۱۴ میلیارد سال قبل

چرخه فعلی جهان آغاز شد

2️⃣ میلیاردها سال قبل

زندگی روی زمین متولد نشده بود. زندگی از خارج از زمین وارد شد.

 

همیشه موجودات صاحب هوشیاری روی زمین بوده‌اند که اقدام به پرورش و تکامل بیشتر و بیشتر زندگی بیولوژیک کردند

3️⃣ ۴/۶ میلیارد سال قبل

🟡 سوفیا کهن‌الگوی باستانی خِرد است که به شکل الهه زمین تناسخ می‌کند. الهه زمین موجودی زنده است. این همان سیاره فیزیکی نیست، بلکه آگاهی سیاره است که ۴/۶ میلیارد سال قبل از خورشید مرکز کهکشان آمد، و تناسخ کرد، و آن حضور خِرد را به این سیاره فیزیکی لنگر کرد.

 

4️⃣ ۲۳۱/۴ میلیون سال قبل

خلقت طبیعی دایناسورها

 

5️⃣ ۶۶ میلیون سال قبل

دایناسورها به علت فعالیت خورشید مرکز کهکشان منقرض شدند، که این فعالیت موجب شد شرایط جوی کیهانی در منظومه خورشیدی بسیار خشن شود و این بر زمین هم اثر گذاشت

 

6️⃣ میلیون‌ها سال قبل

🟡 کدکس کهکشانی میلیون‌ها سال قبل توسط تمدن مرکزی کشف شد، تمدنی که از ناحیه مرکزی کهکشان ظاهر شد. این تمدن زمانی که به سطح خاصی از آگاهی روحی رسید توانست قوانین اساسی آفرینش را کشف کند

 

7️⃣ هشت میلیون سال قبل

⚫️ فرشتگان آرک در سیستم ستاره‌ای اُریون، اتصال خودشان با منبع را قطع کردند

⚫️ این شبکه ایمپلنت در طول میلیون‌ها سال توسط دانشمندان دیوانه گروه کیمرا به آرامی در این کوارتر از کهکشان ساخته شد، یعنی به وسیله افرادی که استراتژیست‌های ارشد مجتمع نظامی اُریون/دراکو/رپتیلین بودند

8️⃣ بیش از دو میلیون سال قبل

🟡 کلید اصلی برای مدار انرژی حول سیاره، وُرتکس کنگو است. این یک ورتکس عظیم انرژی است که در دریاچه کیوو در کنگو لنگر شده است. این همان ناحیه فرود آمدن مأموریت خاصی از طرف نژاد مرکزی بود که بیش از دو میلیون سال قبل آنجا فرود آمدند و حضور بسیار قدرتمند نور را آنجا لنگر کردند.

 

لموریا بسیار پیش از آتلانتیس وجود داشت. جنگی میان لموریا و آتلانتیس وجود نداشت.

 

9️⃣ ۱ میلیون سال قبل

آتلانتیس آنطور که می‌دانیم شاید حدود یک میلیون سال قبل آغاز شد، و آنچه بیشتر افراد به عنوان آتلانتیس می‌شناسند تنها آخرین قطعه از تاریخ آتلانتیس است که شاید حدود ۱۰ تا ۲۰ هزار سال پیش روی داد

 

0️⃣1️⃣ کمتر از ۱ میلیون سال قبل

⚫️ ورود نیروهای تاریکی به منظومه خورشیدی، که کمی کمتر از یک میلیون سال قبل رخ داد، و از صورت فلکی اُریون وارد شدند. ریگلی‌ها از ستاره رجل الجبار در اریون آمدند. منشأ واقعی آنها اما کهکشان آندرومدا بود.

 

1️⃣1️⃣ حدود ۹۰۰ هزار سال قبل

⚫️ آرکان‌های اولیه حدود ۹۰۰ هزار سال قبل وارد این منطقه شدند. آنها وارد سیستم ما شدند، پایگاه‌های خودشان را در قمرهای زحل و روی مریخ ایجاد کردند. جنگهایی به وجود آمد چراکه گروههای دیگری در منظومه خورشیدی وجود داشتند که منافع خودشان را داشتند. آنها پایگاههای خودشان را در ماه نیز ایجاد کردند، در انتارکتیکا فرود آمدند، و سرانجام به آتلانتیس رسیدند. در واقع یک گروه در کنگو فرود آمد، یک گروه در انتارکتیکا فرود آمد، و سپس آرام آرام به آتلانتیس مهاجرت کردند، زیرا آتلانتیس در آن زمان یک بهشت استوایی بود.

 

2️⃣1️⃣ صدها هزار سال قبل:

🟡 اساس خواهران رز SOTR از اشعه‌های مرکزی نشأت می‌گیرد، یعنی تمدن مرکزی. این نخستین تمدنی است که در ناحیه مرکزی کهکشان به رشد و تکامل روحی بالایی دست یافت، و موجودات معینی از این تمدن مرکزی این ادراک و فهم را و نور الهه را در سراسر کهکشان اشاعه می‌دادند و منتشر می‌کردند، و یکی از آن موجودات به زمین و آتلانتیس آمد و در آن زمان خواهران رز را در آتلانتیس پایه‌ریزی کرد.

 

🟡 اسرار الهه آیسیس باقی‌مانده اسرار الهه اصلی است که نژاد مرکزی صدها هزار سال قبلتر به آتلانتیس وارد کردند

 

3️⃣1️⃣ ۲۰۰ هزار سال قبل:

🟡 یک موج‌ پروینی آتلانتیس را حدود ۲۰۰ هزار سال قبل به اوج عظمت رساند

 

4️⃣1️⃣ ۷۵ هزار سال قبل:

🟡 حدود هفتاد و پنج هزار سال قبل، از ناحیه سیستم ستاره‌ای سیریوس اقداماتی صورت گرفت که آتلانتیس را به قله تمدن رساند. هر یک از آن نژادها فناوری‌های متعدد و ادراک روحانی فراوانی وارد آتلانتیس کردند و هر یک از این نژادهایی که نام بردم شبکه شهری خودشان را روی زمین توسعه دادند، و نیز زیر زمین، و شبکه‌های تونل‌ها و‌ هرم‌های زیرزمینی، کریستال‌ها، و فناوری‌های ثبات‌بخشی به صفحات پوسته زمین.

5️⃣1️⃣ پایان دوران آتلانتیس:

⚫️ نیروهای تاریکی از اریون آمدند و انسانها و موجوداتی که در آتلانتیس زندگی می‌کردند مجوز دادند و آنها را دعوت کردند و صرفا محض تجربه خواستند تا تاریکی را تجربه کنند. این یک تصمیم خردمندانه نبود.

 

6️⃣1️⃣ ۲۶ هزار سال قبل:

⚫️ در این دوره ایستگاه‌های گاردین ایمپلنت، توسط کیمرا ایجاد شدند تا از قرنطینه دژ خود روی زمین در برابر هجوم نیروهای نور از خارج از منظومه دفاع کنند، و همه افرادی را که قصد داشتند از زمین یا منظومه خورشیدی فرار کنند را ایمپلنت کنند.

 

⚫️ حدود ۲۶ هزار سال قبل، آرکان‌ها این سیاره را مایملک خود، و هر آنچه بر روی آن زندگی می‌کند را گروگان و بنده‌ی خود اعلام کردند

⚫️ پس از آغاز اختلالات ناشی از نیروهای تاریکی روی زمین، و به خصوص پس از تجاوز آرکانی معینی که ۲۶ هزار سال قبل رخ داد، ارتباط کامل با جنبه زنانه‌ی منبع دچار اختلال شد

 

🟡 آستارا موجودی از سیستم ستاره‌ای سیریوس بود که تصمیم گرفت حضور الهه را در چرخه ۲۶ هزار ساله آخر روی سطح سیاره زمین حفظ کند

 

🟡 از زمان سقوط آتلانتیس، راهبه‌های آستارا اسرار مربوط به وحدت مقدس را روی سطح سیاره حفظ کردند

پس از تصرف زمین به دست کیمرا و آرکان‌ها در این عصر، همه گروه‌های ذینفع دیگری که قدرت قابل اعتنایی داشتند، مجبور شدند سطح را ترک کنند و به زیر زمین بروند. نیروهای نور بعدا شبکه شهرهای زیرزمینی خودشان را توسعه دادند و این شبکه، نور را در ۲۶ هزار سال گذشته برای زمین حفظ کرده است.

 

نیروهای تاریکی نیز شبکه اماکن زیرزمینی خودشان را ایجاد کردند و با دراکوها و‌ رپتیلین‌هایی که از قبل در برخی مناطق معین زیرزمینی بودند متحد شدند. آنها تاریکی را در ۲۶ هزار سال گذشته برای این سیاره حفظ کرده‌اند

 

7️⃣1️⃣ ۲۵ هزار سال قبل:

⚫️ گروه کیمرا شامل رهبرانی از نیروهای تاریک از کهکشان آندرومدا است. آنها ۲۵ هزار سال پیش در بدن‌های فیزیکی هومانوید به زمین آمدند و سیاره را قرنطینه کردند. آنها یک حصار الکترومغناطیسی اسکالار حول زمین ایجاد کرده‌اند (Veil)، و به این وسیله به نحو مؤثری از تماس فرازمینیان مثبت جلوگیری کردند و انسان‌ها را ایزوله ساختند. سپس شبکه وسیعی از شهرهای زیرزمینی ساختند و از دراکوها به عنوان گردانندگان بردگان و از رپتیلین‌ها به عنوان برده استفاده کردند، و جمعیت سطح سیاره را از زیر زمین تحت کنترل گرفتند.

 

🟡 گروهی که زیر کوهستان شاستا و درون کوهستان شاستا هستند بخشی از شبکه آگارتا هستند که از زمان آتلانتیس باقی مانده است، زیرا در ۲۵ هزار سال قبل با تجاوز آرکان‌ها بخشی از نیروهای نور مجبور شدند به زیر زمین بروند. و ۲۵ هزار سال پیش بود که شبکه‌ای از شهرها و‌ تونل‌های زیرزمینی ایجاد کردند. یک تمدن بسیار مثبت نوری وجود داشته و دارد که من به آن شبکه جهانی آگارتا می‌گویم.

8️⃣1️⃣ ۱۵ هزار سال قبل:

🟡 برادران ستاره

Order of the Star

در واقع موجوداتی بودند که طی میلیون‌ها سال آمدند، و آخرین موج آنها ۲۵ هزار سال قبل وارد شدند، اما انجمن برادران ستاره‌ی واقعی در آتلانتیس تشکیل شد، در حدود ۱۵ هزار سال قبل.

 

9️⃣1️⃣ ۱۲ هزار سال قبل:

عصر سنگی با روی دادن سیل آتلانتیس در حدود ۱۲ هزار سال پیش شروع شد و ۵ هزار سال پیش با یک فاجعه جمعی دیگر به پایان رسید.

 

0️⃣2️⃣ ۱۱۵۰۰ سال قبل:

⚫️ آخرین باقی‌مانده‌های جزایر آتلانتیس دقیقا در پایان آخرین عصر یخبندان به زیر آب رفتند، بنابراین این دو فرایند همزمان رخ دادند. یعنی موضوع ترکیب آثار آزمایشات نیروهای تاریکی بر روی مدارهای انرژی و اثر انرژی‌های قوی از مرکز کهکشان بود.

 

1️⃣2️⃣ هزاران سال قبل:

⚫️ سیستم بانکی در واقع هزاران سال قبل از اُریون وارد شد. سیستم بانکی همیشه تحت کنترل نیروهای تاریکی بود.

 

2️⃣2️⃣ ۳۶۰۰ سال قبل از میلاد:

⚫️ تجاوز کورگان که حدود ۳۶۰۰ سال پیش از میلاد روی داد و طی آن موجودات تاریک از یک پرتال میان‌بعدی در قفقاز وارد شدند.

⚫️ حقیقت تلخ این است که دودمان‌های خزریِ کابال از نسل انسان نئاندرتال هستند که کم‌هوش‌‌تر، خشن‌، خام‌، و بدوی است در حالیکه جمعیت‌های انسان‌ها از نسل انسان کرومگنون هستند که پالوده‌تر، متعادل‌تر، و باهوش‌تر است.

⚫️ مهم است بدانیم خزریان همان دراکوهایی هستند که اواخر عصر آتلانتیسی از پرتال قفقاز به زمین آمدند و شروع کردند به تناسخ در بدن‌های انسانی. پرتال قفقاز همچنین نقطه اصلی ورود طبقه رپتیلین‌های برده و جنگجو بود که در عصر آتلانتیس به زمین آمدند و سپس در عصر نئولیتیک و در طی تجاوز کورگان

 

⚫️ آرکان‌ها شروع کردند به سرکوب خشونت‌آمیز انرژی جنسی زنانه روی سیاره از طریق برنامه‌دهیِ ترومامحورِ سیستماتیک زنان که به وسیله تجاوزهای وحشیانه در طی تجاوز آرکانی کورگان بیش از ۵ هزار سال قبل رخ داد

 

⚫️ از زمان تجاوز آرکانی کورگان که بیش از ۵ هزار سال پیش رخ داد، آرکان‌ها از فناوری اسکالار پلاسما و اتریک استفاده می‌کنند تا پیوندهای مقدس را مختل سازند. این اختلالات منشأ عمده‌ی درام و مشکلات در روابط عاشقانه است. سپس آنها انرژی روانی حاصل از مشکلات و درام‌های عاطفی را جمع‌آوری کرده و به ورتکس هاسونا-سمره منتقل می‌کنند، ورتکسی که هزاران سال است فعالانه با تولید جنگ در منطقه تحت سرکوب و سلطه نگه داشته‌اند.

