به صحبت های دکتر سوزان هامفریس ( Suzanne Humphries) در طول این ۱۱ دقیقه گوش کنید که چرا واکسن ها هرگز ایمن نبوده و نمی توانند باشند. واکسن اصلی آبله یک نمایش ترسناک بود چرا باید مواد بیماری زا را به بچه‌های کوچک تزریق کنیم، با وجودیکه که می‌دانیم آنها مؤثر نخواهند بود. دانشمندان علم واکسن فکر می‌کنند که طبیعت اشتباه کرده است هرگز به یک پزشک یاد نداده‌اند که چطور از   سیستم ایمنی بیمار مراقبت کند

۲۵ کتاب تاریخی که نشان می‌دهند واکسن ها در طول ۲۰۰ سال آسیب های جدی به بار آورده‌اند

۲۵ کتاب در مجموعه “تاریخچه واکسیناسیون” سوابق واکسن ها را از دید پزشکان، دانشمندان و داده های تاریخی روشن می کند.

آنها به این سوال مهم پاسخ می دهند: “آیا واکسن ها ایمن و موثر هستند؟”

ترونگ نگوین (Trung Nguyen) می نویسد: “قطعاً می توانم بگویم که واکسیناسیون بزرگترین تقلب در تاریخ پزشکی است.” او می گوید،

از سال ۱۷۹۶ میلادی، سالی که اولین واکسن آبله معرفی شد، هر نسل به دلیل واکسیناسیون دچار بیماری شده است.

نگوین در سال ۲۰۲۱ ، بیست و پنج کتاب تاریخی در مورد واکسیناسیون را ترمیم و به صورت امروزی درآورد. فهرستی از ۲۵ کتاب در پایان این مقاله قرار دارد. او هر یک از کتاب ها را جداگانه با دیباچه، مقدمه و پیشگفتاری از سوی خودش بازنشر کرد.

نگوین موارد زیر را در مقدمه خود گنجانده است:

برای هر بیماری «همه‌گیر» از سال ۱۸۵۰ تا ۲۰۲۱ ( یعنی به مدت ۱۷۱ سال)، تنها کاری که باید انجام دهید این است که تاریخ و مکان هر مقاله را در تاریخ کنونی و مکان فعلی جایگزین کنید. شما به نتیجه ای اجتناب ناپذیر خواهید رسید که شرکت های داروسازی مکرراً همان هیاهو و فریب را اجرا کرده اند. هر نسل از سال ۱۷۹۶ بار سنگین مشکلات واکسیناسیون را به دوش کشیده است. این تبهکاری ناشی از حرص و طمع – مسموم کردن خون کودکان بیگناه و کشتن آنها برای پول – ادامه خواهد داشت؛ مگر اینکه مردم از وجود آن آگاه شوند.

– پشت مجریان اخبار

 

– پشت پزشکان اطفال

– پشت پزشکان

– پشت شخصیت های تلویزیونی

– پشت بوروکرات ها و سیاستمداران فاسد

شرکت های داروسازی (سازندگان واکسن ) هستند که بطور مستقیم یا غیر مستقیم حقوق این افراد و جناح ها را پرداخت می کنند.

شایعه بیماری زایی از سال ۱۷۹۶ یعنی سالی که اولین واکسن آبله معرفی شد، ادامه یافته است.

تقریباً در هر مورد، این بیماری توسط مواد شیمیایی صنعتی مانند آفت‌کش‌ها، مواد تشکیل دهنده واکسن، آنتی‌بیوتیک‌ها و داروها (پتروشیمی) ایجاد شده است. یا بدتر از آن، در آزمایشگاه‌های مخفی ساخته شده و در بین جمعیت عموم که در بی‌خبری بسر میبردند، منتشر شده است. « اثبات بی اثر و خطرناک بودن واکسیناسیون» نوشته آلفرد آر. والاس، سومین کتاب از مجموعه «تاریخچه واکسیناسیون» نوشته ترانگ نگوین است

منبع: Google Books

در مقدمه، نگوین به نقل قول‌هایی درباره واکسن‌ها از نویسندگان، پزشکان و دانشمندان در طول سه قرن اشاره می‌کند. می توانید تصاویری از مقدمه نگوین را در زیر مشاهده کنید. مطالعه کامل دیباچه، مقدمه و پیشگفتار نگوین بسیار ارزشمند است.

 

 

 

 

 

فهرست ۲۵ کتاب درباره تاریخچه واکسیناسیون

The Poisoned Needle: Suppressed Facts About Vaccination (1957),

Eleanor McBean, PhD, ND

1سوزن سمی: حقایق سرکوب شده درباره واکسیناسیون ( ۱۹۵۷)

A Century of Vaccination and What It Teaches (1898), William Scott Tebb, MA, MD, DPH

یک قرن واکسیناسیون و آنچه می آموزد ( ۱۸۹۸)

Vaccination: Proved Useless and Dangerous From 45 Years of Registration Statistics (1885), Alfred R. Wallace, LLD DUBL., DCL OXON., FRS, etc.

