در قسمت قبلی، سومین تقابل بین نیروهای نور و تاریکی در لایه های غیر فیزیکی گزارش شد. این تقابل در واقع پاکسازی موجودات منفی مونث بود که در گذشته مشکلات زیادی را بوجود آورده بودند. این موجودات اهریمن های مونث و موجودات شبیه شیاطین بودند که در لژیون های بزرگ در سطوح اثیری وجود داشتند…

بیشتر بخوانید