 

3️⃣2️⃣ ۵۰۰۰ سال قبل:

🟡 ثعبان یا آلفای اژدها ۵ هزار سال قبل یک ستاره قطبی بود، زمانی که دراکوهای ثعبانی به زمین فرود آمدند و از ورتکس چنگدو Chendgu برای ورود استفاده کردند

 

4️⃣2️⃣ ۴۳۰۰ سال قبل:

⚫️ اربابان آرکانی آنوناکیِ کابال آنچه امپراتوری اَکَد نامیده می‌شود را ایجاد کردند.

 

5️⃣2️⃣ مصر باستان:

🟡 خواهران رز بعدها در مصر باستان و تحت عنوان راهبه‌های آیسیس مجددا ظهور کرد، و گل رز نمادی برای الهه آیسیس بود

 

🟡 در چارچوب زمانی ۳۰۰۰ پیش از میلاد و ۳۰۰ میلادی، زنان هنوز قادر بودند در معابد الهه از خصوصیت درمانی انرژی جنسی استفاده کنند

 

🟡 بعدها، در اعصار پساآتلانتیس، پیوند مقدس شاه و راهبه بزرگ باعث ایجاد امواج رزونانس هارمونی و هماهنگی برای کل قلمروی تحت حاکمیت شاه می‌شد. راهبه‌های بزرگ الهه قادر بودند ترومای ناشی از جنگ در مردان را درمان کنند و همینطور زنان را درمان کنند و شفا دهند

 

6️⃣2️⃣ ۳۵۰۰ سال قبل:

(در مصر باستان) اوضاع شبیه به یک جنگ فرقه‌ای جادویی شد. انجام مناسک جادویی و نفوذ، مشابه آنچه امروزه می‌بینیم. اوضاع در آن عصر شباهت زیادی دارد به چیزی که الان در حال روی دادن است.

 

7️⃣2️⃣ تمدن یونان (۲۶۰۰ سال قبل؟)

🟡 تمدن یونان به وسیله گروه معینی که برادران ستاره نام داشتند پایه‌ریزی شد.

 

8️⃣2️⃣ امپراتوری رم (۲۷ ق.م. تا ۱۴۵۳)

🟡 در زمان‌های امپراتوری رم، معابد خواهران رز در سراسر امپراتوری گسترش یافتند، مثلا آوالون در ایرلند. دانش خواهران رز با دقت بسیار زیادی مدیریت می‌شد و فقط تشرف‌یافتگان می‌دانستند که در این معابد چه روی می‌دهد

 

9️⃣2️⃣ ۳۲۵ میلادی

⚫️ در این سال کلیسای کاتولیک توسط کنستانتین ساخته شد که یک آرکان بزرگ بود

 

⚫️ قبل از ایجاد فرقه کنترل ذهن مسیحی-رمی توسط کنستانتینِ بزرگ در ۳۲۵ میلادی، ستایش آیسیس در سراسر امپراتوری رم محبوب‌تر از مسیحیت بود و باید دانست که اتصال آیسیس قطع نشد

 

⚫️ تجاوز خزری کورگان در قرن چهار این سنت را وحشیانه پایان داد و زنان را از نظر جنسی باز هم بیشتر سرکوب کرد. سپس در قرون وسطی Inquisition یا سیستم تفتیش عقاید یک گام جلوتر آمد و بسیاری از زنان را آتش زدند و سوزاندند.

 

0️⃣3️⃣ ۳۹۳ میلادی

⚫️ دومین تجاوز آرکانی همان تجاوز خزری است که در این سال روی داد. موجودات تاریک از همان پرتال میان‌بعدی قفقاز استفاده کردند (نخستین تجاوز ۳۶۰۰ ق‌م از قفقاز و سومین هم سال ۱۹۹۶ از کنگو)

1️⃣3️⃣ ۶ سپتامبر ۳۹۴ میلادی

⚫️ نبرد فریگیدوس لحظه تاریخی کلیدی بود که سرنوشت تمدن غرب را رقم زد و در ۶ سپتامبر ۳۹۴ میلادی نزدیک ویپاوا در اسلوونی رخ داد. این نبرد منجر به شکست یوجنیوس آخرین امپراتور رمی پشتیبان اسرار الهه شد، که به دست تئودوسیوس عامل کابال بود که تحت فرمان آرکان آمبروسیوس اسقف میلان بود. تئودوسیوس در محو کامل اسرار الهه به وسیله صدور فرمان ممنوعیت ستایش الهه و تعیین مجازات مرگ در سال ۳۹۱، و با صدور فرمان تخریب سراپیوم و کتابخانه اسکندریه در ۳۹۲ میلادی، نقش مهمی را ایفا کرد. در نتیجه‌ی جنگ فریگیدوس شبکه انرژی الهه برای کل تمدن غرب دچار فروپاشی شد، و منجر شد به تجزیه امپراتوری تنها چند ماه پس از آن، و نهایتا ۱۰۰۰ سال تأخیر در پیشرفت که همگان «قرون وسطی» می‌نامند

 

2️⃣3️⃣ ۹۶۵ میلادی

🟡 روس‌کی‌یف (کشوری قرون وسطایی در اروپا) تحت فرماندهی نظامی سویاتوسلاف اول، حدود سال ۹۶۵ کشور خزریا را نابود کرد.‌ این نقطه شروع دشمنی طولانی بین خزریان و روسها بود. از آن موقع تا به حال خزریان دور از خانه و وطنشان بوده‌اند و کنترل پرتال قفقاز را از دست داده‌اند

3️⃣3️⃣ قرن ۱۲ میلادی:

🟡 در قرن ۱۲ برادران ستاره نهضت کاتار و آلبیژنی را پایه‌گذاری کردند که با اشعار تروبادور اسرار الهه را احیا کرد و نیز اسرار مسیحیت گنوسیِ متعلق به قبل از فرقه مسیحیتِ کنستانتین را احیا کرد

 

4️⃣3️⃣ قرن ۱۳:

🟡 در قرن ۱۳ برادران ستاره نظام تمپلار را تأسیس کردند که بر پایه کشف متون سری آیسیس در زیرزمین معبد سلیمان بود. اطلاعات آن طومارها باعث شد امکان احیای اسرار ستاره‌ای مصر قدیم به وجود آید و فراماسونری شکل بگیرد.

 

5️⃣3️⃣ در زمان جنگهای صلیبی:

🟡 در زمان جنگهای صلیبی خواهران رز همتایان مؤنث تمپلارها بودند

 

6️⃣3️⃣ قرن ۱۴:

⚫️ اپیدمی‌های وبا و طاعون در اروپا در قرون وسطی. این‌ها تسلیحات مهندسی زیستی بودند و توسط یک گروه بسیار کوچک و پیشرفته از نظر فناوری که بخشی از شبکه کیمرا آرکان بودند عامدانه منتشر شدند

 

7️⃣3️⃣ قرن ۱۵:

🟡 نخستین رنسانس ۵۰۰ سال قبل توسط یک گروه اکالت مثبت پشت اشرافیت سفید در فلورانسِ قرن پانزده کلید خورد

 

🟡 دراگون‌های آبی از گروه‌های تائوئیست سری متصل به شبکه آگارتا نشأت می‌گیرند. همراه با انجمن سری فیثاغورثی آنها جرقه رنسانس را در ایتالیا ایجاد کردند

 

8️⃣3️⃣ سلسله مینگ (۱۳۶۸ تا ۱۶۴۴)

🟡 دراگون‌های قرمز از نیروهای سلسله مینگ نشأت می‌گیرند

9️⃣3️⃣ سال ۱۵۴۰:

⚫️ خانواده فارنزه یسوعیان را ایجاد کردند. آنها تصمیم گرفتند از ادام وایزهاوپتِ یسوعی برای ایجاد ایلومیناتی استفاده کنند، و روسچیلدها را به قدرت برسانند، و مرکز قدرت فارنزه را به واشنگتن دی‌سی منتقل کنند

 

0️⃣4️⃣ ۱۶۱۶ تا ۱۶۴۴:

⚫️ آرکان‌ها می‌خواستند قدرت مینگ را نابود کنند. نخستین ضربه‌ای که وارد کردند سرنگون کردن مینگ به وسیله قبایل مانچوی تحت کنترل آرکان بود که از شمال هجوم آوردند، بیژینگ را تصرف کردند و سلسله چینگ را پایه‌گذاری کردند

1️⃣4️⃣ سلسله چینگ ۱۶۴۴ تا ۱۹۱۲:

⚫️ امپراتور وقتِ حکومت چینگ، کانگ‌شی، یسوعیان را به چین دعوت کرد

 

2️⃣4️⃣ قرن ۱۸:

برخی سلسله‌های سلطنتی به نیروهای نور متصل بودند و برخی به نیروی کابال. از گذار فرایند داد و ستد و تجارت این سلسله‌ها همدیگر را شناختند و به آرامی یک شبکه سیاره‌ای ایجاد کردند‌. فکر می‌کنم در آغاز قرن بیستم… البته ریشه آن به قرن ۱۸ باز می‌گردد اما در قرن ۲۰ تکمیل شد … که تصمیم گرفتند ازدواج‌هایی بین افراد آن سلسله‌های سلطنتی سراسر سیاره باشد

 

3️⃣4️⃣ سال ۱۷۷۵:

🟡 در این سال سن ژرمن یک مکتب مخفی اسرار در پاریس تشکیل داد که دست پنهان پشت استقلال ایالات متحده آمریکا بود

 

4️⃣4️⃣ ۴ ژولای ۱۷۷۶:

بیانیه استقلال ایالات متحده

 

5️⃣4️⃣ سن ژرمن حدود ۱۷۰۰

🟡 اسرار الهه به ناچار پنهان شده بودند. کیمیاگران رزی‌کروسی یکهزار سال بعد تلاش کردند آنها را احیا کنند، اما بازگشت واقعی آنها در قرن ۱۸ رخ داد، یعنی زمانی که سن ژرمن کاگلیوسترو را به اسرار مشرف کرد و وی را موظف کرد اسرار را در اروپا منتشر کند

 

🟡 «تراست سن ژرمن» در قرن ۱۸ توسط وی تأسیس می‌شود تا در زمان تغییرات بزرگ پایان چرخه از آن برای کمک به کارگزاران نور استفاده شود

 

6️⃣4️⃣ انقلاب فرانسه:

سن ژرمن تلاش می‌کرد بر شاهان و ملکه‌های فرانسه اثر مثبتی بگذارد، و می‌دانست که دقیقا چه بر سر انقلاب فرانسه خواهد آمد، اگرچه انقلاب فرانسه شروع خوبی داشت، اما توسط آرکان‌ها دچار تحریف شد و تبدیل شد به دوران حاکمیت وحشت

 

7️⃣4️⃣ ۱۰ نوامبر ۱۷۹۳:

🟡 در این روز، یعنی روز دهم ماه نوامبر ۱۷۹۳، یک فعالسازی الهه خرد و آزادی در کلیسای نتردام پاریس رخ داد

 

8️⃣4️⃣ اوایل قرن ۱۹:

⚫️ یسوعیان در اوایل این قرن به فراماسونری نفوذ کردند

 

9️⃣4️⃣ حکومت ناپلئون ۱۸۰۴ تا ۱۸۱۴/۱۸۱۵

ناپلئون برای روسچیلدها کار می‌کرد. روسچیلدها هم برای کلیسا کار می‌کردند و هم ضد آن. آنها برای یسوعیان منابع پولی جمع می‌کردند اما تنش بزرگی هم با یسوعیان بر سر ایده دلخواهشان از اروپای متحد وجود داشت. اتحادیه اروپا در واقع یک ایده روسچیلدی است و چیزی بود که ناپلئون قصد داشت خلق کند. اتحادیه‌ای که در عین حال یک اتحادیه پولی هم باشد و از طریق آن منابع مالی به جیب روسچیلدها سرازیر شود، و سپس آنها بیشتر منابع را به یسوعیان تحویل بدهند. با این وجود همیشه تنشی قوی بین روسچیلدها و یسوعیان وجود داشته که خودش را در جنگهای ناپلئونی نشان می‌دهد

 

0️⃣5️⃣ ۱۸۲۰ تا ۱۸۳۰

🟡 پلیدین‌ها فرصتی برای معرفی بذرهای یک برنامه فضایی سری مثبت پیدا کردند، و با افراد متعددی در آلمان تماس تلپاتیک برقرار کردند و آنها را هدایت کردند که سفینه‌هایی برای خودشان بسازند

 

1️⃣5️⃣ جنگ‌های تریاک ۱۸۴۰ تا ۱۸۴۲

⚫️ در قرن ۱۹، روسچیلدها از طریق جنگ‌های تریاک توانستند کنترل چین را به دست بگیرند

