اکنون که حساس‌ترین مقطع گذشته است، می‌توانم برخی اطلاعات را منتشر کنم. خورشید مرکزی کهکشان ما علائمی از افزایش فعالیت در سطوح غیرفیزیکی نشان می‌دهد، که پاسخی از یک تکانه کیهانی کوانتومی غیرمحلی و غیرفیزیکی است. انتظار می‌رود این امر ادامه یابد، تا زمانی که ابرموج پالس کهکشانی در آینده نزدیک، رخ دهد. جهان ما…

بیشتر بخوانید