فرایند انتخابات تمام «نشده» است، و بایستی بر طبق قانون فدرال تکمیل شود:

https://www.zerohedge.com/news/2020-11-09/us-presidential-election-not-over-heres-where-things-stand-right-now

روسیه، چین، برزیل، و بسیاری کشورهای دیگر بایدن را به عنوان رئیس جمهور منتخب به رسمیت نشناخته اند، و در انتظار تکمیل قانونی فرایند هستند تا رئیس جمهور جدید را، هر که باشد، به رسمیت بشناسند:

https://www.rt.com/russia/506164-putin-biden-election-congratulations/

https://edition.cnn.com/2020/11/09/asia/china-us-election-biden-trump-congratulations-intl-hnk/index.html

https://www.zerohedge.com/political/deafening-silence-china-russia-recognizing-biden-win

اتهامات جدی تقلب در رأی گیری وجود داشته است:

https://www.thegatewaypundit.com/2020/11/complete-list-suspected-fraud-issues-2020-election-sorted-state-recommended-actions-address/

رسانه های جریان اصلی دستور دارند که این موضوع را مورد بررسی قرار ندهند و گزارش نکنند:

https://www.armstrongeconomics.com/international-news/politics/mainstream-media-told-not-allowed-to-investigate-voter-fraud/

با این حال، اقدامات قانونی در حال انجام است:

https://www.rt.com/usa/506122-trump-lawyer-abject-fraud-fox/

چراکه شفافیت مورد نیاز است:

https://www.zerohedge.com/political/we-need-transparency-americans-neither-listen-nor-trust-each-other-anymore

بیش از هر چیز، نیاز داریم تا مجددا بر روی مدیتیشن بهترین خط زمانی صعود در روز ۱۱ نوامبر که تا چند ساعت دیگر خواهد بود تمرکز کنیم، و از شما صمیمانه دعوت می کنیم به ما بپیوندید:

https://www.welovemassmeditation.com/2020/11/timeline-correction-meditation-on-november-11th-at-1011-am-utc.html

نور پیروز است!

کبرا

 

پیروزی الهه : :

منبع :

http://2012portal.blogspot.com/2020/11/a-short-message-to-surface-population.html