 

2️⃣5️⃣ انقلاب مارس ۱۸۴۸:

🟡 یک عملیات بزرگ نیروهای نور که به شکل انقلاب مارس نمود خارجی یافت. مرکز آن اروپا بود. در آن زمان آرکان‌ها در اروپا بودند. در نتیجه این تحولات، اکثر آرکان‌ها مجبور شدند سطح فیزیکی را ترک کنند. معدودی که باقی ماندند بسیار بسیار مخفی هستند و چهره‌های عمومی نیستند‌

 

3️⃣5️⃣ سال ۱۸۷۵:

🟡 مکتب سری برداران ستاره برای حدود یکصد سال فعال بود و سپس برادران انجمن اسوتریک در سال ۱۸۷۵ به وسیله هلنا بلاواتسکی ایجاد جامعه تئوسوفی را کلید زدند. از طریق الهامات و ارتباطات تلپاتیک، برادران انجمن پیشرفت علوم را به ویژه از طریق نیکلا تسلا هدایت کرده‌اند

 

4️⃣5️⃣ قرن ۱۹ و تسلا:

🟡 تلاش‌های غیرمستقیم برای ایجاد رخنه در قرنطینه در قرن ۱۹ شروع شد، زمانی که پلیدین‌ها جامعه مخفی NYMZA را هدایت کردند تا وسیله‌های پرواز در هوا بسازند. تسلا با این جامعه ارتباط داشت و تلاش کرد سفینه‌ای برای سفر به مریخ بسازد. تلاش وی شکست خورد و پس از آن جی پی مورگان پشتیبانی مالی‌اش از وی را قطع کرد

 

5️⃣5️⃣ سال ۱۸۹۱:

⚫️ انجمن تئوسوفی پس از مرگ بلاواتسکی توسط کابال مورد نفوذ و آموزه‌های وی مورد تحریف کابال قرار گرفت

6️⃣5️⃣ جنبش مشت‌زن‌ها: ۱۹۰۰

🟡 قرمزها (دراکوهای دراگون قرمز که گروهی مثبت هستند) مجبور شدند مخفی‌تر عمل کنند، اما تحت پوشش جامعه مخفی

Eight Trigrams

باز هم موفق شدند جنبش مشت‌زن‌ها (یا قیام بوکسورها) را سازماندهی کنند، که تلاشی برای بیرون کردن یسوعیان و روسچیلدها از چین بود

 

⚫️ با این حال روسچیلدها تسلط خودشان بر چین را در قرن ۲۰ تقویت کردند

 

7️⃣5️⃣ ۲۳ دسامبر ۱۹۱۳:

⚫️سیستم «فدرال رزرو» که سیستم بانکداری مرکزی ایالات متحده است در این روز ایجاد شد.

 

8️⃣5️⃣ جنگ جهانی اول ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸

⚫️ جنگ جهانی اول

 

9️⃣5️⃣ سال ۱۹۱۷:

🟡 در این سال نیروهای نور انجمن Thule، توله، را در آلمان تشکیل دادند

⚫️ خیلی زود انجمن توله توسط یک عاملِ تحت کنترل آرکان از روسچیلدها به نام آدولف شیکلگروبر (هیتلر) مورد نفوذ قرار گرفت و تبدیل به ابزاری در دست تاریکی شد.

 

0️⃣6️⃣ ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۹:

به وسیله این ازدواج‌های میان خاندان‌ها، چیزی را خلق کردند که M1 می‌نامند. او شخصی است که در ترکیب ژنتیکی‌اش ژن‌هایی از همه تبارهای رویال اصلی روی سیاره را دارد. نخستین M1 در این دهه به دنیا آمد.

 

⚫️ بین ۱۹۲۰ تا ۱۹۴۰، در آن بیست سال، دودمان‌های کابال و رپتیلین‌ها موسسه M1 را تحت کنترل گرفتند و به این وسیله کنترل M1 را به دست آوردند

 

1️⃣6️⃣ ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۹

⚫️ انجمن Thule تغییر شکل داد و شد بخشی از جامعه وریل، که در حال توسعه برنامه فضایی سری آلمان بود

 

⚫️ گروه کیمرا البته همه این تحولات را تحت نظر داشت و هنگامی که دیدند این برنامه آلمانی که پتانسیل شکستن سد را دارد – یعنی امکانی واقعی وجود داشت که سفینه‌ای عملیاتی بسازند و با پلیدین‌ها ارتباط برقرار کنند و تماس نخست داشته باشند که می‌تواند عمومی بشود – تصمیم گرفتند دخالت کنند. پس جناح‌های دراکو را از تبت فرستادند تا با هاوسهوفر تماس بگیرند. هاوسهوفر به آلمان بازگشت و با هیتلر در تماس بود. این گونه بود که مردان سبز کنترل هیتلر را شروع کردند. دراکوها بودند. و هیتلر پیمانی با دراکوها امضا کرد.

 

2️⃣6️⃣ سال ۱۹۳۴:

⚫️ در ۱۹۳۴، بسیاری از نژادهای امپراتوری دراکو با رهبران زمین تماس گرفتند و با آنها پیمان‌های سری بستند، و به آنها در ازای برده ساختن از جمعیت انسان‌ها، فناوری نظامی تحویل دادند.

 

⚫️ در قرن گذشته حصار veil دائما بیشتر تقویت شد که این تغییرات بر اساس توسعه مجتمع نظامی-صنعتی بود

 

3️⃣6️⃣ سال ۱۹۳۸:

آلدبارانی‌ها (یک جناح که قبلا از پلیدین بودند) حاضر می‌شوند در صورت عدم نسل‌کشی یهودیان توسط رژیم نازی‌، با جامعه وریل همکاری کنند. وقتی نازی‌ها شروع کردند به هدف قرار دادن یهودیان، پلیدین‌ها همه روابط خود با رژیم نازی را حدود ۱۹۳۸ قطع کردند

 

4️⃣6️⃣ ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۲:

پلیدین‌ها متوجه شدند که چه اتفاقی در حال رخ دادن است، و می‌خواستند از وقوع نسل‌کشی جلوگیری کنند و پیش از جنگ جهانی دوم آنها قراردادی با هیتلر امضا کردند. آنها وعده دادند که در ازای عدم اقدام هیتلر به نسل‌کشی، فناوری ارائه دهند‌. این آخرین تلاش آنها برای جلوگیری از وقوع نسل‌کشی بود. وقتی این اتفاق رخ نداد، آنها همه روابط با هیتلر و نازی‌ها را قطع کردند. فکر می‌کنیم این در ۱۹۴۱ یا ۴۲ بود و سپس دراکوها به هیتلر فناوری دادند.

 

5️⃣6️⃣ ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۵:

⚫️ جنگ جهانی دوم

 

6️⃣6️⃣ سال ۱۹۴۵:

🟡 پس از آنکه نیروهای تاریکی توانستند برنامه فضایی سری آلمان را تصاحب کنند، پلیدین‌ها دختران وریل را طی عملیاتی سری با نام رمزی

“Niemand bleibt hier”

به معنای «هیچ‌کس اینجا نمی‌ماند» از سطح سیاره نجات دادند

این در واقع یک جنگ نیابتی بین دراکوها و کنفدراسیون بود. همراه با این جنگ، یعنی جنگ جهانی دوم، بیشتر کهکشان پاکسازی شد. یعنی مثل بخشی از جنگهای کهکشانی بود که لنگرش روی سطح فیزیکی سیاره زمین قرار گرفت. کنفدراسیون به یک پیروزی ناکامل رسید و نازی‌ها مجبور شدند به زیر زمین بروند، پس بخشی از آنها به زیر زمین رفتند و بخشی از آنها به ایالات متحده رفتند، از طریق عملیات پیپرکلیپ، و اکنون افراد کلیدی نازی، ایالات متحده را تحت کنترل دارند

⚫️ در طول جنگ جهانی دوم، دراکونی‌ها تلاش کردند سیاره را رسما و علنا از طریق آلمان نازی تصرف کنند. این تلاش با پیروزی نیروهای متحدین با شکست مواجه شد و دراکونی‌ها به شیوه مخفیانه‌تری روی آوردند.

 

⚫️ آنها حدود ۲۰۰۰ نفر از نازی‌های بلندپایه را از طریق عملیات پیپرکلیپ وارد ایالات متحده کردند و بسیاری از آن نازی‌ها هنوز هم ستون فقرات دولت سایه را تشکیل می‌دهند که امور سیاره را در دست دارد

⚫️ پس از جنگ، صدها هزار تن از طلای یاماشیتا وارد برنامه‌های تجاری شد که فایننس لازم برای ساخت یک سیستم عظیم پایگاه‌های نظامی زیرزمینی در سراسر جهان را تأمین کرد. آن پایگاه‌ها ساخته شدند تا صحنه را برای تجاوز و تصرف دراکونی مهیا کنند که برای سال ۲۰۰۰ برنامه‌ریزی شده بود. در دهه ۵۰، برنامه فضایی سری گسترش یافت و شامل پایگاه‌هایی روی ماه و مریخ شد.

 

⚫️ برنامه کامپیوتری [Jade II] در دهه ۱۹۴۰ توسط گروه کیمرا فعالسازی شد، که موفق شد جمعیت سطح زمین را به وسیله میکروچیپ‌ها کنترل کند، میکروچیپ‌هایی که با برنامه‌های واکسیناسیون بهداشت جهانی بلافاصله پس از پایان جنگ جهانی دوم مردم جهان دریافت کردند.

 

7️⃣6️⃣ سال ۱۹۵۳:

🟡 پس از جنگ جهانی دوم، کنفدراسیون کهکشانی تصمیم گرفت با برخی افراد روی سطح سیاره تماس بگیرد و جزئیات بیشتری درباره برنامه ارائه دهد، و به ویژه پس از سال ۱۹۵۳، تماس‌های فیزیکی متعددی روی داد

 

8️⃣6️⃣ ۲۰ فوریه ۱۹۵۴:

🟡 تلاش مستقیم برای نفوذ به قرنطینه در این روز انجام شد، یعنی وقتی آیزنهاور با نمایندگان پلیدین‌ها و فرماندهی آشتار در پایگاه هوایی ادواردز ملاقات کرد

 

⚫️ تحت فشار نیروی نظامی منفی، آیزنهاور مجبور شد توافق با فرازمینیان مثبت را رد کند و بعدا قراردادی با نژادهای زتای منفی و دراکوها امضا کند

 

🟡 پلیدین‌ها اما توانستند با انجام مذاکره از طرف مقابل مجوز بگیرند تا زیر جزیره بورا‌بورا در پلینزی فرانسه، پایگاهی سری بسازند به این شرط که وجود آن از جمعیت انسان‌ها پنهان بماند

 

9️⃣6️⃣ اوایل دهه ۶۰:

⚫️ برنامه فضایی سریِ واقعی در اوایل دهه ۶۰ شروع شد، هنگامی که گروه کیمرا به نیروهای نظامی منفی ایالات متحده، و کشورهای اروپایی ناتو، شوروی و چین اجازه داد پایگاه‌های سری اشتراکی روی ماه و مریخ در نواحی معین ممنوعه بسازند. همچنین یک پیمان سری بین کابال و مجتمع دراکو/رپتیلین/زتا امضا شد، که به کابال پشتیبانی فنی برای ساخت پایگاه‌های ماه و مریخ ارائه داد، و در ازای آن، به نژادهای بیگانه منفی اجازه داده شد با همراهی نیروی نظامی منفی پایگاه‌های زیرزمینی در زمین داشته باشند.

