بروزرسانی وضعیت: در زمان آخرین تجاوز آرکانها در ژانویه ۱۹۹۶، نیروهای تاریک ۳ نقطه اصلی ورودی کرمچاله تاریک را برای نابود کردن شبکه نور سیاره ای ایجاد کردند. ۳ نقطه ورودی شامل این موارد بودند: Bukavu, Lake Kivu, Congo Ljubljana, Slovenia Santa Monica, California, USA لیوبلیانا و سانتامونیکا دو ورتکس صعود با بالاترین پتانسیل برای…

بیشتر بخوانید