همانطور که انتظارش می رفت، کابال به دنبال موج دوم تعطیلی ها همزمان با آغاز پاییز است تا بتواند ضربه نهایی را به اقتصاد وارد کند، از طریق افزایش آزمایشات، و در نتیجه افزایش تعداد موارد ابتلای کووید-۱۹. اسرائیل، جایی که اکنون مردم اجازه ندارند بیش از ۵۰۰ متر از خانه خودشان فاصله بگیرند، شروع…

بیشتر بخوانید