 

0️⃣7️⃣ سال ۱۹۶۱:

آیزنهاور به مردم آمریکا درباره مجتمع نظامی صنعتی هشدار می‌دهد

 

جان اف کندی درباره “مخفی‌کاری‌”هایی که به لیبرالیسم نفوذ کرده بود احساس خطر می‌کرد و به رسانه‌ها اخطار کرد وظیفه‌شان را انجام بدهند

1️⃣7️⃣ سال ۱۹۶۲:

⚫️ ایالات متحده و روسیه نخستین بار در سال ۱۹۶۲ روی سطح ماه فرود آمدند که بخشی از عملیات برنامه فضایی سری بود

 

2️⃣7️⃣ ۲۲ نوامبر ۱۹۶۳:

⚫️ ترور و حذف فیزیکی کندی

 

3️⃣7️⃣ سال ۱۹۶۴:

⚫️ در این سال یک پایگاه مشترک توسط ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی روی مریخ ساخته شد، و در دهه‌های بعد توسعه داده شد، و پایگاه‌های قمری و مریخی بیشتری به برنامه اضافه شد. پایگاه اصلی روی ماه در سمت دور کره ماه ساخته شد و نام رمزی آن LOC است، فرماندهی عملیات‌های قمری

Lunar Operations Command

 

⚫️ برنامه فضایی نازی رسمی توسط ورنر فون براون توسعه داده شد. وی بعدها همراه با دانشمندان متعدد دیگری به ایالات متحده “پیپرکلیپ” شدند، و به مجتمع صنعتی نظامی جذب شدند. آنها برنامه فضایی ناسا را به شکل ویترین (ظاهرسازی)، و نیز برنامه سری‌تر سولار واردن را ایجاد کردند (جناح نظامی‌تری از کابال است)، همراه با پایگاه‌های نظامی زیرزمینی عمقی. هم سولار واردن و هم برنامه‌های فضایی شرکتی با هم روابطی پیدا کردند، اما عمیقا از هم جداسازی شده بودند. در رأس، آنها توسط «چهار ناپاک» هدایت می‌شدند: کیسینجر، بوش، چنی و رامسفلد

4️⃣7️⃣ ۲۱ ژولای ۱۹۶۹:

فرود ماه آپولو ۱۱

 

5️⃣7️⃣ سال ۱۹۷۱:

⚫️ نیکسون دلار آمریکا را از استاندارد طلا جدا می‌کند و این کار راه را برای کیسینجر باز می‌کند تا پترودلار را ایجاد کند

 

6️⃣7️⃣ ۲۵ مه ۱۹۷۵:

🟡 پنجره صعود روی این سیاره در این روز باز شد

 

7️⃣7️⃣ سال ۱۹۷۵:

🟡 سال ۱۹۷۵، یک عامل اطلاعاتی تحت نام رمزی “مایکل” برای نجات جانش از دست ایلومیناتی متواری بود. وی ۱۲ عامل دیگر را گرد آورد تا از خودش محافظت کند. زمانی که متواری بودند و پنهان شده بودند یک شبکه وسیع تونل در زیر متروی زیرزمینی نیویورک کشف کردند. آنان وارد تونل‌ها شدند و از سطح زمین ناپدید شدند و زیر زمین گرد آمدند. “سازمان” از آنجا شکل گرفت. مرکز فرماندهی اصلی آن زیر متروی نیویورک قرار داشت. از طریق شبکه جاسوسی وسیعی که مایکل هنوز روی زمین در اختیار داشت با بسیاری از عواملی که با ایلومیناتی مبارزه کرده بودند تماس گرفته شد، و بسیاری از آنان به زیر زمین رفتند و به سازمان پیوستند.

 

8️⃣7️⃣ ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۷:

🟡 مأمورین مثبت متعددی از ابتدا به هر دو برنامه مخفی فضایی نفوذ کردند. در واقع، حرکت مقاومت، یعنی زمانی که هنوز «سازمان» نامیده می‌شد و قبل از اینکه به حرکت مقاومت بپیوندند، موفق شد یک فرد را وارد برنامه سولار واردن کند

 

9️⃣7️⃣ سال ۱۹۷۷:

🟡 پلیدین‌ها در سال ۱۹۷۷ با من تماس گرفتند و تلاش داشتند از وقوع یک جنگ هسته‌ای جلوگیری کنند

 

0️⃣8️⃣ ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۴:

⚫️ یک بروزرسانی بزرگ فناوری بیوچیپ‌‌های ایمپلنت در این سالها انجام شد

 

1️⃣8️⃣ سال ۱۹۹۴:

⚫️ نسل‌کشی رواندا

 

2️⃣8️⃣ سال ۱۹۹۵:

🟡 یک پیمان صلح به نام پیمان آنکارا در این سال امضا شد. یک قسمت بزرگ از نژادهای منفی در نتیجه این پیمان به سمت نور آمدند و قسمتهای دیگر که این پیمان را امضا نکردند از این پیمان بسیار ناراضی بودند و تصمیم گرفتند به سیاره حمله کنند

 

3️⃣8️⃣ ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۶:

⚫️ برخی رویدادها در سطح اهمیت سیاره‌ای و کیهانی در ۱۹۹۵ در لیوبلیانا رخ داد که فعلا باید محرمانه بماند. در طول آخرین تجاوز آرکانی در سال ۱۹۹۶، لیوبلیانا با بمب‌های هسته‌ای اتریک و پلاسما بمباران شد که باعث شد مدار انرژی در کشور کاملا فرو بپاشد و رشد معنوی آن کشور را برای دهه‌ها به تعویق بیندازد. اخیرا اقدامات معینی برای احیای این ورتکس انرژی انجام شده است

4️⃣8️⃣ سال ۱۹۹۶:

⚫️ نیروی تاریکی پرتالی منفی در کنگو ایجاد کرد و سپس بسیاری موجودات رپتیلین از طریق اتاقک‌های تلپرتیشن وارد پایگاه‌های کنگو شدند، و نیز وارد بسیاری پایگاه‌های زیرزمینی عمقی سراسر جهان

 

⚫️ آرکان‌ها پس از بیداری جمعی اوایل دهه ۹۰ که باعث شد دخالت فرازمینیان مثبت تبدیل به یک امکان واقعی شود، حصار Veil را اوایل ۱۹۹۶ مجددا فعالسازی و تجدید کردند

 

⚫️ فراموشی بزرگ سال ۱۹۹۶

 

⚫️ برای چند سالی نیروهای تاریکی موفق شدند بیشتر سیستمهای ستاره‌ای تا شعاع هزار سال نوری اطراف سیاره زمین را کنترل کنند، به جز سیستم ستاره‌ای سیریوس. حتی در سال ۱۹۹۶ آنها موفق شدند به خوشه ستاره‌ای پروین حمله کنند.

 

⚫️ ایلومیناتی و نیروهای تاریکی فراسیاره‌ای در سال ۹۶ حملاتی برای نابود کردن «سازمان» انجام دادند و چند جنگ فیزیکی سنگین در تونل‌های زیرزمینی و غارها انجام شد که نزدیک بود سازمان را نابود کند و آگارتا نیز تا آستانه محو کامل پیش رفت.

 

⚫️ راز بزرگ کابال که سعی داشته پنهان کند این است که همیشه سیاره‌ای داشته‌اند که تلاش کرده‌اند بیشترین مقدار ممکن انرژی رنج را آنجا انباشته کنند، و آن سیاره نقش نقطه مرکزی وُرتکس انباشتی ناهنجاری اولیه را برای کل جهان ایفا می‌کرد. تا تجاوز آرکانی سال ۱۹۹۶ این سیاره‌ی رنج در سیستم ستاره‌ای ریگل (رجل‌الجبار) در صورت فلکی اُریون بود. سپس نقطه ماکسیمم تمرکز رنج به زمین ترنسفر شد، و از سال ۹۶، زمین نقطه مرکزی ورتکس انباشتی ناهنجاری اولیه برای جهان است

⚫️ نیروهای تاریکی زمین تلاش کردند جریان پلاسمای تاریک را از اریون به سیستم شمسی و به ویژه به زمین جهت‌دهی کنند: با پنتاگرام شرارت کمپ‌های اسارت نازی‌ در جنگ جهانی دوم، با برنامه‌های کنترل ذهن تروما-محور و نیز با تجاوز دراکوها به سیستم شمسی از طریق سولار واردن از دهه ۶۰. آنها موفق شدند یک پرتال کرم‌چاله تاریک زمین-ریگل در اوایل ۱۹۹۴ ایجاد کنند. از آن موقع، پلاسمای تاریک اولیه و جریان ناهنجاری تاریک به سطح زمین جریان دارد

 

⚫️ در لحظه آخرین تجاوز آرکانی در ژانویه ۱۹۹۶ نیروهای تاریکی سه نقطه ورودی کرم‌چاله تاریک اصلی خلق کردند تا مدار نوری سیاره را از بین ببرند: بوکاوو، دریاچه کیوو، کنگو؛ لیوبلیانا، اسلوونی؛ و سانتا‌مونیکا، کالیفرنیا. لیوبلیانا و‌ سانتامونیکا دو ورتکس صعود با بیشترین پتانسیل برای صعود در مقیاس سیاره‌ای بودند، و برای اینکه تاریکی به حکومتش ادامه دهد این دو باید سرکوب می‌شدند. از طریق این کرم‌چاله‌های ریگل-زمین موجودات منفی متعددی به زمین آمدند و آن را آلوده کردند. از خطرناک‌ترین آنها، عنکبوتهای کیمرا بودند، موجودات عنکبوتی پلاسمای عظیم با بمبهای توپلت پلاسما متصل به پوستشان

 

⚫️ آرکان‌ها همچنین موفق شدند بین سالهای ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ برای مدت کوتاهی به خوشه ستاره‌ای پروین حمله کنند.‌

 

⚫️ آرکان‌ها دوره‌ای را از ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹، صرف یک برنامه ایمپلنت جمعی کردند.

 

5️⃣8️⃣ ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱:

⚫️ در این چارچوب زمانی اکثریت وسیع لایتورکرها و مبارزان نور تحت برنامه‌دهی ذهنی تروما-محور در پایگاه‌های نظامی زیرزمینی قرار گرفتند

 

6️⃣8️⃣ اواخر دهه ۹۰:

⚫️ اکنون مردم می‌توانند به وسیله نانوتکنولوژی که وارد بدنشان شده ردگیری و‌ مکان‌یابی شوند

 

7️⃣8️⃣ سال ۱۹۹۸:

🟡 سوال: عوامل حرکت مقاومت نفوذ به سطح زمین را چه زمانی شروع کردند؟

کبرا: در واقع گروه کوچکی از عوامل در اواخر دهه ۷۰ نفوذ کردند، هنوز حرکت مقاومت نبود بلکه آن زمان «سازمان» نامیده می‌شد، اما نفوذ اصلی حدود ۱۹۹۸ رخ داد

 

8️⃣8️⃣ ۱۷ مه ۱۹۹۸:

🟡 بین سالهای ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ نیروهای نور در شُک بودند و نیاز داشتند مجددا سازماندهی یابند، و برنامه صعود هم بایستی بروزرسانی می‌شد. ناوگان پلیدین در ۱۹۹۸ ورود مجدد به منظومه خورشیدی را آغاز کرد و روز ۱۷ مه ۱۹۹۸ بخشهایی از برنامه جدید صعود را از «منابع بالاتر» دریافت کرد

 

9️⃣8️⃣ سال ۱۹۹۹:

🟡 در حدود سال ۹۹ یک پرتال کیهانی عظیم باز شد و این پرتال کیهانیِ بسیار بزرگ، تغییرات بزرگی را کلید زد و در نتیجه این تغییرات زمین و منظومه خورشیدی آزادسازی خواهد شد

 

0️⃣9️⃣ آغاز سال ۱۹۹۹:

🟡 فرماندهی آشتار ورود مجدد به منظومه خورشیدی را آغاز کرد و اکثر انسان‌های زمین (سطوح اتریک و اختری) را در آگوست ۱۹۹۹ به خوشه پروین منتقل کرد

 

🟡 سال ۱۹۹۹ رجل‌الجبار، که مرکز اصلی تاریکی برای این جهان بود، پاکسازی شد

 

🟡 کنفدراسیون کهکشانی سال ۱۹۹۹ خوشه پروین را آزادسازی کرد

 

🟡 در این سال، نیروهای نور ساخت یک مرز نوری در هلیوپز را با هدف قرنطینه تاریکی درون منظومه خورشیدی و پاکسازی آن در همین محدوده آغاز کردند

 

1️⃣9️⃣ نوامبر ۱۹۹۹:

🟡 پنجره صعود که در ۲۵ مه ۱۹۷۵ باز شده بود، در ۱۱ آگوست ۱۹۹۹ یک نقطه عطف داشت، و روز ۷ ژولای ۲۰۲۵ بسته می‌شود [اخیرا برنامه صعود بروزرسانی شد، به گزارش مربوطه مراجعه نمایید]

 

2️⃣9️⃣ ۱۴ آگوست ۱۹۹۹:

🟡 اکثر ۷۰ میلیارد روح انسانی که به طور جمعی در ۱۴ آگوست ۱۹۹۹ منتقل شدند به سفینه‌های مادر فرماندهی آشتار به سیاره معینی در حومه خوشه ستاره‌ای پروین انتقال یافتند و در آنجا درمانی که بسیار نیاز داشتند را دریافت کردند

 

🟡 حرکت مقاومت در کلونی بردگان دراکو/ایلومیناتی در سیاره ایکس سازماندهی شد

3️⃣9️⃣ اوایل دسامبر ۱۹۹۹:

🟡 در اوایل دسامبر ۱۹۹۹ پلیدین‌ها با حرکت مقاومت در سیاره ایکس تماس گرفتند و یک قیام وسیع علیه ایلومیناتی در آنجا به راه انداختند. در حدود ۳ هفته ایلومیناتی در آنجا سرنگون شد و به پایگاه‌های خود در مریخ و ماه گریختند.

