مردم شناسان از طریق نقشه برداری مکان های دارای میدان مغناطیسی قوی در مناطق غیرعادی مانند مثلث برمودا به این کشف احتمالی نزدیک شده اند که شبکه سیاره ای زمین یک ایکوزاهدرون است.

ایکوزاهدرون (بیست وجهی)

ایکوزاهدرون بزرگ

ایکوزاهدرون شکل مکعب متاترون است (اسفیر/گوی آفرینش)، که یک فرم انرژتیک هندسه مقدس است که شامل همه فرم های دیگر، از جمله، گل زندگی، بذر زندگی، درخت زندگی، نسبت طلایی، اسپیرال طلایی، میانگین طلایی، فی، فیبوناچی، تتراهدرون، هگزاهدرون، اکتاهدرون، و دودکاهدرون می شود. مکعب متاترون در طول تاریخ در کتاب مردگان تبتی، در فراماسونری، یهودیت، هندوئیزم، مایاها، سلت ها، مصر باستان، و موارد دیگر حضوری فراگیر داشته است.

بسیاری از مکاتب عرفانی متاترون را فرشته آرکی می دانند که به فرایند آفرینش کمک می کند. پیامی که به شکل ریاضیات درهندسه مقدس قرار داده شده، حقیقتی نامنتها و غیرقابل شکست در طبیعت است، و آن پیام این است که همه چیز در وحدت، هارمونی، و یگانگی وجود دارد.

 

اگر یک موجود زنده به این حقیقت توجه نکند، طبیعت آن موجود را حذف می کند و فرم های زنده جدیدی می آفریند که با قوانین طبیعت هماهنگ باشند. اگر ما در یک شبکه ایکوزاهدرون هستیم، چنان که محققان حوزه هندسه مقدس می گویند، پس هر آنچه مردم با احساسات و افکارشان بر آن تمرکز کنند سریعتر از قبل از ورودمان به اسفیر (کره، گوی) ارتعاشات بالاتر متجلی خواهد شد.

ترس های یک فرد ممکن است نخست تجلی یابد تا شرطی شدگی ناخوداگاه پاکسازی و حذف شود، و سپس تجربیات مثبت به سطح بیایند و باعث ایجاد تجربه های خوب شود. اگر فردی دیگران را فریب می داده است و از آشکار شدن اسرارش وحشت داشته است، این اسرار به سطح خواهند آمد تا آن افراد بتوانند بخشیده شوند و اعتلا یابند. شاید در دوره ای زندگی می کنیم که همه حقایق به سطح می آیند تا بتوانیم تجربیات زیباتری را از طریق آگاهی جمعی وحدت یافته به طور مشترک بیافرینیم. به همین دلیل است که مهم است که زندگی مان را تحت هدایت خویشتن بالاتر و نه تحت کنترل ایگو، پیش ببریم، و قلبمان هادی ذهنمان باشد. برخی افراد مشکل زیادی در کار کردن روی ترس هایشان دارند.

 

آلفرد واتکینز در سال ۱۹۲۱ خطوط لی را کشف کرد. وی متوجه شد که از طریق فنون دازینگ (میل یافت گری) می تواند خطوط میدان مغناطیسی روی زمین را نقشه برداری کند. وی فهمید که آثار و بناهای یادبود معمولا بر روی این مسیرهای انرژی شبکه زمین قرار گرفته اند، و نیز اینکه نقاط محوری بر روی این مسیرهای هندسی مقدس، اغلب دارای نقاط انرژی فراوان به شکل ورتکس بودند.

نقشه برداری خطوط لی توسط آلفرد واتکینز

وی در یک نقطه محوری در نزدیکی استونهنج در نزدیکی خانه اش و در طول سفرهای کاری اش، تجربه های روحانی داشت. کار آلفرد واتکینز نشان داد که زمین مانند مجموعه خطوط انرژی که تابع الگوهای هندسه مقدس هستند عمل می کند، و در مجموع، نمایانگر کره ای است که شبکه های انرژی ای دارد که در طرحی شبیه «چرخ داخل چرخ ها» حرکت می کند که در متون باستانی متعددی در سراسر جهان ذکر شده است.

خطوط لی مغناطیسی زمین یک ایکوزاهدرون تشکیل می دهند و نقاط محوری در جاهایی که خطوط تلاقی دارند، معمولا محل بنا شدن شهرها هستند. واتکینز اعتقاد داشت که بیشتر افراد به سوی این نقاط مغناطیسی جذب می شوند. بیشتر معابد باستانی در جهان مانند اهرام، پاگوداها، و ساختارهای مونولیت دیگر، بر روی خطوط لی معناطیسی زمین قرار گرفته اند.

