همانطور که کبرا گفت، میدان اوریک کالبد ذهنی تقریبا همه موجودات تناسخ یافته روی سطح این سیاره توسط موجوداتی موسوم به «نامرئیان» مورد تجاوز قرار گرفته است.

 

http://2012portal.blogspot.com/2022/01/situation-update-and-new-cobra-interview.html

 

نامرئیان موجودات آرکانی هستند که در قلمروی ذهنی پایین‌تر حول سطح سیاره ساکن هستند، و کسانی هستند که مسئول خلق و تجلی ماتریکس ایده‌های کاذب هستند. آنها موجوداتی هستند که مسئول ایده‌هایی همچون کارما، قانون اولیه [عدم دخالت]، رنج هدفمند، خدای قادر مطلق، دوگانگی هدفمند، زمین تخت، قانون دوم ترمودینامیک به عنوان حقیقت نهایی، سرعت نور به عنوان نهایت سرعت، تک‌همسری به عنوان تنها انتخاب، گرمایش جهانی، ایدئولوژی woke، و نظریه انتقادی نژاد هستند. نامرئیان موجوداتی هستند که تقریبا حباب‌های کدر کرمی‌رنگ شفاف هستند و حتی برای روشن‌بینان پیشرفته روی سطح ذهنی تقریبا غیر قابل تشخیص هستند. در لینک زیر برخی روش‌های تشخیص آلودگی رپتیلین سطح اختری بررسی شده است:

 

https://theeventhub2015.blogspot.com/2022/01/signs-of-astral-plane-reptilian-infection-by-dark-agenda.html

 

یک پروتکل تهیه شده است جهت حفاظت در برابر این آلودگی، و نیز در برابر موجودات و انرژی‌های منفی. این پروتکل به شما کمک می‌کند در همه قلمروهایی که در آن وجود دارید حفاظت شوید‌. همچنین برای حفاظت قبل از خواب بسیار خوب است. همچنین می‌توانید از این پروتکل استفاده کنید تا از دیگران با اجازه خودشان حفاظت کنید. زمانی که این پروتکل را انجام دهید، می‌توانید برای کار انرژتیک، مدیتیشن‌ها و اعمال حفاظتی روزانه و غیره بلافاصله آن را متجلی سازید. راهنمای صوتی برای این پروتکل به محض آماده شدن در اینجا منتشر خواهد شد.

 

دستورالعمل

 

۱. از روش خود برای قرار گرفتن در حالت آرام آگاهی استفاده کنید. چند نفس عمیق بکشید تا به تعادل برسید و آگاهی خود را به درون و وجود درونی خود هدایت کنید.

 

۲. شعله بنفش را از منبع اصلی آن فرا بخوانید تا شما را درون کره‌ای از نور متحول‌کننده خودش قرار دهد. از آن بخواهید بدن فیزیکی، بدن پلاسما، بدن اتریک، بدن اختری، بدن ذهنی، و همه بدنهای انرژتیک شما را از افکار منفی که از شما یا از منابع خارجی می‌آیند پاکسازی کند. از آن بخواهید هرگونه حملات روانی، طلسم و جادوی سیاه، و هر منبعی که بدخواه شما است تغییر ماهیت دهد. از آن بخواهید تداخل فناوری‌های منفی را حذف کند، و نیز موجودات اهریمنی انگلی و نامرئیان، شامل لوله‌های تغذیه انگلی و بازوهای تغذیه‌کننده همگی حذف شوند. درخواست کنید که همه موارد بالا بلافاصله به نور سفید درخشان تبدیل شوند و بخواهید که حملات برای همیشه متوقف شوند.