 

🟡 حرکت مقاومت سیاره ایکس با پلیدین‌های مستقر در ورای مرز هلیوپز در کمربند کوئیپر خارجی تماس فیزیکی برقرار کردند و با حمایت پلیدین‌ها، یک قیام را در دسامبر ۱۹۹۹ روی سیاره ایکس سازمان دادند، ایلومیناتی را بیرون انداختند، سیاره را آزاد کردند و سپس پایگاه خود را به شبکه آگارتا در سیاره زمین تغییر دادند

 

4️⃣9️⃣ ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱

🟡 در این دو سال ایلومیناتی پایگاه‌های خودش روی مریخ و ماه و مناطق دیگر منظومه خورشیدی را از دست داد. با کمک پلیدین‌ها و سایر نیروهای کنفدراسیون کهکشانی، همه باقی‌مانده نیروهای رپتیلین، دراکو و رتیکولی در همان چارچوب زمانی از منظومه خورشیدی پاکسازی شدند. پس از این، نیروهای تاریکی وارد حالت وحشت شدند و نمایش یازده سپتامبر را به راه انداختند تا آخرین سنگر خودشان را نگه دارند

 

5️⃣9️⃣ مارس ۲۰۰۱:

🟡 در ماه مارس ۲۰۰۱، یک مأموریت معین مهم نیروهای نور تکمیل شد و تمدن مرکزی توانست مستقیما در منظومه خورشیدی دخالت کند. آنها ایستگاه‌های میان‌راهی کره‌ای-شکل به اندازه کره ماه را درست پس از هلیوپز این منظومه خورشیدی مستقر کرده‌اند تا جریان ورودی انرژی‌های شدید خورشید مرکز کهکشان را که در نقطه اوج چرخه ۲۶ هزار ساله نزدیک است فعالتر شود را ثبات ببخشند.

 

6️⃣9️⃣ ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱

⚫️ حملات یازده سپتامبر

 

⚫️ یک هواپیمای واقعی در کار بود اما چیزی که ساختمان‌ها را ویران کرد انفجار هسته‌ای اصلی بود. هواپیما تنها یک نمایش برای مردم بود.

7️⃣9️⃣ اواخر ۲۰۰۱

🟡 پس از آزادسازی خوشه ستاره‌ای پروین در سال ۱۹۹۹ و آزاد شدن اکثر گروگان‌های پروینی از پایگاه‌های زیرزمینی نظامی روی زمین، پلیدین‌ها اواخر سال ۲۰۰۱ با کبرا تماس گرفتند و دستورات ساخت اتاق‌های درمانی تاکیونی را به من دادند.

 

8️⃣9️⃣ سال ۲۰۰۳:

🟡 در این سال، نیروهای نور در منظومه خورشیدی در سمت غلبه و پیروزی قرار گرفتند

 

9️⃣9️⃣ ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴:

🟡 در طول یک عملیات هجومی عظیم بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴، نیروهای نور در حرکت مقاومت، و در ناوگان‌های پلیدین، سیریوس و آندرومدا و فرماندهی آشتار اکثریت گسترده دراکو/رپتیلین را از منظومه خورشیدی پاکسازی کردند.

 

0️⃣0️⃣1️⃣ سال ۲۰۰۴:

⚫️ پس از ۲۰۰۴ باقی‌مانده نیروهای دراکو/رپتیلین از نزدیک با «چهار ناپاک» همکاری می‌کردند تا از سیاره زمین در برابر ناوگان کهکشانی آزادی‌بخش نیروهای نور دفاع کنند و ابرسربازان سولار واردن را علیه نور مانیپولید (برنامه و کنترل) کرده‌اند.

 

1️⃣0️⃣1️⃣ آغاز ژوئن ۲۰۰۴:

⚫️ فعالسازی مجدد سیستم Veil توسط نیروی تاریکی در دسامبر ۲۰۰۴ پس از بیداری جمعی ناشی از حضور الهه پس از اولین ترانزیت سیاره زهره در ژوئن ۲۰۰۴، و پس از برخی عملیات‌های موفقیت‌آمیز ناوگان پلیدین برای آزادسازی زمین

🟡 اکثریت وسیع تسلیحات فیزیکی اگزاتیک توسط حرکت مقاومت تا سال ۲۰۰۴ پاکسازی شد، اما بخش وسیعی از تسلیحات اگزاتیک در سطح اتریک تا مارس ۲۰۱۴ باقی ماندند

 

2️⃣0️⃣1️⃣ سال ۲۰۰۹:

⚫️ یک بروزرسانی دیگر چیپ‌ها در سال ۲۰۰۹ بود که واکسن‌های جدید از این سال به بعد بیوچیپ‌های جدیدتر و قدرتمندتری دارند

 

3️⃣0️⃣1️⃣ ۱ مه ۲۰۱۰

🟡 خانواده اُرسینی رابطه بسیار محکمی با نژاد رپتیلین دارند و لینک ارتباطی اصلی بین آرکان‌های فیزیکی و آرکان‌های غیرفیزیکی هستند. آنها کسانی هستند که پیمان میان نژاد رپتیلین و کلیسای کاتولیک رم را خلق کردند. مدتها قبل، پرتال اصلی آنها در تونل‌های زیرزمینی زیر پیتیگلیانو بود. آن شبکه تونل‌ها تا اُرویتو امتداد داشت و آنها طلای واتیکان را در سالن‌های زیرزمینی زیر ارویتو نگهداری می‌کنند. در مه ۲۰۱۰ خانواده ارسینی در نتیجه یک عملیات بزرگ نیروهای نور با نام رمزی «ماموریت سپر آبی» قدرت زیادی را از دست دادند.

 

⚫️ در سال ۲۰۱۰ خانواده ارسینی شکست بزرگی خورد و منابع معینی ادعا می‌کنند که آنها آیسیس آستارا را به عنوان انتقام شکستشان به قتل رسانده‌اند.

 

4️⃣0️⃣1️⃣ ۱۱ مارس ۲۰۱۱

⚫️ فاجعه فوکوشیما را یسوعیان به وجود آوردند [منظور کبرا بخش کوچکی از کابال در یسوعیان است که حدود ده درصد از جمعیت یسوعی را تشکیل می‌دهند]. علت اینکه این رویداد پرچم کاذب را ایجاد کردند این بود که تلاش می‌کردند ژاپن را وادار کنند پول بیشتری بدهد تا صرف عملیات‌هایشان کنند

5️⃣0️⃣1️⃣ ۱۱ نوامبر ۲۰۱۱:

🟡 پرتال ۲۰۱۲ در فعالسازی ۱۱/۱۱/۱۱، یعنی روز یازدهم نوامبر ۲۰۱۱ باز شد

 

6️⃣0️⃣1️⃣ ژانویه و اوایل فوریه سال ۲۰۱۲:

🟡 در ژانویه و اوایل فوریه ۲۰۱۲، حرکت مقاومت بیشتر طلایی که در دست ایلومیناتی بود را مصادره کرد.

 

7️⃣0️⃣1️⃣ سال ۲۰۱۲:

🟡 در سال ۲۰۱۲ نیروهای نور همه برنامه‌های فضایی سری و کلونی‌های آنها که مستقیما تحت حمایت کیمرا نبودند را پاکسازی کردند

 

8️⃣0️⃣1️⃣ ۵ مه ۲۰۱۲

🟡 رهبر آرکان‌ها در روز ۵ مه ۲۰۱۲ در رم بازداشت شد، از این سیاره منتقل شد و بلافاصله به خورشید مرکز کهکشان انتقال یافت.

 

9️⃣0️⃣1️⃣ ۲۰/۲۱ مه ۲۰۱۲:

🟡 حرکت مقاومت یک ویروس کامپیوتری در زمان ریبوت شبکه در این دو روز وارد برنامه کرد، و اکنون می‌تواند اگر/وقتی برای عملیاتهای نیروهای نور ضرورت داشته باشد، سیستم اقتصادی را ریبوت کند.

 

0️⃣1️⃣1️⃣ ۶ ژوئن ۲۰۱۲:

🟡 پرتال ۲۰۱۲ در زمان ترانزیت زهره در این روز نقطه عطفی داشت.

 

🟡 موفقیت مدیتیشن‌های جمعی ما چنان بود که ۷۰ درصد از Veil در سطح استرال و حدود ۳۵ درصد در سطح اتریک حذف شده است

 

🟡 این بار دیگر نمی‌توانند Veil را تقویت و تجدید کنند چرا که هیچ نیروی فرازمینی منفی در فضای خارجی باقی نمانده که به سیاره هجوم بیاورد

 

1️⃣1️⃣1️⃣ ۲۱ دسامبر ۲۰۱۲:

🟡 در پایان تقویم مایاها، در روز ۲۱ دسامبر ۲۰۱۲، پرتال ۲۰۱۲ بسته شد.

 

🟡 خط زمانی اصلی درون یک خط زمانی واحد مثبت وحدت یافت. همه خطوط زمانی منفی دچار فروپاشی شدند.

 

🟡 پس از ۲۱ دسامبر ۲۰۱۲، حرکت مقاومت موفق شد به کامپیوتر مِینفریم اتریک آرکان‌ها نفوذ کنند اما برنامه مخصوص ایمپلنت‌ها هنوز هک نشده است. امیدواری وجود دارد که در چند ماه آینده این اتفاق رخ بدهد.

 

2️⃣1️⃣1️⃣ ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۲:

🟡 بین ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۲، نیروهای نور این منظومه خورشیدی را از وجود همه نیروهای دراکو/رپتیلین، به غیر از آنهایی که مستقیما با گروه کیمرا همکاری داشتند، پاکسازی کرد

 

3️⃣1️⃣1️⃣ ۲۳ نوامبر ۲۰۱۳:

🟡 زمان فعالسازی پرتال AION برابر است با اوج اسکوئر اورانوس پلوتو، که در چارچوب زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ روی می‌دهد. این مهمترین اسپکت آسترولوژیک دوره ما است و معنی‌اش بسیار ساده است: انقلاب نور. لحظه هلیوسنتریک دقیق اسکوئر اورانوس و پلوتو ۲۳ نوامبر است

 

4️⃣1️⃣1️⃣ دسامبر ۲۰۱۳:

🟡 در سطوح غیرفیزیکی، حذف آرکان‌ها، مزدوران و فناوری‌هایشان ادامه دارد. یکی از حوزه‌هایی که پیشرفت خوبی وجود داشته است حذف فناوری فروصوت اتریک است که فرکانس ارتعاشی انسان‌ها را سرکوب می‌کند. بیش از دو سوم این فناوری‌ها در ماه گذشته حذف شد.

 

5️⃣1️⃣1️⃣ مارس ۲۰۱۴:

🟡 از ۱۹۹۹، اساتید صعودیافته، کنفدراسیون کهکشانی و حرکت مقاومت فعالانه لایه‌های متعددی از فناوری‌های اتریک اگزاتیک را از قرنطینه زمین پاکسازی کردند. هر زمان که یک لایه پاکسازی می‌شود، اساتید صعودیافته اطلاعات لایه بعد را از منبع دریافت می‌کنند. سپس کنفدراسیون و حرکت مقاومت لایه بعد را حذف می‌کند. این فرایند تا چند هفته پیش ادامه داشت تا اینکه یک پیشرفت بزرگ به دست آمد. سپس اساتید از منبع اطلاعات مربوط به همه نیروهای تاریک اتریک باقی‌مانده و فناوریشان را دریافت کردند. این امر به نحو مؤثری پایه و اساس سیستم واقعیت دوگانگی را منحل کرده و بنیان قدرت ارکان‌های ارشد سیاره را از میان برده است. واقعیت جنون‌آمیز تاریکی علیه نور به زودی فرو می‌پاشد و فقط نور خواهد ماند و رنج برای همیشه از میان می‌رود

 

6️⃣1️⃣1️⃣ ۸ مارس ۲۰۱۴:

🟡 از ۸ مارس ۲۰۱۴، فقط یک لایه نهایی از آرکان‌های اتریک و تسلیحات اتریک اگزاتیک‌شان باقی مانده است. اکثریت وسیع رپتیلین‌های اتریک حذف شدند، بیشتر فناوریشان از بین رفته، و یک گروه کوچک اصلی از آرکان‌های دیوانه با تسلیحات اتریک اگزاتیک باقی مانده‌اند.

 

7️⃣1️⃣1️⃣ ۲۰ مارس ۲۰۱۴:

🟡 پنجره فرصت در اعتدال بهاری باز خواهد شد و با اکالتیشن (غیبت) نفس‌گیر ستاره‌ی سلطنتی قلب‌الاسد به وسیله سیارک Erigone 163 روز ۲۰ مارس تنها چند ساعت پس از اعتدال، فعالسازی می‌شود

 

8️⃣1️⃣1️⃣ ۲۰ آوریل ۲۰۱۴:

🟡 فعالسازی پرتال آیسیس در لحظه دقیق آرایش آسترولوژیک گرند کراس کاردینال ژئوسنتریک در این روز روی خواهد داد.

 

9️⃣1️⃣1️⃣ ۱۷ مه ۲۰۱۴:

🟡 روز ۱۷ مه پرتال پلیدین باز خواهد شد. یک دستاورد بزرگ در پیشرفت نیروهای نور به سمت آزادسازی نهایی سیاره زمین است

 

0️⃣2️⃣1️⃣ ژوئن ۲۰۱۴:

🟡 نیروهای نور پایگاه‌های متعددی در منظومه خورشیدی داخلی، به ویژه روی کمربند سیارکی، روی مریخ و ماه ایجاد کرده‌اند و سفینه‌های مادر جدید متعددی در نقاط راهبردی در منظومه داخلی استقرار یافتند. سفینه‌های کوچکتر در حوالی زمین قرار گرفتند، که در آن مقطع تمرکز ویژه بر مدار مدیوم زمین MEO بود.