شبکه سیاره ای

 

این باور وجود دارد که گل زندگی نخستین الگوی تکمیل شده زندگی  است که از ارتعاشات صوتی ساختار بذر زندگی پایه تشکیل شده است. این الگوها در آثار هنری گوناگون در سراسر هنرهای ماندالای بومی مثلا بودیسم تبتی باستانی، مصر باستان، و فرهنگ ها و سنن عرفانی بسیار قدیمی تر متعددی یافت می شود. قدرتمندترین شکل هندسه مقدس شناخته شده مکعب متاترون است، که به آن اسفیر آفرینش گفته می شود.

Metatron Cube

 

گل زندگی، بذر زندگی، تتراهدرون، هگزاهدرون، اکتاهدرون، و دودکاهدرون، در عنصر پنجم، که همان مکعب ایکوزاهدرون متاترون است، جا می گیرند. مکعب متاترون در واقع ستاره داوود دوبعدی حاضر در یهودیت است. ستاره داوود نیز ماندالای دوبعدی است که اغلب در بودیسم نمایش داده می شود. هنگامی که ستاره شش گوشه داوود به طور سه بعدی نمایش داده شود، آنوقت نمایانگر تمام اشکال افلاطونی تشکیل دهنده هندسه مقدس است.

 

هنگامی که همه اشکال افلاطونی ترکیب بشوند و یک شکل را بسازند، شکل به دست آمده سری یانترای دوبعدی در هندوئیزم است.

 

 

2D Sri Yantra

نسخه سه بعدی سری یانترا تشکیل دهنده ایکوزاهدرون پنج بعدی در هندسه مقدس است، که همان مکعب متاترون است.

3D Sri Yantra

 

فرمول های ریاضی فی، فیبوناچی، نسبت طلایی، و اسپیرال طلایی در تمامی فرم های هندسه مقدس قابل نقشه برداری و مشاهده هستند. مطالعه هندسه مقدس نشان می دهد که همه ما ارتباطی درونی داریم. همه ما یکی هستیم.

 

همه ما انرژی هستیم به شکلی که در نقشه ریاضیاتی هندسه مقدس در آفرینش امواج صوتی اسپیرال کویل انرژی دی ان ای شما ثبت شده است.

 

در هنگام مطالعه هندسه مقدس در حوزه مهندسی، کن اسنلسون و جون موناگان نشان دادند که چگونه الگوی بافت ایکوزاهدرون ها انقدر قدرتمند بود که بافت پارچه را بدل کرد به بافت استیل شبه پارچه ای و مجددا به پارچه. پیشرفت های جدید در مهندسی در ارتباط با درک عملکرد ایکوزاهدرون وجود داشته است.

 

دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس در تحقیقات حوزه هندسه مقدس متوجه شدند که بیشتر بیماری ها در یک شکل هندسی تشکیل می شوند. بیشتر ویروس ها و مولفه آب، به فرم ایکوزاهدرون هستند. حرکت زمین از سطح کالبد انرژی تتراهدرون ستاره داوود به سطح کالبد انرژی ایکوزاهدرون کریستالین متاترون از طریق دستیابی افراد بیشتر به سطوح بالاتر آگاهی واحد، در دست مطالعه است.

 

محقق هندسه مقدس، چارلز گیلکرایست، توضیح می دهد که اصول اساسی آفرینش در زبان هندسه مقدس و از طریق فرکانس های انرژی، در آزمایشات سیماتیک به اثبات رسیده اند. تصویر داخل مقاله یک دودکاهدرون (دوازده وجهی) است که ایکوزاهدرون نامیده شده بود. قرار بوده تصویر یک ایکوزاهدرون باشد و در عین حال شبیه یک دودکاهدرون است. نکته این است که ایکوزاهدرون در طبیعت فرمی استعلایی است بنابراین هم می تواند دودکاهدرون باشد و هم ایکوزاهدرون، اما دودکاهدرون فقط می تواند خودش باشد. دودکاهدرون داخل یک ایکوزاهدرون قرار می گیرد، و نه بر عکس. به همین دلیل است که ایکوزاهدرون یک شکل افلاطونی استعلایی است چراکه در آن واحد هم به شکل دودکاهدرون و هم ایکوزاهدرون دیده می شود.

