وضعیت تنش ها در اوکراین وخیم تر می‌شود:

 

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=170151

 

https://www.whatdoesitmean.com/index3539.htm

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56746144

 

بنابراین نیروهای نور از همه افرادی که درونا به این کار هدایت می‌شوند درخواست می‌کنند به مدیتیشن ما برای صلح در اوکراین بپیوندند:

 

https://www.welovemassmeditation.com/2021/03/urgent-meditation-for-peace-in-syria-every-4-hours.html

الهه خواستار صلح است، و صلح مقرر خواهد شد!

 

 

دانلود فایل راهنمای صوتی این مدیتیشن:

 

پیروزی الهه : :

منبع :

http://2012portal.blogspot.com/2021/04/a-short-message-to-surface-population.html