⚫️ یک گروه جهادی از سوریه وارد عراق شد و قلمروی وسیعی از آن کشور را تصاحب کرد. هدف آنها ایجاد یک کشور اسلامی توتالیتر است و آن را کشور اسلامی عراق و سوریه ISIS نامیده‌اند. این گروه آفریده مشترک سعودی‌ها و کابالِ ایالات متحده است (با یسوعیان و دوستان بلک‌واتر/اکادمی در پشت صحنه)

1️⃣2️⃣1️⃣ ۲۱ ژوئن ۲۰۱۴:

🟡 “گرند تراین” اریس، لیلیت، و چاریکلو، کهن‌الگوی الهه روی این سیاره را در سطحی عمیق‌تر از همیشه فعالسازی می‌کند. جالب است بدانیم که در همان زمان اشیای منظومه خورشیدی خارجی چاریکلو، فلوس و ایکسیون یک کانجانکشن سه‌گانه در اواخر ساگیتاریوس می‌سازند، نزدیک به موقعیت مرکز کهکشان. این به معنای یک پیشروی برای کهن‌الگوی سرکوب‌شده‌ی الهه از ناخودآگاه جمعی در سطح سیاره است. در لحظه انقلاب تابستانی ۲۱ ژوئن، فرایند فعالسازی کهن‌الگوی سیاره‌ای الهه شروع خواهد شد

 

2️⃣2️⃣1️⃣ ژولای ۲۰۱۴:

🟡 سفینه‌های کنفدراسیون کهکشانی در موقعیت نهایی خود درون مدار پایین زمین LEO برای شکست نهایی گروه کیمرا مستقر می‌شوند

3️⃣2️⃣1️⃣ ۱ سپتامبر ۲۰۱۴:

🟡 کیمرا از منطقه اروپا حذف شد

 

🟡 یک تماس رسمی بین حرکت مقاومت و شبکه آگارتای شرقی و دراگون‌های آبی روی داد. یک لینک معین ایجاد شد و یک فرایند یکپارچه‌سازی و اتحاد بین جناح‌های مختلفی روی داد که تا آن موقع مستقل عمل می‌کردند

 

🟡 فعالسازی دوم پرتال IS:IS

 

4️⃣2️⃣1️⃣ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۴:

🟡 پس از گشایش موفقت‌آمیز پرتال IS:IS در روز ۱۵ دسامبر سال گذشته، که «تریانگولاسیون» تاریکی را برای خوشه محلی کهکشان‌ها تکمیل کرد، تمدن مرکزی ایستگاه‌های کره‌ای میان‌راهی بزرگتری (برخی با ۳۰ هزار مایل قطر) در هلیوپز مستقر کرده‌اند و تعداد زیادی ایستگاه کوچکتر در ابعاد کره ماه درون منظومه خورشیدی.

 

🟡 اگرچه بخش بزرگی از شبکه پلاسمای اسکالار پس از باز شدن پرتال IS:IS حذف شد، بخش بزرگی هنوز باقی مانده است. ما در میانه یک جنگ اکالت بین نور و تاریکی هستیم

 

5️⃣2️⃣1️⃣ ژانویه ۲۰۱۵:

🟡 الهه Dou Mu در ژانویه ۲۰۱۵ برای لنگر کردن انرژی الهه برای سیاره به زمین آمد. وی یک موجود واقعی فیزیکی است و در یک بدن فیزیکی زندگی می‌کند.

 

⚫️ از ابتدای سال، تنش بین اتحاد شرقی و مجتمع صنعتی نظامی/اقتصادی یسوعی/ایلومیناتی در حال افزایش است، و اروپا میدان این جنگ نیابتی است زیرا در موقعیت میانه مراکز هر دو نیرو یعنی اتحاد شرقی و کابال قرار دارد، و نیز برای اینکه اروپا منطقه بسیاری از ورتکس‌های مهم در شبکه انرژی سیاره‌ای است که کلیدهای کنترل کالبد انرژی سیاره‌ای هستند

 

🟡 بمب‌های استرنجلت و توپلت فیزیکی گروه کیمرا پاکسازی شدند

 

6️⃣2️⃣1️⃣ اواخر ژانویه ۲۰۱۵:

🟡 پس از حذف موفقیت‌آمیز همه بمب‌های استرنجلت و توپلت فیزیکی، یک عملیات برای آزادسازی نهایی منظومه خورشیدی (نام رمزی: MOSS) شروع شده است

 

🟡 در زمینه حذف Veil پیشرفت خوبی وجود داشته است. در سطح اختری، به نظرم حدود ۹۰ درصد، و در سطح اتریک حدود ۷۰ درصد حذف شده است

 

7️⃣2️⃣1️⃣ ۷ مارس ۲۰۱۵:

🟡 با تکمیل آخرین اسکوئر اورانوس پلوتو آخرین پنجره فرصت بسته شد. به این معنی که همه فعالسازی‌های پرتال ما باعث ثبات بخشیدن به شبکه نوری اتریک حول سیاره شده، تا نقطه‌ای که آرکان‌ها و کیمرا دیگر هرگز نمی‌توانند آن را به طور کامل بازستانی کنند.

 

8️⃣2️⃣1️⃣ مه ۲۰۱۵:

🟡 در ۱۹۹۹، نیروهای نور ساخت یک مرز نوری در هلیوپز را آغاز کردند با هدف قرنطینه آلودگی تاریکی درون منظومه و سپس پاکسازی آن. در اواخر سال ۲۰۱۴ این مرز عمدتا تکمیل شده بود و در مه ۲۰۱۵ کامل شد.

 

🟡 اکثریت وسیع پایگاه‌های کیمرا و ایستگاه‌های ایمپلنت، از جمله ایستگاه‌های ایمپلنت روی یاپتوس، انسلادوس و میماز، اکنون حذف شده‌اند. همه گروگان‌های آن کلونی‌ها آزاد شده‌اند. تنها پایگاه‌ها و ایستگاه‌های ایمپلنت کیمرا در منظومه خورشیدی ما، عمدتا و بیشتر روی سیارک‌های معینی قرار دارند (بسیاری از آنها اشیای نزدیک زمین یا اصطلاحا NEOها). و آنها هستند که مستقیما زمین و جمعیتش را کنترل می‌کنند.

 

🟡 مریدیان پلاسمای منفی اصلی در منظومه خورشیدی (تونل ست زحل-زمین) فرو می‌پاشد.

 

9️⃣2️⃣1️⃣ ژوئن ۲۰۱۵:

⚫️ یک حمله آرکانی بزرگ در پایان ژوئن در حال اجرا بود، که شروع این حمله بود که در سطح فیزیکی به شکل حملات تروریستی متجلی شد.

 

0️⃣3️⃣1️⃣ ۱۴ ژولای ۲۰۱۵:

🟡 امروز نیروهای نور عملیات‌های سابلونار (پایینتر از مدار ماه) را آغاز کردند، که گام منطقی در جهت تکمیل MOSS است.

 

1️⃣3️⃣1️⃣ اوایل آگوست ۲۰۱۵:

🟡 عملیات‌های سابلونار ادامه دارد. بیشتر ژنراتورهای پلاسما و بمب‌های استرنجلت پلاسمای سوار شده بر ماهواره‌های ساخت دست انسان از کار انداخته شدند، از جمله آنهایی که روی سیزده ماهواره NROL-39 اختاپوس سوار بودند

2️⃣3️⃣1️⃣ اواخر آگوست ۲۰۱۵

🟡 اکثر عملیات‌های سابلونار تکمیل شده‌اند، اکنون تمرکز عملیات‌ها، پاکسازی گروه کیمرا و فناوری‌های اگزاتیک پلاسمایی آنها از سطح سیاره است

 

3️⃣3️⃣1️⃣ سپتامبر ۲۰۱۵:

🟡 از سپتامبر ۲۰۱۵ نیروهای نور پیشرفت زیادی در جهت حذف ایمپلنت‌ها داشته‌اند

 

4️⃣3️⃣1️⃣ ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵:

🟡 در دو سال گذشته، تغییرات زیادی در مناطق زیرزمینی به وجود آمده است، تغییراتی در جهت مثبت. اکثریت وسیع رپتیلین‌ها حذف شده‌اند. تنها چیزی که آنجا باقی مانده و از قبل آنجا بوده است، گروه کیمرا است با استحکامات خودشان.

 

5️⃣3️⃣1️⃣ ۱۱ نوامبر ۲۰۱۵:

🟡 پس از فعالسازی پرتال ۱۱:۱۱:۱۱ در نوامبر سال گذشته، ماتریکس سرانجام در حال فروپاشی است

 

6️⃣3️⃣1️⃣ ۲۱ نوامبر ۲۰۱۵:

🟡 مدیتیشن رخداد ما یک موفقیت عظیم بود و به جرم بحرانی خیلی نزدیک شدیم. منابع دراگون اطلاع داده‌اند که خط زمانی مثبت عمیقا ثبات پیدا کرده، و حرکت مقاومت اطلاع داده که یک لایه عظیم از بمب‌های استرنجلت و توپلت حذف شده‌اند

 

7️⃣3️⃣1️⃣ ۲۵ دسامبر ۲۰۱۵

🟡 بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیا AIIB یک بانک توسعه چندوجهی است که هدفش ساخت زیرساختهای منطقه آسیا-پسیفیک است.

 

🟡 اتحاد شرقی پیشرفت خوبی دارد، به ویژه در جبهه اقتصادی، و قدرتهای اصلی جهان به جز ایالات متحده آمریکا به بانک AIIB می‌پیوندند

 

8️⃣3️⃣1️⃣ ژانویه ۲۰۱۶:

🟡 کمربند کویپر، شبکه پایگاه‌های فیزیکی کیمرا در منظومه خورشیدی خارجی، تقریبا به طور کامل پاکسازی شده است

 

9️⃣3️⃣1️⃣ آوریل ۲۰۱۶:

🟡 نیروهای نور شروع کرده‌اند به از کار انداختن دیوار مرزی کیمرا

 

0️⃣4️⃣1️⃣ مه ۲۰۱۶:

🟡 کدکس کهکشانی اخیرا به جناح‌های برنامه‌های مخفی فضایی ابلاغ شده است، و نیز به بسیاری جناح‌های زیرزمینی سیاره. ارتباطات بین جناح‌های مختلف حاضر در زیر زمین آغاز شده و درمان و اصلاح جداافتادگی‌ها شروع شده است.

 

1️⃣4️⃣1️⃣ ژولای ۲۰۱۶:

🟡 با شروع چرخه جدید در ژولای، گروه‌های مختلف مثبت آگارتا تدارکات برای تماس فیزیکی با جمعیت سطح زمین را آغاز کرده‌اند

 

🟡 منافذی در Veil ایجاد شده است که به دلیل انرژی قدرتمند کنفرانس صعود در تایوان بود

2️⃣5️⃣1️⃣ ۱۷ نوامبر ۲۰۱۷:

🟡 عملیات Perseus در جریان است

 

🟡 گروه کیمرا کاملا مضطرب است و همه استحکامات دفاعی خودشان را از طریق نیروهای نیابتی خود در USAF نیروی هوایی ایالات متحده در مدار پایین زمین LEO متمرکز کرده‌اند. بسیاری از اعضای میان-پایه بخش مدیریتی کابال در حال همکاری هستند و مایلند در ازای دریافت عفو علیه کابال شهادت بدهند

 

3️⃣5️⃣1️⃣ اواخر نوامبر ۲۰۱۷:

🟡 طی یک عملیات بزرگ در اواخر نوامبر، حدود ۸۰ درصد از زیرساخت و پرسنل نیروهای تاریکی از آنتارکتیکا حذف شدند. تأسیسات کلونینگ زیر لانگ آیلند پاکسازی شده است

 

4️⃣5️⃣1️⃣ اوایل دسامبر ۲۰۱۷:

🟡 جنگی تمام عیار بر سر سیاره زمین در سطح پلاسما در فضای سابلونار درگرفته است. نیروهای نور روی حذف موجود کرم‌مانند پلاسمویدی هستند که سال ۱۹۹۶ از اریون وارد منظومه خورشیدی شده و اکنون حول سیاره زمین پیچیده است. در سطح فیزیکی، نیروهای نور در حال پاکسازی همه جناح‌های برنامه‌های مخفی فضایی منفی در فضای سابلونار هستند. نیروهای نور همچنین در حال پاکسازی همه جناح‌های منفی‌ای هستند که تلاش داشتند در آنتارکتیکا و در دایره آرکتیک، به ویژه در جزیره بفین و در نوایا زملیا پنهان شوند

 

🟡 یک پرتال مولتی‌دایمنشنال به مرکز کهکشان از ۱۷ دسامبر تا ۲۵ دسامبر باز می‌شود و نقطه عطف آن ۲۱ دسامبر است، که این پرتال شرایط در سطح پلاسما را به نحو چشمگیری در بیشتر فضای سابلونار تغییر خواهد داد.

