یکشنبه، ۱۲ ژانویه ۲۰۲۰

گزارش اولیه فعالسازی عصر آکواریوس

به جرم بحرانی دست یافته ایم. گزارش کامل در عرض یک هفته ارائه می شود.

در چند روز آینده بسیار مهم است که هر چهار ساعت بوسیله مدیتیشن گل زندگی به شبکه انرژی سیاره ثبات بدهیم:

https://www.welovemassmeditation.com/2019/09/flower-of-life-meditation-every-4-hours.html

می توانید این مدیتیشن را در زمان کانجانکشن چهارگانه خورشید-زحل-پلوتو-سرس در روز دوشنبه، ۱۳ ژانویه ساعت ۱۴:۳۰ بوقت جهانی انجام دهید.

پیروزی نور،

کبرا

 

منبع :

https://2012portal.blogspot.com/2020/01/age-of-aquarius-activation-preliminary.html

مترجم :