100 دلیل برتر برای توقف معاهده، توقف اصلاحیه ها و برای خروج از سازمان بهداشت جهانی ( WHO ) تلاش سازمان جهانی بهداشت برای “تصرف قدرت” باید متوقف شود.

لطفا به انتشار خبر کمک کنید. شما می توانید با به اشتراک گذاری این پیوند، افراد را به این مقاله هدایت کنید:

http://StopTheWHO.com

سازمان بهداشت جهانی در حال تلاش برای یک ” تصرف در قدرت جهانی” است و به دنبال این است که 194 کشور عضو مجمع بهداشت جهانی یک توافقنامه بین المللی کاملاً جدید را تصویب کنند که معمولاً به عنوان طرح “معاهده پاندمی ( همه گیری)” نامیده می شود. علاوه بر این به دنبال تصویب اصلاحیه های پیشنهادی درمورد مقررات بین‌المللی بهداشت هستند. طرح “معاهده پاندمی” قدرت کنترل روی “پاتوژن‌ها با پتانسیل همه‌گیری” را در قالب یک کنوانسیون چارچوبی، در اختیار سازمان بهداشت جهانی قرار می دهد که یک بوروکراسی کاملاً نوین را ایجاد خواهد کرد. این یک پلیدی مطلق است که باید متوقف شود.

طرح اصلاحات برای مقررات بین‌المللی بهداشت، به نحوی ارائه شده که بخشنامه های WHO را به‌جای توصیه‌های مشاوره‌ای، الزام‌آور می‌کند.طرح اصلاحات که به دنبال بنیاد نهادن گواهی‌های بهداشت دیجیتالی جهانی است، میلیاردها دلاری که در اختیار سازمان بهداشت جهانی است را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد و کشورها را قادر می‌سازد تا قوانین و مقررات را بدون احترام به کرامت، حقوق انسانی و آزادی های اساسی مردم به اجرا بگذارند. یک توافقنامه ساده از سوی اکثریت 194 کشور عضو تنها چیزی است که برای تصویب اصلاح مقررات لازم است، زیرا احتمالا طبق اصلاحات در یک توافقنامه موجود، دیگر نیازی به مشورت و توافق با مجلس سنای آمریکا یا امضای رئیس جمهور نخواهد بود.

این اصلاحیه های پیشنهادی به طور مخفیانه و بدون هیچ فرصتی برای اظهار نظر از سوی مردم سراسر جهان، در حال مذاکره است. طرح “توافقنامه پاندمی” در مورد سلامتی شما نیست. این سند چشم انداز یک سرمایه گذاری سوداگرانه است که برای هدایت سرمایه های ملی با منظور ساخت مجتمع های صنعتی دارویی اورژانس بیمارستانی در کشورهای کم درآمد طراحی شده است، تا آنها بتوانند به داروها و واکسن های بیشتری برای مسموم کردن مردم خود و کسب منافع از این راه، دسترسی داشته باشند.

این یک کنوانسیون چارچوبی ( عهدنامه الزام آور) بسیار شبیه به کنوانسیون تغییر آب و هوا را تنظیم می کند و یک بوروکراسی کاملاً جدید را به وجود می آورد که هر سال برای تعیین جزئیات توافقنامه بدون دریافت هیچ نظری از طرف شما، تشکیل جلسه می دهد. باید به هر قیمتی جلوی آن گرفته شود.

بسیار مهم :

امضای درخواست ممانعت از پیوستن ایران به معاهده گلوبالیستی پندمی:

https://www.karzar.net/106953

 

پیروزی الهه : رویا 💫

منبع : prepareforchange