طبق برنامه، نیروهای نور در حال پاکسازی شبکه آتلانتیسی تاریک هستند. به واسطه دلایل امنیتی و استراتژيک در این مقطع چیز بیشتری نمی‌توان گفت، اما یک بروزرسانی اطلاعات در رابطه با این موضوع برای جمعيت سطح بزودی منتشر خواهد شد. همه موجودات منفی از سایر دنیاها پاکسازی شده‌اند و تنها مقدار بسیار کوچکی از ناهنجاری…

بیشتر بخوانید