از زمان جنگهای نفیلیم ها، نیروهای آنوناکی خزنده و جناحهای پدرسالارانه ملچیزدک تصمیم به تصرف زمین داخلی (دنیاهای زیر زمین) گرفتند و از ۳۰۰۰۰ سال قبل  شروع کردند به حمله و جنگ برای سلطه بر نواحی مختلف زمین. سیریان ها به آنها برای دست درازی و آسیب به تکنولوژی کریستال در هسته زمین اخطار دادند، اما این گروه ها به قرار دادن ژنراتورهای عظیم درون زمین و غارهای کریستالی با استفاده از زور، ادامه دادند. نتیجتا چندین ژنراتور قدرت منفجر شد و باعث جدایی و پارگی سطوح اقلیم های مختلف زمین شد. اتفاقی که خیلی قویتر از سیل قبلی در زمان نسل کشی لموری ها بود و دوباره انسانهای زیادی کشته شدند. محور چرخش زمین کج شد و همه دروازه های سیاره ای و شبکه ها و پرتال ها آسیب دیدند. همه هرم ها و تکنولوژی های فرازمینی قطع و از مدار خارج شدند. سیل و فجایع بوجود آمده جوامع آتلانتیس و بیشتر سطح زمین را از بین برد. از این خط زمانی به نام سیل آتلانتیس نام برده میشود. در طول زمانی که تکنولوژی هرمهای مصر در دروازه ستاره ای گیزا به عنوان پرتال بین ستاره ای فرازمینیها و مرکز کنترل عملیات بازسازی شد، سیریان ها و گروههای شعرای شامی در امنیت کامل بودند.

برخی از نماینده ها از سایر دنیاها سعی کردند روی زمین تناسخ کنند تا به ترمیم آسیبهای زمین کمک کنند و ساکنین زمین را از شر متجاوزان نجات بدهند. از برخی از این نمایندگان می توان به آخناتون و عیسی مسیح و همسرش ماری سوفیا نام برد. ستاره کریستالی ( مسیح در واقع تجسم آگاهی ستاره کریستالی هست) آگاه بود که کاری میسر نیست مگر اینکه مرکز کهکشان با زمین و خورشید همراستا شود که باعث میشود هسته جهان ما به سوی پنجره نوترونی باز شده، و در نتیجه ارتباط با هسته های جهان های مادر شکل بگیرد. این پایان چرخه صعودی بود که به آگاهی ستاره کریستال اجازه می داد تا برای کمک به انسان برای ترمیم تایم لاین صعود به سیاره زمین برگردد.

بشریت گناهکار

بعد از سیل بزرگ آتلانتیس، ‘گزارش های Founder به منظور جعل وقایع تاریخی در مورد تجاوزهای بیگانگان، ضبط وتحریف و وارون شدند. روایات حقیقی در مورد حمله بیگانگان، به منظور تعریف و طبقه بندی اعتقادات کنترل ذهن مذهبی در همه ادیان جهان، به روایتی از “بشریت گناهکار” تحریف شد. گروه های Thothian، به منظور اینکه انسان‌ها را به پرستش “موجودات لوسیفری آنجلیک سقوط کرده هیبریدی آنوناکی” به عنوان خدای یکتای حقیقی سوق بدهند، خطوط جریان ایلومیناتی مورد پسند خود را با دانش های هرمتیک (کیمیاگرانه) و اطلاعات جعلی مغرضانه تجهیز کردند. دانش سری قوانین جهانی توسط شبکه Thothian و بر اساس جادوی هرمتیک به برخی جوامع پنهان و طبقات حاکم داده شد، در حالی که انسان معمولی تحت کنترل همان تفکر بردگی بود که در الهیات منجی گرایانه اکثریت ادیان سازمان یافته کار گذاشته شده بود، برخی لوسیفر را در راس هرم کنترل می‌دیدند.

