هفته های گذشته همراه بود با درگیری های شدید بین نیروهای اشغالگر سیاره و نیروهای نور. خیلی از بذرهای ستاره ای در حین خواب متوجه این مسئله شدند و در ملاقاتها و ماموریت های مختلفی در شب شرکت داشتند.

به عنوان یکی از نتایج مثبت، چند اقدام پیشگیرانه و همچنین افشاگریهایی در مورد طرح ها و عملیات های مختلف کابال انجام شد، که شامل فریبها در مورد شرایط آب و هوایی و اقدامات آنها در این زمینه بود:

https://highlylikelynews.com/2019/05/22/extinction-rebellion-massages-the-fallible/

https://www.wakenews.tv/watch.php?vid=a970b0e64

تحولات و تحرکات محیطی مانند شورش در مورد انقراض که تمام شهرها را فلج کرده است و همچنین در معرض دید قرار دادن سمبل های سری، که در واقع یک پروژه مخدرهای روان گردان است که توسط ام کی الترا ساپورت می شود،  البته همه شرکت کنندگان را تحت تاثیر قرار نمی دهد – بسیاری از افراد با انگیزه های مثبت در این پروژه ها شرکت می کنند، اما دستورکار حقیقی را در پشت قضیه تشخیص نمی دهند.

برخی از بنیانگذاران این حرکت با سازمان ها و ساختارهای جالب توجهی رابطه دارند:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-6927195/The-faces-Extinction-Rebellion-climate-change-chaos.html

گیل برادبروک، از موسسان ER، یکی از سخنرانان در breaking convention است، در موسسه خیریه بریتانیا که تحقیقات را در مورد مواد روان گردان ساپورت می کند و کنفرانس های منظم را با توجه به این موارد سازمان دهی می کند:

https://www.breakingconvention.co.uk/

برخی از سخنرانان در این کنفرانس:

https://www.breakingconvention.co.uk/speaker-DavidLuke.html

https://www.breakingconvention.co.uk/speaker-AmandaFeilding.html

و گذشته از چند رابطه نسبی آریستوکراتیک، یک رابطه مستقیم با بنیاد Beckley:

https://www.gre.ac.uk/people/rep/faculty-of-education-and-health/dr-david-luke

https://en.wikipedia.org/wiki/Amanda_Feilding

یک سازمان، که گذشته از مسائل دیگر، بر روی تاثیرات ال اس دی بر بدن و آگاهی انسان مطالعه می کند:

https://en.wikipedia.org/wiki/Beckley_Foundation

https://beckleyfoundation.org/

و برخی از سخنرانان هم برای وزارت دفاع بریتانیا کار می کنند:

https://www.breakingconvention.co.uk/speaker-DavidNutt.html

https://en.wikipedia.org/wiki/David_Nutt

به علاوه، یکی دیگر از موسسان ER از منطقه بسیار جالبی در ولز می آید ( از نقطه نظر آکالت یا جوامع مخفی):

https://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Hallam_(activist)

شهر Llandeilo در ولز جنوبی ( جاییکه این مرد مزرعه دارد ) در منطقه Carmarthenshire قرار دارد. شهر این ناحیه به نام  Carmarthen نامیده می شود، که از زبان ولزی پیروزی الهه شده و به معنی ” دژ مرلین ” است ( اسطوره آرتور):

https://en.wikipedia.org/wiki/Carmarthen

نزدیک شهر Llandeilo، قلعه Dinefwr قرار دارد:

https://en.wikipedia.org/wiki/Dinefwr_Castle

یک نواده دور از خانواده اشرافی این قلعه را ساخت، به نام John Dee:

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Dee

این شخص یک جادوگر سیاه بود، یک ستاره شناس، فیلسوف و مشاور ملکه الیزابت اول. بسیاری از لژهای جوامع مخفی منفی و جادوگران ( برای مثال آلیستر کراولی )، آموزه های او را دنبال کردند، به خصوص در رابطه با جادوی انوخی، که ” میز مقدس ” آن در بسیاری از سنبل ها قابل شناساییست:

https://en.wikipedia.org/wiki/Enochian_magic

این سیستم جادوی انوخی بر پایه فراخوانی و فرمان دادن به ارواح مختلف است، و افرادی که تحت تاثیر محرک ها و مخدرها ( همچنین الکل ) هستند، بیشتر قابل کنترل بوده و در مقابل حملات آرکان آسیب پذیرتر هستند:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=17ephsnEYCA

