زمان فعالسازی عصر آکواریوس به آرامی نزدیک می شود. روز یکشنبه با انجام مدیتیشن صلح در لحظه دقیق اسکوئر اریس و پلوتو توانستیم وضعیت سیاره ای را ثبات ببخشیم، و اکنون نیز خورشیدگرفتگی حلقوی در روز ۲۱ ژوئن نزدیک می شود: https://www.timeanddate.com/eclipse/solar/2020-june-21 ما از انرژی این خورشیدگرفتگی استفاده خواهیم کرد تا مدیتیشن کنیم و دستیابی…

بیشتر بخوانید