خوانندگان گرامی، درباره مدیتیشن جمعی در زمان ماه کامل یا ماه نو با توجه به ایده‌های اشتباهی که همچنان اینترنت و فضای مجازی را آلوده کرده لازم است توضیحاتی بدهیم

هر سیاره‌ای یا هر جرم آسمانی، به شکل یک لنز عمل می‌کند و انرژی‌های کیهانی را به شکل خاصی به سمت زمین هدایت می‌کند و تأثیراتی در این انرژی ایجاد می‌کند. ماه هم به نوعی. گفتیم که هم موجودات تاریک مناسک تاریک خودشان را در زمان ماه کامل انجام می‌دهند و هم نیروهای نور در زمان ماه کامل مدیتیشن با قصد مثبت انجام می‌دهند تا این نیروهای منفی را خنثی کنند. بنابراین هر کس به شما گفت ماه به کل منفی است و مدیتیشن در زمان ماه کامل یا ماه نو منفی و مضر است یا از روی عدم آگاهی است، یا دستورکار منفی از طرف کابال دارد که مردم روی سطح زمین را گمراه کند.

نیروهای نور در این زمانهای حساس که تاریکی مناسک منفی خودش را انجام می‌دهد، مردم بیدار و کارگزاران نور را فرا می‌خوانند تا با بهترین قصد و نیت و با اتحاد قلبهای خودشان مدیتیشن جمعی به هدف آزادی زمین انجام دهند تا به این روش با انرژی های منفی مقابله کنند، بنابراین این مطلب که تصور کنید در زمان ماه کامل مدیتیشن انجام دادن به کل منفی است و نمی‌تواند مثبت باشد، کاملا ایده‌ای غلط و خرافی است و یک تله و گمراهی است که کابال وارد جمعیتهای بیداری کرده، مثل خیلی تله‌های دیگر، مثلا اینکه می‌گویند مدیتیشن فقط باید فردی باشد، یا فقط باید سکوت ذهن باشد و نباید تصویرسازی خاصی باشد یا نباید هدف خاصی را دنبال کند یا نباید قصد معینی داشته باشد، همه اینها برای این بوده و هست که انسانها از قدرت اگاهی خودشان به نحو جمعی استفاده نکنند، و اساسا از آن آگاه هم نشوند.

برای افرادی که حقیقتا بیدار شده‌اند کاملا واضح و معلوم است که کابال و دشمنان پنهان بشریت تمام تلاش خودشان را می‌کنند که کنترل آگاهی جمعی انسانها را به دست بگیرند و اجازه ندهند انسانها متوجه شوند که وحدت آگاهی‌شان چه قدرت عظیمی در ترمیم جهان و اصلاح ناهنجاری‌ها دارد. آنها رسانه‌ها و تلویزیون را با صرف میلیاردها دلار و انرژی بسیار پشتیبانی می‌کنند که در حقیقت مدیتیشن جمعیِ توصیه شده‌ی کابال برای جمع انسانها است. آنها در زمانهای نجومی و آسترولوژیکی که انرژی‌ها جریان دارند و پرتال‌های مهم باز هستند مناسک منفی خودشان را انجام می‌دهند و جنایاتی انجام می‌دهند که ناگفتنی است، اما مردم جهان را از اینکه با بهترین قصد و با بالاترین نیت متحد شوند، آگاهی و قلبهایشان را یکی کنند، و برای آزادسازی سیاره و پاکسازی زمین مدیتیشن جمعی انجام دهند، می‌ترسانند و هزار فریب و ایده غلط در جوامع بیداری رواج می‌دهند.

همه دانش‌های مهم را در دست خودشان نگاه داشتند تا بدترین و مضرترین استفاده‌ها را بکنند، اما اجازه نمی‌دهند انسانها حتی امکانات و توانایی‌های ذهن و روح جمعی خودشان را بشناسند و به کار بگیرند.

پیروزی الهه