وضعیت تنش ها در اوکراین وخیم تر می‌شود:   https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=170151   https://www.whatdoesitmean.com/index3539.htm   https://www.bbc.com/news/world-europe-56746144   بنابراین نیروهای نور از همه افرادی که درونا به این کار هدایت می‌شوند درخواست می‌کنند به مدیتیشن ما برای صلح در اوکراین بپیوندند:   https://www.welovemassmeditation.com/2021/03/urgent-meditation-for-peace-in-syria-every-4-hours.html الهه خواستار صلح است، و صلح مقرر خواهد شد!     دانلود فایل راهنمای صوتی…

بیشتر بخوانید