پاکسازی گروه کیمرا ادامه دارد. نیروهای نور موفق شدند همه ناوگان فضایی کیمرا را حذف کنند، به غیر از تعداد کمی TR-3B و سفینه های مهندسی معکوس شده دیگر که توسط نیروهای نظامی منفی در فضای زیرمداری و تحت فرمان مستقیم یا غیرمستقیم از کیمرا قابل استفاده هستند. تعداد معینی پایگاه زیرزمینی کیمرا، که اکثرشان…

بیشتر بخوانید