اخیرا قرنطینه تعداد افراد زیادی باعث شده تا نیروهای نور قادر شوند کاملا همه عنکبوت های پلاسمیک کیمرا  و همه موجودات کیمرای دیگر را از سطوح غیر فیزیکی را پاکسازی کنند. اکنون نیروهای نور با سرعت هرچه تمام تر در حال پاکسازی همه آرکان های پلاسمیک، دراکوها، رپتایل ها و سایر موجودات هستند و وقتی…

بیشتر بخوانید