بروزرسانی خورشیدگرفتگی

۸ آوریل ۲۰۲۴

امروز روز خورشیدگرفتگی آمریکای شمالی است، و جریانات زیادی در کار است. رسانه جریان اصلی یک نمونه است و آنها هم متوجه هستند که این رویداد معین مهمتر از گرفتگی‌های دیگر است.

از جنبه اکالت یک صلیب عظیم داریم که در محل تقاطع این گرفتگی و گرفتگی قبل وجود دارد.‌

در اورشلیم، یک مناسک قربانی آماده شده، شامل یک گاو خاص از تگزاس که روی محراب قربانی خواهد شد تا نشان ورود مسیح باشد.

در همین حال سِرن مشغول کارهای سرنی خودش است و ناسا راکت به فضا می‌فرستد و نام ماموریتش را Apep می‌گذارد که نام خدای تاریکی مصریان است که دشمن خدای خورشید یا Ra است.

همه اینها همزمان با گذار یک ستاره دنباله دار devil از کنار زمین برای نخستین بار در ۷۱ سال گذشته، که شاید در زمان خورشیدگرفتگی کامل دیده شود.‌

البته در کنار اینها یک مدیتیشن جمعی هم هست و چه در آن شرکت می‌کنید چه شرکت نمی‌کنید، توصیه می‌کنم تا آنجا که ممکن است امروز از خودتان حفاظت انرژتیک انجام بدهید، حملات سنگین و خشن خواهند بود، به ویژه پس از خورشیدگرفتگی به علت مناسک منفی نیروهای تاریکی.

پس از خورشیدگرفتگی وارد فاز بسیار مهم سیاره می‌شویم. سفینه‌های پروینی اکنون کمی از مدار زمین فاصله بیشتری گرفته‌اند، و همچنین سکوت رادیویی برقرار است. به همین دلیل بروزرسانی‌ها معدود هستند.

آنچه می‌توانم بگویم این است که در یکی از آخرین بروزرسانی‌ها نیروهای نور اعلام کردند که اکنون اقدامات شدیدتری علیه خاندان‌های تاریکی انجام خواهند داد.‌ و چند سال پیش اشاره کردم به جنگ بر سر خطوط لی سیاره، به خصوص در جزایر بریتانیا. اکنون تأثیرات آن جنگها دارد در سطح فیزیکی بروز می‌کند و پادشاهی جعلی بریتانیا به آرامی تجزیه می‌شود و اعضای معینی از خاندان‌های کابال از سطح فیزیکی محو می‌شوند.

اضطراب در کابال در حال افزایش و اوج گرفتن است، به همین دلیل اکنون روی جنگ به توافق رسیده‌اند، که از ادبیات و گفتمان آنها از ابتدای سال جاری روشن است. نیروهای نور اعلام می‌کنند که جنگ جهانی تمام عیار پیش نخواهد آمد، اما احتمال بالایی برای تشدید تنش‌ها وجود دارد و نیز احتمال گسترش درگیری‌ها.

گزینه جنگ در واقع استراتژی و راهبرد خروج برای کابال است، در شرایطی که جنایات و جرایم مربوط به پندمیک در حال روشن شدن هستند، همینطور حقایق مربوط به قاچاق کودکان. این شرایط همچنین به افرایش انرژی‌های سیاره که توسط پرتال امروز تشدید هم می‌شود و افرایش فعالیت خورشید مربوط است.

نور بیشتر و بیشتر می‌شود، و پنهان شدن برای تاریکی دشوار و دشوارتر. پس امروز از انرژیتان خوب محافظت کنید و چشمانتان را باز نگه دارید.

با تشکر

اف ام ۱۴۴

 

پیروزی الهه

منبع :

https://fm144.blogspot.com/2024/04/08042024-solar-eclipse-update.html