 

تفکر خطی ما چیزی است که ما را گمراه می کند: یک شکل بایستی اول یک چیز باشد، و سپس چیز دیگری شود. اما اگر بتواند در آن واحد دو شکل باشد چطور؟ این سؤال اهمیت دارد. این سؤالی است که افراد زیادی را درباره هندسه مقدس گمراه می کند. مکعب متاترون یک فرم سری، استعلایی است که می تواند درون خودش برمبد و کوچک و کوچکتر شود و با این حال فرمش را تا ابد حفظ کند. در مقایسه، همچنین می تواند وسعت یابد و بزرگ و بزرگتر شود و با این حال فرمش را تا نامنتها حفظ کند. چارلز گیلکرایست شرح می دهد که ایکوزاهدرون یک فرم استعلایی است که اینگونه به نظر می رسد زیرا هم دودکاهدرون و هم ایکوزاهدرون را درون خودش دارد، چراکه دودکاهدرون درون ایکوزاهدرون قرار می گیرد، و نه بالعکس.

 

دیوید هاوکینز، پی اچ دی از مؤسسه تحقیقات پیشرفته روحی، از طریق مطالعات کینسیولوژی آگاهی انسان را نقشه برداری کرد. و یک عضو دائم انجمن روان درمانگران آمریکایی است و پنجاه سال تجربه بالینی داشته است. اندازه گیری انرژی میدان انرژی یک فرد (اورا)، نشان دهنده ساطع شدن رنگ های مختلف از میادین اورای افراد مختلف است، که نشانگر وضعیت روحی و نه مذهبی فرد است. دستگاه های پزشکی جدیدی سلامت بیماران را از طریق خوانش میدان اورای آنها اندازه گیری می کنند.

 

تحقیقات درباره آگاهی توسط پروژه جهانی آگاهی در دانشگاه پرینستون، همراه با مؤسسه Heartmath، نشان داده اند که بدن انسان در مطالعات میدان انرژی و آزمایش عضلات نمی تواند دروغ بگوید چراکه انسانها در یک آگاهی جمعی مشترک هستند که به میدان متحد ذهن برتر متصل است.

 

در حال حاضر بسیاری از مؤسسات تحقیقاتی در حوزه مطالعات آگاهی در حال تحقیق روی پدیده میادین اورای ساطع شده از نوجوانان و کودکان با ارتعاش بالاتر در مقایسه با عموم نسل های قبلی هستند. عصر جدید انسانیت دوره مقایسه کردن ثروت و اتومبیل و خانه و غیره نیست، بلکه شاید عصرمقایسه سطح آگاهی روحانی است. این تحقیقات نشان می دهند که عواطف بخشش، پذیرش، مهربانی، و عشق بی قید و شرط، بالاترین عواطف هستند و به نسبت احساسات پایینتر افراد حاضر در سطوح پایین تر آگاهی، تأثیرات بسیار بهتری بر ماتریکس می گذارند.

زندگی یک مسابقه نیست، بلکه یک  تجربه یادگیری ابدی برای تکامل روحی فرد است. ما همه به شکل جمعی و در زندگی های فردی خود در این مسیر قرار گرفته ایم. تحقیقات در پزشکی حوزه انرژی و آگاهی دائما بیشتر درباره ماتریکس هولوگرافیکی که همه در آن مشترک هستیم و تجربیات فردی و جمعی مان را بازتاب می دهد به اکتشاف می پردازد.

 

مطالعات حوزه هندسه مقدس نشان می دهد که زمین یک ایکوزاهدرون است. ایکوزاهدرون آخرین شکل افلاطونی مکعب متاترون وحدت است که دربرگیرنده همه اشکال افلاطونی دیگر به نحو کامل و به شکل یک ورتکس توروس است.

معمار، باکی فولمینستر، از زمین بعدپنجمی که به شکل “سفینه زمین” وارد روشنی می شود صحبت کرده است.

و از این جهت است که بسیاری از سنت های عرفانی بومی بر این باورند که هر فرد واقعیت خودش را بر اساس احساسات درونی اش می آفریند. هر فرد بایستی یک تصمیم بگیرد و خودش را پاکسازی کند و آگاهی اش را به روشنی برساند تا بتواند در سطح آگاهی کریستالین (آگاهی کرایست) ارتعاش داشته باشد.

 

سنت های عرفانی بومی مایاها، آمریکایی های بومی، مصری ها، سلتی ها، بودیست ها، و بسیاری دیگر، معتقدند که افراد بیشتری بیدار خواهند شد و هوشیار خواهند شد که چگونه در هماهنگی با ماتریکس هولوگرافیک تجلی یابند. آنها در آگاهی وحدت و به شکل یک مجموعه با یکدیگر همکاری خواهند کرد تا واقعیت بعد سومی را از طریق یک فرایند تبدیل و تحول، به یک واقعیت بعدپنجمی بکشانند و تبدیل کنند.

 

منبع:

https://merkabachakras.com/blogs/sacred-geometry/sacred-geometry-in-earths-planetary-grid