 

5️⃣5️⃣1️⃣ ۳ ژانویه ۲۰۱۸:

🟡 نیروهای نور در حال ایجاد یک میدان قدرتمند واحد در سراسر منظومه خورشیدی طی فاز دوم عملیات مهمی هستند که چند باری در این بلاگ به آن اشاره شده و نام رمزی‌اش Mjolnir است. فاز دوم این عملیات روز ۳ ژانویه شروع شد و اوایل مارس تکمیل خواهد شد (با کمی تأخیر نسبت به تخمین قبلی که اواخر فوریه بود).

 

🟡 نیروهای نور همه بمب‌های توپلت پلاسما را پاکسازی کردند و نیز تقریبا همه پلاسمای ناهنجار در فضای سابلونار را پاکسازی کرده‌اند. همه بمب‌های توپلت و اکثریت گسترده ناهنجاری پلاسما همراه با موجودات پلاسموید و بخش‌هایی از جناح‌های برنامه‌های مخفی فضایی منفی اکنون نزدیک سطح زمین متمرکز هستند. یک پاکسازی شدید همه جنبه‌های Veil نیز در جریان است، و نیروهای نور هر آنچه می‌توانند انجام می‌دهند تا شرایط حاکم را عوض کنند

 

6️⃣5️⃣1️⃣ ۲۵ ژانویه ۲۰۱۸:

⚫️ آیسیس آستارا، سولمیت عزیز کبرا، سطح فیزیکی را ترک کرده است. وی اغلب تحت حملات وحشیانه و خشن تسلیحات دایرکت انرژی قرار می‌گرفت و حمله‌ای که روز ۲۵ ژانویه رخ داد کار وی را تمام کرد

 

7️⃣5️⃣1️⃣ ۲۷ ژانویه ۲۰۱۸

🟡 صبح روز ۲۷ ژانویه، فرماندهی عالی کهکشانی تصمیم گرفته است ناوگان خودش را در مدار مدیوم زمین مستقر کند: حلقه دفاعی ناوگان دراکو عصر روز ۲۷ ژانویه توسط ناوگان کنفدراسیون کهکشانی مورد هجوم و نفوذ قرار گرفت و در روزهای آینده بیشتر نیروهای دراکو حذف شدند. کنفدراسیون کهکشانی در دو هفته آینده همه جناح‌های منفی که از توانایی سفر در فضا برخوردار باشند و کدکس کهکشانی را نپذیرند، حذف خواهد کرد، چه فرازمینی باشند چه برنامه فضایی مخفی

 

🟡 از زمان فعالسازی خط زمانی بتا در ۲۷ ژانویه، همه اطلاعات درباره عملیات‌های سطح عمیقا محرمانه شده است. یعنی نیروهای نور هیچ اطلاعات حساسی درباره عملیات‌های سطحی به هیچ کس ارائه نمی‌دهند. و شما قادر نخواهید بود در اینترنت هیچ اطلاعات قابل اتکایی درباره عملیات‌های سطح دریافت کنید (به جز چند اشاره کوچک در گوشه کنار)، و دلیل این امر این است که نیروهای نور مایل نیستند راهبرد و متا-استراتژی جدیدشان برای آزادسازی سیاره را فاش کنند

 

8️⃣5️⃣1️⃣ ۲۹ ژانویه ۲۰۱۸:

آیسیس آستارا سطح فیزیکی را ترک کرده است. وی با موفقیت از سطح پلاسما عبور کرده و اکنون با راهنمایان روحی خود و در آغوش نور است، و خوشحال است که سرانجام به آزادی رسیده است. پس از رخداد، وی در یک بدن کلون‌شده دقیقا مانند بدن فیزیکی خودش در این زندگی، باز خواهد گشت

9️⃣5️⃣1️⃣ ۳ فوریه ۲۰۱۸:

موقعیت گروگان‌گیری روی سطح بسیار حساس و شکننده است و از حالا به بعد در رابطه با عملیات‌های سطح سکوت خبری کامل (EMCON) وجود دارد. گمانه‌زنی بسیار خواهد بود اما هیچ اطلاعات واقعی درباره عملیات‌های سطحی توسط نیروهای نور منتشر نخواهد شد.

 

0️⃣6️⃣1️⃣ ۸ مارس ۲۰۱۸:

🟡 عملیات Mjolnir روز ۸ مارس سطح زمین را لمس کرد، یعنی زمانی که ناوگان پلیدین عملیات‌های پاکسازی سطح را شروع کردند. عملیات‌های پاکسازی سطح بسیار دشوارتر از حد انتظارات بوده زیرا در اکثر قریب به اتفاق موارد، جمعیت سطح زمین راهنمایی روحی خود را دنبال نمی‌کنند.

 

از دسامبر ۲۰۱۷ اجرای Mjolnir همراه با استراتژی‌های Wipeout (محو کامل) نیروهای تاریکی را تا حدی خشمگین کرده که به نقطه‌ای رسیدند که حاضر شدند همه چیز را ریسک کنند و تقابل تمام‌عیار نظامی ممکن بود، که می‌توانست به جنگ علنی و کوتاه بین نیروهای نور و تاریکی بینجامد، که در نتیجه آن سطح زمین غیرقابل سکونت می‌شد. به همین دلیل نیروهای نور مجبور شدند عقب‌نشینی کنند، و در بهار ۲۰۱۸ عملیات‌های Mjolnir متوقف شدند، که باعث شد خط زمانی بتا شکست بخورد.

1️⃣6️⃣1️⃣ اواسط مارس ۲۰۱۸:

🟡 نیروهای کنفدراسیون کهکشانی نور حکم کردند که سطح سیاره زمین قلمروی کنفدراسیون است بر اساس کدکس کهکشانی، بخش چهار/۲.

🟡 جهت آماده کردن سیاره برای

Compression Breakthrough

نیروهای نور از من خواسته‌اند به جمعیت سطح زمین آموزش لازم برای تبدیل سطح سیاره به یک «دیش کانتکت» را ارائه دهم

 

2️⃣6️⃣1️⃣ ۱۶ آوریل ۲۰۱۸:

🟡 مدیتیشن صلح

 

🟡 زمان بسیار کمی برای اطلاع‌رسانی به افراد درباره مدیتیشن صلح داشتیم و جرم بحرانی به دست نیامد، با این حال این مدیتیشن تأثیر عمیقی بر وضعیت ژئوپولیتیک در سوریه داشت، و تأثیرات درگیری نظامی روز جمعه ۱۳ آوریل (روز بسیار مهمی در خط زمانی تمپلار) را به حداقل رساند، و ورتکس الهه سوریه را ثبات بخشید و درمان و صلح بیشتری وارد منطقه کرد

 

3️⃣6️⃣1️⃣ ۳۰ آوریل ۲۰۱۸:

🟡 عملیات Mjolnir سطح سیاره را مجددا آماج قرار می‌دهد.

 

🟡 تبدیل AN به عنوان یک عملکرد موج کوچک اضافه بر سازمان به فناوری Mjolnir اضافه شد که در شکستن قفل وضعیت شبکه گروگان‌های سطح کمک خواهد کرد

 

4️⃣6️⃣1️⃣ ۹ژوئن ۲۰۱۸:

🟡 انتقال به خط زمانی گاما

 

🟡 خط زمانی جدید گاما، مداخله فیزیکی مستقیم نیروهای نور در زندگی کارگزاران و مبارزان نور در اولین فرصت ممکن پس از رفع خطر انفجار بمب‌های توپلت را اقتضا می‌کند

 

5️⃣6️⃣1️⃣ ۱۱ آگوست ۲۰۱۸:

🟡 مدیتیشنِ «کلیدی آزادی»

 

🟡 با این مدیتیشن به حدود ۷۰ درصد از جرم بحرانی رسیدیم، گرچه به همه اهداف مدیتیشن دست نیافتیم، اما دستاوردهای چشمگیری داشتیم. یک جنبه از قفل وضعیت قرنطینه زمین حل شده است. این امر قطاری از رویدادهای پاکسازی را براه انداخته که حدود یک ماه طول خواهد داشت. بیشتر پلاسمای ناهنجار و بمب‌های توپلت مدار نزدیک زمین حذف شده‌اند. پلاسمای ناهنجار با همه بمب‌های توپلت باقی‌مانده اکنون به سمت زمین جذب می‌شوند. «سر» یالدابائوث اکنون تقریبا به طور کامل منحل شده است، و موجودات پلاسموید کوچکتر نیز به سرعت در حال تجزیه شدن هستند. در ماه آینده چند لایه دیگر از بمب‌های توپلت حذف خواهند شد.

 

🟡‌ مدیتیشن ما با موفقیت توانست کاری کند که سرانجام ریشه همه تاریکی و شر مورد توجه قرار بگیرد و فرایند حذف آن از جهان برای همیشه، آغاز شود

 

🟡 از زمان مدیتیشن ما، نیروهای فرماندهی کهکشانی فاز بعدی آزادسازی سیاره را آغاز کرده‌اند و اکنون حضور بسیار قدرتمندی در منظومه خورشیدی دارند

 

6️⃣6️⃣1️⃣ ۳۱ آگوست ۲۰۱۸:

🟡 نیروهای نور اجازه داده‌اند نخستین اطلاعات مهم از ژانویه ۲۰۱۸ به مردم سطح زمین ارائه شود. این اطلاعات نخست توسط Qanon و سپس هل ترنر منتشر شد: این مربوط به عملیات Keyhole است، یک عملیات نیروهای نور که طی آن کنترل منفعل/فعال ماهواره‌های جاسوسی و برخی دیگر جنبه‌های شبکه ارتباطات راه دور را به دست گرفتند. این عملا یعنی ماهواره‌های جاسوسی اکنون تصاویر و اطلاعاتی مخابره می‌کنند که نیروهای نور می‌خواهند مخابره شود. نیروهای نور اطلاع داده‌اند که «گاهی اوقات تجهیزات ارتباطات راه دور و تجهیزات SIGINT (اطلاعات سیگنال) از قوانین شناخته شده فیزیکی تبعیت نخواهند کرد.» همچنین عملا به این معنی است که یک جنبه از وضعیت قرنطینه زمین و مکانیزم کنترلی آن حذف شده است

 

7️⃣6️⃣1️⃣ پایان سپتامبر ۲۰۱۸:

🟡 فعالیت مرکز کهکشان افزایش یافته است، و به پاکسازی نهایی همه تاریکی و تکمیل شبکه نوری کهکشانی منتهی خواهد شد، و تمدن مرکزی فرهنگ کهکشانی متعالی را حتی به مکان عقب‌افتاده‌ای مثل زمین خواهد آورد

 

🟡 در نتیجه افزایش فعالیت خورشید مرکز کهکشان، صفحات تکتونیک پوسته زمین بی‌قرار می‌شوند. و نخبگان ثروتمند به نحو فزاینده‌ای از وقوع رخداد به وحشت افتاده‌اند. در سراسر کهکشان، در همسایگی استلار ما و در منظومه خورشیدی، ناوگان‌های کنفدراسیون کهکشانی برای آزادسازی نهایی آماده و مستقر می‌شوند

 

⚫️ متأسفانه نیروهای تاریکی استادان فریب هستند، و توانستند از زمان تجاوز آرکانی ۱۹۹۶ تا همین اواخر پلاسمای ناهنجار را از هاله کهکشانی واقع در حومه کهکشان راه شیری به وسیله کابل‌های پلاسما (تونل‌های ست) وارد ایمپلنت‌های موجودات داخل منظومه خورشیدی کنند. این یکی از دلایل اصلی تأخیرهای متعدد و یکی از عوامل بسیاری از مشکلاتی است که پیش آمد: اخیرا این مشکل حل شد و اکنون روند امور سرعت خواهد گرفت.

 

⚫️ آنچه اکنون باقی مانده است بمب‌های توپلت پلاسمای نزدیک سطح زمین است، و بقایای سر موجود پلاسمایی یالدابائوث، و باقی‌مانده بسیاری موجودات پلاسموید کوچکتر، به خصوص موجودات پلاسموید عنکبوتی که به شهرهای سطح زمین متصل هستند. موجودات پلاسموید عنکبوتی از نظر انرژتیک متصل هستند به قلعه‌ها، کاخ‌ها، و رهبران اشرافیت سیاه

⚫️ بسیاری از قلعه‌های اشرافیت سیاه زیرزمین‌های بزرگ و شبکه‌ تونل‌های زیرزمینی نزدیک سطح دارند که مراکز کودک‌آزاری هستند. آنها از ورتکس منفی خزری استفاده می‌کنند، که بین دریای سیاه و‌ دریای کاسپین/خزر واقع است، تا تأسیساتی برای تولید آدرنوکروم بسازند.

 

⚫️ نیروی نظامی منفی تحت کنترل کیمرا و آرکان هنوز هم گروگان‌های فرازمینی متعددی را تحت شرایط بی‌نهایت وخیم نگهداری می‌کند، و به این شکل یک جنبه از قرنطینه را تقویت می‌کند.

 

⚫️ خانواده‌های اشرافیت سیاه آرکانی از ترامپ استفاده می‌کنند تا جامعه را به نحو مصنوعی وارد قطبیدگی چپ و راست کند، و مردم را از ریشه اصلی مشکل دور کند: ترامپ تا حدودی تحت کنترل گردانندگان یسوعی/SMOM/گائتانی است.