 

۳. در حالیکه کره شعله بنفش را فعال نگاه داشته‌اید، اکنون آتش سفید «آن» را فرا بخوانید تا یک ستون آتش سفید را فعالسازی کند که از بالای سر شما فرود می‌آید، از کانال مرکزی چاکرای شما پایین می‌رود، و به مرکز زمین لنگر می‌شود. از آتش سفید بخواهید همه سوراخ‌ها، پارگی‌ها و شکافهای میدان انرژی‌تان که توسط هر چیزی که قبلا به شما متصل بوده و آسیب رسانده ایجاد شده را ترمیم و درمان کند. از آتش سفید بخواهید که همه محرک‌ها، تروماها، و جراحاتی که در زندگی تجربه کرده‌اید را درمان کند، هر آسیبی را معکوس کند، و بدن و میدان انرژی‌تان را تقویت کند. از آتش سفید بخواهید همه ایمپلنت‌ها را باطل کند. آتش سفید «آن» اکنون با خصوصیات نور فرکانس بالای خودش به شما قدرت می‌بخشد. عمیق نفس بکشید تا این نور مولتی‌دیمنشن را به عمق وجود خود برسانید، تا به شما شفافیت ذهنی و توانایی دسترسی به خرد بالاتر ببخشد. از این آتش سفید «آن» استفاده کنید تا همه باورها، رفتارها، و مفاهیم سطح پایین که از منبعی الهی نیستند را لغو کنید.

 

۴. اکنون از آتش سفید «آن» بخواهید تا یک شکل هندسی مقدس به نام دودکاهدرون یا دوازده‌وجهی اطراف کل وجود شما ایجاد کند. این شکل را ببینید که با آتش سفید درخشانی می‌درخشد که مملو از ذرات رنگین‌کمانی است. از آن بخواهید به آرامی در جهت ساعتگرد بچرخد و یک ورتکس نور اطراف شما ایجاد کند. این ورتکس، درمان و حفاظت از خودش ساطع می‌کند. شکل دودکاهدرون با خصوصیت مانع‌زدایی به شما کمک می‌کند و به جریان ارگانیک کالبدهای انرژی و یا بدن نوری اجازه می‌دهد به نحو طبیعی آغاز شود. همچنین کمک می‌کند که آگاهی شما متحول شده و به ارتعاش بالاتری ارتقا یابد. همچنین به شما کمک می‌کند میادین انرژی خود را از هر نوع نفوذ، توهم، و حمله تاریکی حفظ کنید، و بدن و ذهن را از هر نوع تداخل و فرم فکری منفی و سلطه‌گر پاک نگه می‌دارد.

۵. زمانی که دودکاهدرون تشکیل شده از آتش سفید «آن» را کاملا فعال کردید، سپس از کره شعله بنفش که قبلا حول خود قرار داده‌اید بخواهید تا به یک کره سه-بعدی گل زندگی تبدیل شود.

تصور کنید که شکل هندسه مقدس آن کاملا دودکاهدرون را در بر می‌گیرد و شما داخل آن هستید. اکنون شما درون دو کره‌ی کامل قرار گرفته‌اید. گل زندگی شعله بنفش انرژی‌بخش و حفاظت‌کننده است. از آن بخواهید که بلافاصله هر چیزی از هر منبعی که می‌تواند به شما آسیب برساند را پاکسازی و تبدیل به نور کند. اکنون از آن بخواهید که به آرامی در جهت پادساعتگرد حول دودکاهدرون آتش سفید «آن» بچرخد. این دو کره در خلاف جهت یکدیگر می‌چرخند و مرز قدرتمندی در برابر هر چیزی می‌سازد که تلاش کند نفوذ و ایجاد مشکل کند. این دو کره با چرخش خودشان، یک میدان انرژی نوری قوی یا یک میدان نیرو می‌سازند که کالبدهای انرژی شما را با یک میدان نور پیچشی فرکانس بالا فعال می‌کند. این موضوع شما را حفاظت می‌کند. همچنین در کار درونی شما برای پاکسازی الگوها/باورها، توهمات، و برنامه‌هایی که خدمتی به شما نمی‌کنند و نیز در فرایند صعود شما کمک می‌کند.

۶. سپس می‌توانید از این میدان انرژی بخواهید که شما را از هر چیزی که خدمتی به شما و نور نمی‌کند بپوشاند. اینگونه باشد، و اینگونه است. نور پیروز است!

 

https://www.welovemassmeditation.com/2022/02/protocol-to-protect-against-negative-energies-and-entities.html?m=1