Freddy Ground Crew

من در اینجا پروتکل بسیار موثری را معرفی خواهم کرد که آن را برای حمایت از نیروهای نور در پروسه حذف ایمپلنت ها ایجاد کرده ام. من آن را با استفاده از شهود، ذهن منطقی و اطلاعات و اتصال به روح برترم ساخته ام.

مهم است ذکر کنیم که با یکبار انجام این پروتوکل/تجسم، ایمپلنت ها برداشته نخواهند شد اما با انجام آن بصورت منظم، ما بخوبی از عملیات کنونی نیروهای نور با هدف پاکسازی دائمی ایمپلنت ها حمایت خواهیم کرد.

ذکر این نکته نیز مهم است که ما در حال صحبت درباره ایمپلنت های اتریک/پلاسماتیک هستیم و نه ایمپلنت های فیزیکی. همانطور که کبرا در یکی از اولین پست های خود در ژوئن ۲۰۱۲ توضیح داد، ایمپلنت های فیزیکی دیگر مشکل آفرین نیستند:

“همچنین ایمپلنت های فیزیکی وجود داشتند. ایمپلنت های فیزیکی در زمان آتلانتیس بسیار رایج بودند اما پس از سقوط آتلانتیس متوقف شدند. پس از جنگ جهانی دوم تلاش شد تا ایمپلنت های فیزیکی مجددا مورد استفاده قرار گیرند. این ایمپلنت ها را توسط بیوچیپ های فیزیکی و از طریق برنامه های واکسیناسیون در اکثریت جمعیت انسانها قرار دادند.

این دلیل اصلی که چرا WHO واکسیناسیون را اجباری کرده است. چیپ های فیزیکی باعث تقویت دیگر برنامه ها شدند اما حدود دو سال قبل توسط یک تکنولوژی خاص کنترل از راه دور که توسط حرکت مقاومت توسعه یافته بود، بطور کامل پاکسازی شدند.

بنابراین ترس از برنامه ریزی NWO برای قرار دادن بیوچیپ در بین جمعیت انسان ها براساس واقعیت نیست زیرا قبلا مردم این میکروچیپ ها را دریافت کرده اند اما همان بیوچیپ ها بدون اینکه کسی متوجه شود حذف شده اند.”

همچنین قبل از ارائه این پروتوکل، مقاله قدیمی دیگری از کبرا را پیشنهاد می دهم که در خصوص ایمپلنت ها و چگونگی کارکرد آنها توضیح می دهد:
2012portal.blogspot.com/2013/10/planetary-situation-update-etheric-plane.html

من همچنین اطلاعات بیشتری درباره ایمپلنت ها که کبرا اخیرا در کنفرانس فشردگی در ناپل منتشر کرده است و در این مقاله ارائه نشده اند را اضافه می کنم. برای مثال او به ایمپلنت چهارم در پشت گردن که به ستون فقرات متصل شده، اشاره می کند.

ایمپلنت پشت گردن: همه ی افراد این ایمپلنت را ندارند اما بخش بزرگی از جمعیت آن را دارند. این ایمپلنت باعث تحریک ترس ها و بخصوص ترس از بقا می شود.

دو ایمپلنت بروی پیشانی: تمام جمعیت مردم این دو ایمپلنت را دارند؛ آنها در روند تفکر و تصمیم گیری باعث بروز خطا و اشتباه می شوند.

ایمپلنت بروی شبکه خورشیدی: تمام جمعیت مردم این ایمپلنت را دارند. این ایمپلنت ۲ یا ۳ انگشت بالای ناف قرار گرفته است. باعث ایجاد اختلال در کندالینی و انرژی جنسی می شود.

پروتکل/تجسم

تصور کنید که دو چاپستیک طلایی رنگ را در دست خود نگه داشته اید؛ سپس یک ساختار هندسی مکعبی شکل را تصور کنید، مانند تصویر:

این ساختار یک اتاقک الکترو مغناطیسی است که از ایمپلنت محافظت می کند. پس ما اکنون در گره های آن ( A, B, C,…) ایجاد تداخل می کنیم و با بازکردن گره ها توسط چاپستیک ها، باعث تخریب و فرو ریختن اتاقک می شویم.

زمانی که ایمپلنت، که یک میکرو سیاهچاله است، بدون محافظ شود، ما نور سفیدی را تصور می‌کنیم که از منبع می آید و تا زمان ناپدید شدن ایمپلنت به آن ضربه می زند.

من بروی هر ایمپلنت بصورت جداگانه کار میکنم. زمانی که اولین ایمپلنت ناپدید شود، به سراغ ساختار هندسی بعدی می روم. پیشنهاد می دهم از ایمپلنت پشت گردن شروع کنید، سپس دوتای روی پیشانی و در نهایت ایمپلنت شبکه خورشیدی.

شما همچین می توانید این تصویر سازی را در اتحاد با جفت روحی خود انجام دهید؛ در این مورد تصور کنید که شما در حال کار بروی ایمپلنت های جفت روحی خود هستید و جفت روحی شما در حال کار کردن بروی ایمپلنت های شما؛ در زمان کار بروی ایمپلنت شبکه خورشیدی و پس از فروپاشی اتاقک، یک ارتباط عاشقانه با جفت روحی خود تصور کنید، سپس تصور کنید که نور سفیدی از منبع پایین می‌آید و بروی ایمپلنت ساطع می شود، در حالی که شما در حال ادغام با جفت روحی خود هستید.

https://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/05/implants-clearing-protocol.html?m=1