 

🟡 وی (به ندرت) به راهنمایی اطلاعات نیروی نظامی مثبت هم توجه می‌کند، و تاکتیکی که اطلاعات نیروی نظامی مثبت استفاده کرد نوازش ایگوی وی از طریق تشویق ستایش ترامپ در رسانه الترناتیو به وسیله Qanon و کانال‌های الترناتیو بود، در برابر نقدهایی که در جریان اصلی تحت کنترل روسچیلد رواج داشت. این تاکتیک باعث می‌شد ترامپ بیشتر به توصیه‌ اطلاعات نیروی نظامی مثبت توجه کند.

 

⚫️ پارادایم چپ/راست مصنوعی است. هر دو حزب را نیروهای تاریکی کنترل می‌کنند. همانطور که سال‌ها پیش گفتم، خاندان‌های اشرافیت سیاه و یسوعیان در حال قربانی کردن جناح‌های راکفلر و روسچیلد هستند تا بتوانند از این گذار خودشان جان سالم به در ببرند، و این شکاف سیاسی کنونی دقیقا همین هدف را دنبال می‌کند. چپِ سیاسی (تحت کنترل روسچیلد) بیشتر به لوسیفریانیزم لیبرالیستی گرایش دارد که بر پایه یک سوتفاهم عمیق اکالت درباره بهره‌گیری از اراده آزاد (Thelema) است، که آنها به معنای مجوز انجام هر کاری برای اهداف خودخواهانه تفسیر می‌کنند. لوسیفرین‌ها مردود‌شدگان مکاتب سری هستند که تست‌های ابتدایی را پشت سر نگذاشتند. راستِ سیاسی (تحت کنترل واتیکان) بیشتر به ساتانیزم گرایش دارد، که تاریکی را به عنوان یک اصل می‌پرستد. آنها به اراده آزاد به عنوان یک قربانی برای آن تاریکی نگاه می‌کنند.

 

🟡 نیروهای نور برنامه درخشانی برای پایان دادن به همه اینها دارند، و از ژانویه ۲۰۱۸ دستور سکوت رادیویی مطلق درباره «برنامه» را صادر کرده‌اند

8️⃣6️⃣1️⃣ اواسط اکتبر ۲۰۱۸:

🟡 نیروهای نور آخرین بقایای امضای کوانتومی یک کره دایسون نوسان کوانتومی عظیم به قطر ۴ سال نوری که منظومه را در برمی‌گرفت و صعود منظومه را مسدود کرده بود حذف کردند. این کره دایسون، یک پرتال هایپردایمنشن کوانتومی بسیار پیشرفته بود که ۱۹۹۶ کیمرا ایجاد کرد و حالا کلا از بین رفته

🟡 فعالیت خورشیدی کاهش یافته به سرعت به سمت یک عصر یخبندان کوچک پیش می‌رود. ممکن است در چند ماه روی دهد. خوشبختانه، یک چرخه کهکشانی بزرگتر هم وجود دارد که می‌تواند چرخه عصر یخبندان کوچک را قبل از رخ دادنش لغو کند و آن روند را معکوس کند، اما منتهی شدنش به آنچه فلش خورشیدی می‌نامند و در حقیقت یک ابَرموج کهکشانی است، و به رخداد، اجتناب‌ناپذیر است

 

3️⃣7️⃣1️⃣ ۱ تا ۲ دسامبر ۲۰۱۸:

🟡 تنها چند ساعت پیش از شروع کنفرانس، رهبر «چهار ناپاک»، جورج بوش پدر، کشته شد

 

🟡 بلافاصله یک مدیتیشن جمعی صادر شد تا بازداشت وی توسط نیروهای نور و جلوگیری از تناسخ مجدد وی به یک کالبد کلون تضمین شود

 

🟡 مدیتیشن و عملیات نیروهای نور موفق بود، وی توسط نیروهای نور بازداشت و به خورشید مرکز کهکشان اسکورت شد، جایی که وی وارد فرایند تجزیه روح می‌شود

 

4️⃣7️⃣1️⃣ ۳ دسامبر ۲۰۱۸:

🟡 روز پس از کنفرانس مجسمه فلزی یک عنکبوت مامن عظیم از یک پارک در سائوپائولو حذف شد، درست زمانی که خواهران رز در حال انجام مدیتیشن در آنجا بودند

 

5️⃣7️⃣1️⃣ ۲۱ ژانویه ۲۰۱۹، ساعت ۵:۱۱ دقیقه صبح به وقت هماهنگ جهانی:

🟡 مدیتیشن‌ هماهنگ جهانی بازگشت نور

 

🟡 این مدیتیشن به نیروهای نور کمک می‌کند انرژی نور را به سطح سیاره لنگر کنند تا قفل موقعیت بین نیروهای نور و تاریکی باز شود، و سرانجام انسان‌ها آزاد شوند. چارت آسترولوژیک مدیتیشن ما نشان‌دهنده یک گرند اسکوئر قدرتمند و یک کانجانکت نُد قمری، در برابر خورشید و عطارد، و اسکوئر با اورانوس، اریس و‌ پالاس است. سیارات متعددی در این چارت اسپکتهای قدرتمند متعددی با مرکز کهکشان و خوشه پروین و سیریوس می‌سازند (در کل ۲۰ اسپکت!). این آرایش قدرتمند یک نقطه اوج تنش می‌سازد که طی یک پیشرفت بزرگ کیهانی آزاد خواهد شد. در آن مقطع، خورشید مرکز کیهان یک پالس عظیم نور در سراسر خلقت ارسال می‌کند. این نبض (پالس) تریگری برای آغاز حذف نهایی همه تاریکی از خلقت و کلیدی است که تدارکات برای چرخه کیهانی جدید را شروع می‌کند. نیروهای نور برنامه معینی برای آن روز دارند و آن برنامه صرفا پس از تکمیل مدیتیشن فاش خواهد شد

 

🟡 مدیتیشن بازگشت نور یک موفقیت بزرگ بود. بین ۱ تا ۲ میلیون نفر مطلع شدند و بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر شرکت کردند، بنابراین چند برابر جرم بحرانی به دست آمد. موج انرژی از خورشید مرکز کیهان به سطح سیاره رسیده است و این انرژی به نحو بازگشت‌ناپذیری لنگر شد. این امر ساختار ناهنجاری اولیه حول سیاره را به شکل مهمی تغییر داده، و ما وارد فاز دوم از

Compression Breakthrough

شدیم که فاز نوکلئاسیون نام دارد

 

6️⃣7️⃣1️⃣ ۱۶ تا ۱۷ مارس ۲۰۱۹:

🟡 کارگاه ما یک شکاف بزرگ در ماتریکس ایجاد کرد. شکست کابال در راه است و با شکست کابال تغییرات زیادی خواهد بود. پاکسازی گروه کیمرا ادامه دارد، و نیز حذف بمب‌های توپلت پلاسما. حذف بمب‌های توپلت به مرحله‌ای نزدیک می‌شود که شاید «اقدام بی‌سابقه معینی از سمت نیروهای نور در آینده نه چندان دور ممکن باشد». «برنامه» در اینترنت برای عموم منتشر نخواهد شد. برای همه یک غافلگیری خواهد بود. یکی از وضعیت‌های بسیار مهمی که در جریان است جنگ بین نیروی SURFACOM و خاندان‌های اشرافیت سیاه بر سر شبکه انرژی سیاره، به ویژه بر سر لیلاینِ (خط انرژی) الهه است که دربردارنده شاه‌کلید کنترل سیاره است

7️⃣7️⃣1️⃣ ۱۵ آوریل ۲۰۱۹:

🟡 اسرار کامل الهه سرانجام به سطح سیاره و در گروه معینی لنگر شدند، پس از قرن‌ها سرکوب، و پس از آنکه آخرین اسرار آیسیس سال ۴۵۷ عصر فعلی در معبد Philae کاملا منقطع شدند

 

⚫️ خاندان‌های اشرافیت سیاه به یسوعیان دستور دادند اماکن مقدس کلیدی تمپلار را فورا به آتش بکشند‌، و نخستین ساختمانی که روز ۱۵ آوریل به آتش کشیده شد کلیسای نتردام در پاریس بود، که روی معبد آیسیس ساخته شده بود.

 

در چند ماه گذشته از اواسط آوریل، سیاره زمین بین دو خط زمانی گاما (مداخله نور) و دلتا (نابودی سیاره) نوسان داشته است

 

8️⃣7️⃣1️⃣ ۲۱ ژوئن ۲۰۱۹:

🟡 یک لایه بسیار خطرناک از ناهنجاری پلاسما با بمب‌های توپلت روز ۲۱ ژوئن حدود ظهر به وقت هماهنگ جهانی با موفقیت حذف شد و خطر به طور چشمگیری کاهش پیدا کرد. گرچه برخی بمب‌های توپلت هنوز باقی مانده، و هنوز مقداری ناهنجاری اولیه‌‌ی نوسان کوانتومی/پلاسما باید پاکسازی شود، اما خط زمانی مثبت گاما اکنون بسیار باثبات‌تر است.

 

🟡 نیروهای نور اکنون شروع می‌کنند به پاکسازی ناهنجاری اولیه‌ی اصلی که سیاره زمین را در سال ۱۹۹۶ فرا گرفت

 

9️⃣7️⃣1️⃣۶ ژولای ۲۰۱۹:

🟡 اپستاین به اتهام قاچاق کودکان به هدف سواستفاده جنسی در فلوریدا و نیویورک بازداشت می‌شود

 

0️⃣8️⃣1️⃣ ۱۱ آگوست ۲۰۱۹:

🟡 تغییرات بزرگی در جهان در حال روی دادن است. برای نخستین بار از زمان آفرینش این جهان، مناطقی کاملا خالی از ناهنجاری اولیه نوسانات کوانتومی داخل این جهان پیدا شده است. هنوز باثبات نیستند، اما اولین نشانه آغاز چرخه کیهانی جدید و رویداد آتی

cosmic vacuum metastability

 

1️⃣8️⃣1️⃣ سپتامبر ۲۰۱۹:

🟡 منابع میان-ستاره‌ای اطلاع می‌دهند که تحول کیهانی شتاب گرفته و کل جهان وارد فاز گذار به چرخه کیهانی جدید شده است. پس چیزی که تجربه خواهیم کرد فقط ابرموج کهکشانی نیست، بلکه یک تحول کیهانی در مقیاسی است که از زمان خلقت این جهان هرگز تجربه نشده است

 

🟡 نژاد مرکزی کیهان یک شبکه گل زندگی مولتی‌دیمنشن در سراسر منظومه خورشیدی ایجاد کرده‌اند که از مدار ماه تا هیلوپز ادامه دارد. این شبکه یک بافر مخابراتی برای ابرموجی است که خواهد آمد

 

2️⃣8️⃣1️⃣ ۱۱ نوامبر ۲۰۱۹:

🟡 فعالسازی ماشه نقره‌ای ما به ۸۰ درصد از جرم بحرانی رسیده است. اگرچه به هدف خود نرسیدیم، دستاوردمان چشمگیر بود، چراکه مسیر سیاره به سوی ریست اقتصادی هموارتر خواهد شد

 

🟡 گرچه در فعالسازی ماشه نقره‌ای به جرم بحرانی نرسیدیم، اما نیروهای نور در هفته‌های اخیر به پیروزی‌های بزرگی دست یافتند و بیشتر سناریوهای منفی برای سیاره حذف شده‌اند و خط زمانی مثبت ایمن است

 

3️⃣8️⃣1️⃣ ۳۰ نوامبر تا ۱ دسامبر ۲۰۱۹:

🟡 کنفرانس صعود ما در تایوان یک موفقیت بزرگ بود. در طول زمان نهار یک وسیله پرنده ناشناس UAV بالای محل کنفرانس حاضر شد. به گزارش منابع، یک سفینه بدون سرنشین آندرومدایی مثبت بود که انرژی‌های هیلینگ و پشتیبانی به حضار کنفرانس می‌تاباند. این سفینه متعلق است به ناوگان آندرومدا که در عملیات‌های ریست اقتصادی شرکت خواهند داشت

4️⃣8️⃣1️⃣ ۱۲ ژانویه ۲۰۲۰، ساعت ۶:۱۱ صبح به وقت هماهنگ جهانی:

🟡 فعالسازی عصر آکواریوس

 

🟡 دستیابی به جرم بحرانی

 

5️⃣8️⃣1️⃣ ۷ ژولای ۲۰۲۵:

🟡 پنجره صعود در ۲۵ مه ۱۹۷۵ باز شده و در ۱۱ آگوست ۱۹۹۹ نقطه عطفش را پشت سر گذاشت و در ۷ ژولای ۲۰۲۵ بسته خواهد شد

 

🟡 بروزرسانی در ۱۳ فوریه ۲۰۲۲:

نیروهای نور اطلاع داده‌اند که پنجره صعود ۱۹۷۵-۲۰۲۵ در سال ۲۰۲۵ بسته نخواهد شد، بلکه دائما باز خواهد بود

 

پایان گاهشمار

 

Special thanks to www.theeventhub2015.blogspot.com and to Yuri from Prepare for Change Japan for initiating and maintaining this project