جنگ برای آزادی این سیاره در حال رسیدن به بحرانی ترین و هیجانی ترین نقطه خود است. پس از مهار شیوع کروناویروس در چین، نیروهای تاریک یک نمونه دستکاری شده دیگر از ویروس را در شهر کودونیو ایتالیا کشت کردند. کودونیو فقط چند مایل با پیاچنزا فاصله دارد، که در طی قرن ها توسط بسیاری…

بیشتر بخوانید