در چند ماه گذشته و از اواسط آوریل، سیاره زمین بین خط زمانی گاما (دخالت نور) و خط زمانی دلتا (نابودی سیاره) در نوسان بوده است.

تمامی اطلاعات مربوط به این موضوع شدیدا طبقه بندی شد چراکه تمرکز بیش از اندازه بر روی خط زمانی منفی احتمال تجلی یافتنش را افزایش می دهد. در طول این زمان، نیروهای نور مشغول پاکسازی یک لایه بسیار خطرناک ناهنجاری پلاسمای حاوی بمب های توپلت بوده اند.

این لایه در تاریخ ۲۱ ژوئن و نزدیک ظهر بوقت گرینویچ پاکسازی شد، و خطر تا حد زیادی رفع شده است. اگرچه تعدادی بمب توپلت هنوز باقی مانده است، و مقداری ناهنجاری اولیه نوسان کوانتومی / پلاسما هنوز بایستی پاکسازی شود، اما خط زمانی مثبت گاما اکنون امنیت بسیار بیشتری دارد.

موفقیت ۲۱ ژوئن نیروهای نور، سبب شد پلاسمای مثبت، درخشان و تازه بسیاری وارد سیستم خورشیدی شود، و این پلاسمای مثبت در ادامه آن روز باعث هیجان مزوسفیر اطراف سیاره زمین شد، و تعدادی ابرهای فوق العاده ی شب-تاب ایجاد کرد.

Extreme Noctilucent Clouds over Europe

نیروهای نور اطلاع داده اند که برای نخستین بار از زمان تجاوز آرکان در سال ۱۹۹۶، فرشتگان بزرگ صعود دوباره در سیستم خورشیدی حاضر شده اند. چند روز بعد، سفینه های رنگین کمانی ابری در چین ظاهر شدند.

در ژیامن (۲۴ ژوئن)

و در گوانگژو و نانینگ (۲۸ ژوئن)

نیروهای نور اطلاع داده اند که سیر حرکت به سمت رخداد اکنون شتاب گرفته است و وقتی باقی نمانده است برای ساختن جزیره های نور فیزیکی قبل از «نفوذ فشردگی» یا Compression Breakthrough اگر حس می کنید هدایت می شوید به سمت پروژه های جزیره نور این کار را انجام دهید، اما اکنون تمرکز اصلی بر روی لنگر کردن بیشترین نور ممکن در شرایط فعلی است، تا این گذار، با ثبات انجام شود.

نیروهای نور اکنون مشغول پاکسازی ناهنجاری اصلی هستند که از سال ۱۹۹۶ سیاره را در برگرفته است.

ناهنجاری اصلی شامل همه ترکیبها/اشفتگی های بالقوه ی تاکنون تجلی نایافته ی تابع موج کوانتومی ناهنجاری اولیه در کف کوانتومی است.

https://demonbane.fandom.com/wiki/Yog-Sothoth

کنت گرانت که یک اکالتیست (درگیر در دانش مخفی و سری) است مدت ها قبل از تجاوز آرکان در ۱۹۹۶، از خطر انفجار ناهنجاری اولیه از درون تونل های پلاسماتیک ست Set به داخل واقعیت روزمره مطلع بود. وی در کتابش تحت عنوان «شب عدن»، ۱۹۷۷، این جملات را نوشت (تصویر). آرایش پلاسمای ناهنجار تاریک نزدیک سطح زمین، توسط نیروهای تاریکی، بر اساس شکل های هندسی ناهماهنگ ذوزنقه انجام شده، و نیز بر اساس هندسه تحریف شده غیر اقلیدسی:

https://en.wikipedia.org/wiki/Non-Euclidean_geometry

یکی از اکالتیست های اصلی نیروی تاریکی، مایکل اکوینو، مناسکی ایجاد کرده است تحت عنوان «مناسک نه فرشته»، با این هدف که توسط این مناسک هندسه ذوزنقه ای نامقدس را تقویت کند، و نیروهای تاریکی به نحو گسترده از دهه ۷۰ میلادی از این مناسک استفاده کرده اند. شبکه هندسه هندسه های نامقدس، بنیان و اساس ساخت ماتریکس اطراف زمین هستند.

دوای درد هندسه نامقدس، هندسه گل زندگی است:

sacred-geometry-sacred-geometry-and-the-flower-of-life

نیروهای نور اکنون از همه می خواهند که از هندسه مقدس گل زندگی تا آنجا که ممکن است بهره بگیرند.

می توانید کره طلایی رنگ گل زندگی را مثل یک محافظ حول میدان انرژی تان تصویرسازی کنید.

می توانید استیکرهای گل زندگی را در هر مکانی که نیاز به هیلینگ (درمان و شفا) دارد قرار دهید:

https://armyofillumination.blogspot.com/2019/06/unity-through-grid-operation-take-back.html

نیروهای نور با قدرت از این پروژه پشتیبانی می کنند، که این امر در این شکل حلقه های کشتزار مشخص شده است:

http://www.cropcircleconnector.com/2019/StJean/StJean2019a.html

یک شکل حلقه کشتزار دیگر، به انتقال عنکبوت های کیمرا به خورشید مرکزی اشاره دارد؛

http://www.cropcircleconnector.com/2019/SparticlesWood/SparticlesWood2019a.html

جالب است که بدانیم این شکل حلقه کشتزار درست در روز ۲۱ ژوئن ظاهر شد.

عنکبوت های پلاسماتیک کیمرا هم اکنون در حال انتقال از تونل های ست Set (تارهای پلاسمای تاریک) به خورشید مرکزی کهکشان هستند.

سومین حلقه کشتزار اطلاع می دهد که شبکه سینتامانی اطراف سیاره سطح بعدی فعالسازی را تجربه می کند.

http://www.cropcircleconnector.com/2019/longwood/longwood2019a.html

پیروزی نور.

کبرا

 

منبع :

https://2012portal.blogspot.com/2019/07/flower-of-life.html

مترجم :