حذف ناوگان دراکو در فضای سابلونار به خوبی و طبق برنامه پیش می رود. تمامی دراکوهای حاضر در ورای مدار قمری به طور کامل حذف شده اند و اکنون آزادسازی همه فضای ورای مدار ماه اعلام می شود. موجودات آنجلیک اکنون از «اقیانوس عشق کیهانی» که فضای میان-ستاره ای سراسر کهکشان را در بر گرفته…

بیشتر بخوانید