هم اکنون جنگی فضایی در آسمان جریان دارد. سفینه های دراکو/خزنده، پس از آنکه درخواست کمک اضطراری منتشر کردند، نیروی کمکی دریافت کرده اند. سفینه های منفی که در اعماق فضای خارجی در استتار پنهان بودند برای کمین و حمله به سبک کامیکازی علیه سفینه های کنفدراسیون گرد آمده اند. با این حال، وضعیت تحت کنترل است. نیروهای نور در طرف دیگر ماجرا، مجموعه ای از نیروهای نخبه (بهترین مردمان سیارات گوناگون) جمع آوری کرده اند، و این گروه به طور خاص برای آزادسازی نیروی زمینی Ground Crew خلق شده است. نوعی فرماندهی نقره ای است، و اطلاعات موجود در لینکهای زیر تا حدودی صحیح است:

Meet Commander Ukeron from Galactic Pleiadian Delta Security Forces

SURFACOM and The Galactic Federation of Light

فرماندهی نقره ای مایل است اعلام کند که در حال حاضر بیش از ۲۰ دقیقه زیر آفتاب ماندن در یک جلسه، توصیه نمی شود. چراکه نیروهای تاریکی در حال حاضر اشعه های خورشیدی را مانیپوله و دستکاری می کنند. از آنجا که نیروهای نور مشغول حل کردن مشکلات فضا هستند، نیروهای تاریکی یک بار دیگر در تلاشند تا عملیاتهای خودشان را اجرا کنند و حملات درون شبکه را ادامه دهند. «میدان های انفعال» فعال شدند تا استارسیدها آرام و غیرفعال شوند و فعالیت های آزادی طلبانه را در این فاز کنار بگذارند. بطور همزمان، نیروهای اکالت (سری، مخفی) تاریکی در حال پمپاژ کردن انرژی حرارتی (از طریق دستکاری عنصری) به درون قلمروهای غیرفیزیکی، و همینطور کالبدهای انرژی استارسیدها (بذرهای ستاره ای) درون قرنطینه زمین هستند، و بهمین دلیل بسیاری از استارسیدها علائم خشونت و پرخاشگری، تعریق، بیماری های عفونی، سوزش و خارش چشم ها، و در برخی موارد عطسه و تب دائمی را تجربه می کنند.

با این حال، دلایل این مسائل غیرفیزیکی است. بنابراین انرژی حرارتی بایستی از کالبدها خارج شود، و ترجیحا توسط یک ستون نور سفید … تا نقطه ای که شما احساس رهایی و آرامش پیدا کنید. همچنین می توانید پاهایتان را در آب ولرم بشویید و تصور و تصویرسازی کنید که آب همه انرژی حرارتی منفی را از سیستم شما خارج می کند (آب را بعدا دور بریزید). و اگر قدرت کافی دارید، می توانید طی یک مدیتیشن کوتاه سیاره را از این انرژی منفی پاکسازی کنید.

برای پاکسازی زمین از بقایای تاریکی، فردا دوباره یک مدیتیشن انقلاب تابستانی بزرگ برگزار خواهد شد، که صمیمانه از تمامی بذرهای ستاره ای دعوت میشود با شرکت در این مدیتیشن به پیشبرد آزادسازی سیاره زمین کمک کنند:

https://www.welovemassmeditation.com/2019/06/june-solstice-meditation-on-june-21st.html

June Solstice Meditation is THIS FRIDAY!

بازی کابال که قرن ها قدمت دارد دیگر دارد منسوخ می شود، و این فقط با کمک هوشیاری، و صدا، و عمل شما میسر شده است.

YOUTUBE

پیروزی الهه : :

منبع :

https://fm144.blogspot.com/2019/06/short-situation-report-20062019.html?m=1