… و اگر به ارتباط بین جوامع مخفی و ارتش توجه کنیم، می توانیم نتیجه بگیریم که ER یک داروی روان گردان بر مبنای برنامه ام کی التراست و توسط عوامل کابال ایجاد شده تا دستورکارهایشان را از طریق یک ” انقلاب فرهنگی ” دیگر اجرا کنند:

ال اس دی مدتها توسط پروژه های ام کی الترا مورد استفاده قرار گرفت به هدف نفوذ به شرایط ذهنی شرکت کنندگان:

https://en.wikipedia.org/wiki/Project_MKUltra

در واقع تکرار روش های مورد استفاده در ایجاد جنبش ۶۸ (  Laurel Canyon; خیلی از موسیقیدان های معروف از این نسل، در حقیقت کودکان پرسنل نظامی بودند) که از قبل رابط های نزدیک بین ارتش و خانواده های جوامع مخفی بودند، برای مثال در معبد Seth:

https://en.wikipedia.org/wiki/Temple_of_Set

در حال حاضر، نتایج این روشها را در حین حوادث ER، در جوامع می بینیم.

یا جهت دهی به تنش ها به این شکل:

https://www.youtube.com/watch?v=I_-wSckXbfc

برای بذرهای ستاره ای مهم است که آرامش و تعادل خود را حفظ کنند، در حالیکه جامعه بیشتر و بیشتر آشفته می شود.  نیروهای نور در روزهای اخیر توانسته اند پیروزی های چشمگیری را بدست آورند. برای مثال، از درگیری و تنش جدید در ناحیه ورتکس الهه سوریه به وضوح دوباره جلوگیری شد.

نیروهای تاریکی یک نوعی از ساختار هشت وجهی انرژیک سیاه را در شمالی ترین بخش سوریه در ترکیب با موجودات پلاسمایی که تاثیرات منفی را بر روی جناحهای مختلف و دولتها دارند، ایجاد کرده اند، که به شکل مداوم یک ناحیه مرکزی تنش و درگیری در قلمروهای فیزیکی ایجاد می کند، به هدف ادامه مسدود کردن انرژی های الهه.

مدت کوتاهی بعد از چند مدیتیشن جهانی ( به همراه عملیات های نیروهای نور )، در ابتدا یک آتش بس در این ناحیه برقرار شد، و سپس با تحولات مثبت ادامه پیدا کرد:

https://www.rt.com/news/471525-esper-us-troops-syria-iraq/

https://www.rt.com/news/471529-putin-erdogan-sochi-talks/

https://www.rt.com/news/471788-syria-russian-military-arrival/

اکنون ما باید به تغییر شرایط و چگونگی تحولات در نقاط مختلف سیاره توجه کنیم. رویاها ممکن است همچنان سخت و شدید باشند، چه رویای سفینه های فضایی و چه عملیات های مختلف، که برای مثال، در آنها تجهیزات و تاسیسات نظامی یا اهداف مختلف مورد نفوذ قرار می گیرند.

بسیاری از بذرهای ستاره ای در اینجا تناسخ کرده اند، چه باور بکنید یا نه، آنها مامورین واقعی نیروهای نور هستند و در مسیرشان به نمایندگی الهه کیهانی مبارزه می کنند ( موفقیت ها در عملیات های اخیر، تاثیرات فوق العاده مثبتی بر شرایط حاضر سیاره داشته است).

ما باید ادامه دهیم و آرامشمان را حفظ کنیم، بدون توجه به اتفاقات بیرون. اما از تحولات حال حاضر خشنود هستیم، آزادی باز هم نزدیکتر شده است:

https://www.youtube.com/watch?v=eMJmhMEwW0k

 

پیروزی الهه :

منبع :

https://fm144.blogspot.com/2019/10/new-moon-update-27102019-positive.html?fbclid=IwAR2HDRazIBa-GEtVaufO3XGZomXcaZf1C6nPhU6HfJ-1GNcZhnvHUJxn5Rw