واکسیناسیون: بی اثر و خطرناک بودن اثبات شده از ۴۵ سال ثبت آمار (۱۸۸۵)

Vaccination: Its Fallacies and Evils (1882), Robert A. Gunn, MD

واکسیناسیون: استدلال های غلط و زیان‌ها ( ۱۸۸۲)

Compulsory Vaccination: The Crime Against the School Child (1915), Chas. M. (Charles Michael) Higgins

واکسیناسیون اجباری: جنایت علیه کودک دبستانی ( ۱۹۱۵)

The Truth about Vaccination and Immunization (1951), Lily Loat, secretary of the National

حقیقت واکسیناسیون و ایمن سازی (۱۹۵۱)

Anti-Vaccination League of London

Leicester: Sanitation versus Vaccination Its Vital Statistics Compared with Those of Other Towns, the Army, Navy, Japan, and England and Wales (1912), By J.T. Biggs, J.P.

لیگ ضد واکسیناسیون لستر لندن (۱۹۱۲)

The Vaccination Question (1895),

Arthur Wollaston Hutton, MA

پرسش واکسیناسیون(۱۸۹۵)

Vaccination a Delusion: Its Penal Enforcement a Crime (1898), Alfred Russel Wallace, LLD DUBL., DCL OXON., FRS, etc.

واکسیناسیون یک توهم (۱۸۹۸)

Vaccination a Curse and Menace to Personal Liberty With Statistics Showing Its Dangers and Criminality (Tenth Edition, 1913), James Martin Peebles, MD, MA, PhD

واکسیناسیون یک نفرین و تهدید برای آزادی فردی با آماری که خطرات و جنایت آن را نشان می دهد ( چاپ دهم، ۱۹۱۳)

Dr. C.G.G. Nittinger’s Evils of Vaccination (1856), C. Charles Schieferdecker, MD

مضرات واکسیناسیون (۱۸۵۶)

The Vaccination Question in the Light of Modern Experience An Appeal for Reconsideration (1914), C. Killick Millard, M.D., D.Sc.

سوال واکسیناسیون در پرتو تجربه مدرن، درخواستی برای تجدید نظر ( ۱۹۱۴)

Jenner and Vaccination: A Strange Chapter of Medical History (1889), Charles Creighton, MD

جِنِر و واکسیناسیون: یک فصل عجیب در تاریخ پزشکی ( ۱۸۸۹)

The Horrors of Vaccination: Exposed and Illustrated (1919), Charles M. Higgins

وحشت واکسیناسیون ( ۱۹۱۹)

Vaccination: The Story of a Great Delusion (1885), William White

واکسیناسیون: داستان یک توهم بزرگ (۱۸۸۵)

Vital Statistics in the United States, 1940-1960 (1968), Robert D. Grove, Alice M. Hetzel, US Department of Health, Education, and Welfare

آمار حیاتی در ایالات متحده (۱۹۶۸)

The Mandatory Vaccination Plan National Immunization Policy Council (1977)

برنامه واکسیناسیون اجباری (۱۹۷۷)

The Fraud of Vaccination (1923), Walter Hadwen, JP., MD, LRCP., MRCS, LSA, From “Truth,” January 3, 1923

فریب واکسیناسیون (۱۹۲۳)

Vaccination a Curse (1895), C.W. Amerige, MD

واکسیناسیون، یک نفرین (۱۸۹۵)

Vaccination a Medical Fallacy (1879), Alexander Wilder, MD

واکسیناسیون یک اشتباه پزشکی (۱۸۹۷)

The Dream & Lie of Louis Pasteur (Originally Pasteur: Plagiarist, Imposter) (1942), R.B. Pearson

رویا و دروغ لویی پاستور ( ۱۹۴۲)

The Vaccination Problem (1936), Joseph Swan

مشکل واکسیناسیون(۱۹۳۶)

The Fallacy of Vaccination (1911), John Pitcairn, President of the

Anti-Vaccination League of America

اشتباه واکسیناسیون ( ۱۹۱۱)

The Case Against Vaccination (1896), Walter Hadwen, JP, MD, LRCP, MRCS, LSA

پرونده علیه واکسیناسیون ( ۱۸۹۶)

A Catalogue of Anti-Vaccination Literature (1882, 2018): The London Society for the Abolition of

Compulsory Vaccination, 114 Victoria Street, Westminster

مجموعه ای از مطبوعات ضد واکسن

(۱۸۸۲-۲۰۱۸)

 

پیروزی الهه : رویا 🙏💫

منبع : prepareforchange