از زمان سیل آتلانتیس، بشریت در یک فراموشی هیپنوتیزم گونه بود و به زور تحت کنترل ذهن قرار گرفت تا ریشه ها و خاستگاه های حقیقی خود را به نفع تبلیغات جنگ‌های بیگانگان منفی که برای ترویج یک روایت تاریخی غلط، و در کنار آن ترویج پرستش یک خدای متعصب و عصبانی و مردسالار در ادیان خشن، فراموش کند. از این رو، دستورکار بیگانگان منفی NAA، یک سری اعتقادات کنترل ذهن مذهبی جدید را از زمان خط زمانی شورای نیسا Nicaea تعریف کرد؛ از جمله انتشار دروغ‌ پراکنی‌هایی در مورد اینکه آنوناکی ها خدایان خالق انسان‌ها هستند، و ترویج پرستش خدای بیگانه کاذب که پشت القاب و عناوین زیادی پنهان شده بود و ظاهرا در دست نوشته‌های مقدسی که مدعی بودند سخنان خداوند است جلوه کرد. دو مثال از این موارد، گروه  Annunaki Jehovian و آگاهی های جمعی Annunaki Yahweh  هستند. بنابراین خیلی مهم است که بدانیم ادیان امروز جهان توسط جریان‌های متجاوز NAA به حرکت درآمدند، و در سطوح بالا توسط نیروهای عمدتا ضدبشری کنترل می‌شود که خود را به عنوان کرایست یا یک خدای کاذب معرفی می‌کنند.

بیشتر متون دینی که در دسترس توده مردم قرار دارد به عنوان ابزارهای داستان سرایی جهت ترویج کنترل ذهن مبتنی بر تبلیغات به منظور رام کردن آگاهی و آزار معنوی بشریت به کار برده شده است. برای کنترل سیستمهای اعتقادی در اذهان متدین، تبلیغات گسترده ای صورت گرفته است که آموزه های مقدس سنتی بیانگر کلام مطلق خداوند است و هیچ چیز در آنها نمی تواند مورد تردید قرار گیرد. متاسفانه، این یک فریب ظالمانه است که طراحی شده است تا افراد را در مورد ماهیت واقعیت و ماهیت ارتباط مستقیمشان با خدا، همان روح کریستوس درونی، کاملا گیج و مبهوت کند. روح الهی زنده و جاودان در محدوده کلماتی که در یک کتاب نوشته شده نمی‌گنجد، بلکه در جریان محبت عاشقانه ای که در قلب مقدس هر شخص زنده وجود دارد، و همچنین در آگاهی درونی یک شئ یا مکان یافت می‌شود. اعمال دستکاری بر آگاهی انسان و سوق دادن آن به سمت کنترل ذهن دینی یک دستور کار طولانی است که از زمان سیل آتلانتیس فعال بوده است، و یک جنبه دیگر برای درک سرپوش گذاری ستیزه جویانه بر روی هرگونه شواهدی از توطئه آتلانتیس است. تمام تاریخ بشریت قبل از تجاوز مصر- سومری از کتب تاریخ حذف شده است، و یک روایت دروغ در مورد خاستگاه انسان، و همینطور سرپوش گذاری ها و دروغ های زیادی در مورد تمدن‌های باستانی به ما گفته شده است. ادیان سازمان یافته به عنوان روش اصلی کنترل ذهن برای خدمت به مقاصد و اهداف نهایی برنامه بیگانگان منفی، به منظور بدست آوردن کنترل بر روی زمین در طول چرخه صعود به کار گرفته شده اند. مردم زمین قرن‌ها به شکلی دستکاری شده اند که با جنگیدن و کشتن یکدیگر به نام خدایان بیگانه کاذب، دائما قربانی‌های خون انسان را برای کمک به شکاف بین ۱۲ قبیله جهانی انجام دهند.

ادیان خشن و سرقت عصر جدید ( New Age hijack) بطور مداوم از انسانها به عنوان بازیچه‌هایی در بازی بیگانگان منفی استفاده کرده اند که این بازی‌ به منظور تولید ترس‌های مداوم و تروریسم معنوی در اذهان جمعیت زمین طراحی شده است تا تلاش کنند که نهایتا سناریوی آرماگدون را رقم بزنند.

لیزا رنی

پیروزی الهه : :