نیروهای نور در میانه عملیات اصلی پاکسازی پایگاه های زیرزمینی کیمرا هستند. از سال ۱۹۹۶ کیمرا، تعداد زیادی از پلیدیان ها و اعضای مقاومت را گرفتار کرده و به زیر زمین منتقل کرده اند. و اکنون به عنوان آخرین خط دفاعیشان از آن گروگان ها در مناسک قربانی سیاه استفاده می‌کنند. سپس ذات روحشان را…

بیشتر بخوانید