چارچوب زمانی بین ۱۹ سپتامبر و ۴ اکتبر لحظه اوج تاریکی برای سطح این سیاره بود. حملات فوق العاده وحشیانه ای به بسیاری از کارگزاران نور کلیدی و مبارزان نور انجام شد که گاهی عواقب فیزیکی داشتند. در مقیاس جهانی جنگی میان آذربایجان و ارمنستان در گرفت.  اکنون انتظار می رود وضعیت به آرامی بهبود پیدا کند، اما یک اوج گیری جدید درگیری در مدار پایین زمین LEO وجود دارد که توقع می رود در روز ۹ اکتبر به شکل افزایش خشونت در بین اعضای جمعیت سطح زمین، و اعمال خشونت کابال، به سطح زمین برسد.

بنابراین نیروهای نور از همه افرادی که درونا به این کار هدایت می شوند درخواست می کنند که به مدیتیشن گل زندگی در لحظه دقیق اسکوئر مریخ و پلوتو در ۹ اکتبر، ساعت ۱:۰۹ بعد از ظهر به وقت هماهنگ جهانی (برابر با ۱۶:۳۹ به وقت ایران) بپیوندند:

https://www.welovemassmeditation.com/2020/09/flower-of-life-meditation-on-october-9th-at-109-pm-utc.html

نیروهای تاریکی در پیشبرد برنامه موج دوم تعطیلی ها بسیار موفق بوده اند، بنابراین نیروهای نور از افرادی که به این کار هدایت می شوند دعوت می کنند که در مدیتیشن هماهنگ روزانه در ساعت ۹:۳۰ شب به وقت هماهنگ جهانی (ساعت ۱ بامداد به وقت ایران) جهت مقابله با این تعطیلی ها شرکت کنند:

https://www.welovemassmeditation.com/2020/09/meditation-to-counteract-engineer-second-wave-lockdowns-daily-at-930-pm-utc.html

یک بروزرسانی وضعیت کامل در مقطعی پس از ۹ اکتبر، که انتظار می رود شاهد بهبود اوضاع باشیم و برخی اطلاعات سرانجام مجوز انتشار دریافت کنند، در این بلاگ منتشر خواهد شد.

نور پیروز است.

 

کبرا

 

پیروزی الهه : :

منبع :

http://2012portal.blogspot.com/2020/10/a-short-message-to-surface-population.html