قطبیت انرژتیک، اصل جنسیتی آفرینش است:

 

همه چیزها در محدوده اصل جنسیتی آفرینش، قانون طبیعی قطبیت، هستند، که به این قانون، جفت‌های متضاد نیز گفته می شود. در یک نیرو یا فرم انرژتیک از ماده، همان الگوی تکراری قابل مشاهده است. هر شخص، مکان یا شئ، دارای یک قطب انرژتیک است که یا به تعادل رسیده است و یا به سمت یک شکل قطبی انرژتیک یا حالت متضاد آن متمایل شده است. این موضوع، همچنین در بدن جنسیتی ما نشان داده شده است، که در حالت ماده به عنوان یک قطبیت (مذکر و مونث) معنا می‌گیرد. در حالی که بدن فیزیکی ما، به شکل یک قطبیت وجود دارد، انرژیهای داخلی ما به دو شکل زنانه و مردانه وجود دارند. سمت راست ما “الکتریک” است و به عنوان یک فرستنده فعالیت می کند، که یک اصل نیروی فعال جنسیت مذکر است. سمت چپ ما “مغناطیس” است و به عنوان گیرنده فعالیت می کند، که این اصل نیروی منفعل جنسیت مونث است. “الکترون” مذکر ما بار مثبتی دارد که با “پروتون” مونث که بار منفی دارد تعامل دارد. این دو نیرو با هم دامنه های الکترومغناطیسی را که ما در کره زمین تجربه می کنیم ایجاد می کنند.

 

برای اینکه کسی بتواند با خودش به برقراری تعادل، هماهنگی و صلح برسد، باید قطبیت درونی را تصدیق کند و ارزش و ضرورت هر دو اصل جنسیتی را تأیید کند تا بتواند واقعاً “خود را بشناسد”. تجربیات زندگی ما درسهایی را برای آگاهی ما به ما نشان می دهد تا یاد بگیریم تعادل را در قطبیت های درونی خود ایجاد کنیم تا بتوانیم به ازدواج مقدس دست پیدا کنیم و با روح درونی خود به اتحاد و یکپارچگی برسیم. اگر در یکی از قطبیت‌های مردانه یا زنانه خود دچار آسیب شویم، ممکن است یک قطبیت مسلط را انتخاب کنیم که بر اساس آن، عملکردمان در جهان را انجام دهیم.

 

این عدم تعادلهای انرژتیک منجر به درد، رنج و نابودی نهایی خودمان می شود.

انکار وجود قطبیت، انکار سازوکار جهانی و قوانین طبیعی ارگانیک خلقت است. به وحدت رساندن قطبیت ها، ایجاد تعادل و اتحاد بین جفت های متضاد است. وقتی قطبیت های درونی را به تعادل می رسانیم، آن تعادل را به جهان منتشر می‌کنیم و یک اثرگذاری هماهنگ و شفابخش نسبت به همه چیز پیرامون خود خواهیم داشت. هنگامی که احساس می کنیم که هدف ما برآورده می شود، حس صلح و رضایت را ابراز می کنیم. هنگامی که در هماهنگیِ توازن الهی روحمان زندگی کنیم، حس پیوند و هدف زندگی، از همه موجودات به ما می‌رسد.

 

انسانهای دارای قطبیت متعادل، فرکانس بسیار بالاتری را در یک میدان نقطه صفر-با سیستمهای آئوریک بسیار بزرگتری که قادر به تقویت و هدایت این نیروهای متعادل انرژتیک در محیط هستند- مجسم کرده‌اند. این امر از طریق سنتز انرژتیک این قطبیت های درونی که به وحدت و تعادل رسیده اند، حاصل می شود. هر موجودی در نهایت، به وسیله آگاهی‌اش طراحی شده است تا به این موضوع دست پیدا کند و کاملاً قادر به دستیابی به این بازگشت به حالت تعادل است تا بتواند ارتباط با همه چیز را تجربه کند.

 

انسانی که در بدن فیزیکی بیدار شده است، یک نیروی قوی از فرکانسهای متعادل است که می تواند درمان‌ها، تجلی ها و وقایع باورنکردنی را انجام دهد. فرآیند خاصی به نام چرخه صعود وجود دارد که در طول دوره تکامل انسان رخ می‌دهد، تا انسان به سمت قطبیت متعادل(خنثی) حرکت کند که این امر همچنین نشانگر تغییرات گسترده ای از تحولات در میدان انرژی سیاره ای است. ما در حال بیرون رفتن از یک تاریخ کاملاً نامتعادل و تاریک از تسلط مردسالاری بر سیاره زمین هستیم.

 

بشریت برای رسیدن به تعادل و ایجاد وحدت بین این جفت متضادها، به سمت قطبیت زنانه در حرکت است. وقتی به قطبیت های درونی و بیرونی خود بپیوندیم، با زندگی به وحدت می رسیم و قادریم ذات و سرنوشت واقعی خود را به عنوان بخشی از نسل بشر بشناسیم. این سیستم هیروس گاموس (Hieros Gamos) برای حمایت از کسانی است که به یاد می آورند تا به تعادل درونی و تجلی ازدواج مقدس نهایی – هم مربوط به روح درونی و هم به عنوان بازنمایی بیرونی آن ازدواج مقدس – بازگردند. آن اتحاد نهایی متضادها در ازدواج مقدس، Hieros Gamos است.

https://energeticsynthesis.com/index.php/hieros-gamos/203-basic-energetic-concepts

 

تمام انرژی هوشمند است و دارای یک بلوپرینت است:

هرچیزی که شکل دارد، در سطحی از قطبیت، و همچنین در یک سطح انرژتیک و ارتعاشی نیز وجود دارد که با توانایی های حسی بالاتر قابل درک است. هر قسمت از بدن فیزیکی و همچنین امضای انرژتیک منحصر بفرد ذات معنوی شما، فرکانس بسیار خاصی از انرژی های ترکیبی را-که در یک فرم اثیری در کنار هم قرار دارند- در خود نگه می دارد. این بلوپرینت انرژتیک-معنوی است که شامل کل هوش آگاهی و هدف معنوی فرد است. هر میدان انرژی و هویتی دارای یک هوش و بلوپرینت است که از طریق آن هوش و بلوپرینت و از درون آن کار می کند.

بنابراین تمام انرژی دارای یک امضای اطلاعاتی یا آگاهی است، به این معنی که یک فرد می تواند یاد بگیرد که با آن میدان انرژی ارتباط برقرار کند تا بتواند حجم عظیمی از اطلاعات را بدست آورد. این اطلاعات از طریق گیرنده های انرژی بلوپرینت روحانی قابل دستیابی است و از طریق سیستم عصبی و گیرنده های مغز در بدن فیزیکی درک می شود. فرد می تواند با این اگاهی هماهنگ شود تا- با قوی کردن خود در تشخیص اینکه با کدام انرژی‌ها هماهنگ شود یا چه زمانی انرژی‌های ناسازگار را پاکسازی کند- به مهارت بالایی در خواندن این امضاهای انرژتیک برسد.

 

ادراک حسی بالاتر

ادراک حسی بالاتر (HSP) کلید باز کردن توانایی شما در برقراری ارتباط با امضاهای انرژی و هوش و اطلاعات روحانی است. از طریق قالب خطی تفکرات منطقی کالبد ذهنی، نمی توان به این اطلاعات دسترسی پیدا کرد. HSP از طریق روند حسی عاطفی بدن روحی و مجموعه قلب-مغز قابل دسترسی است. فرد می تواند به طور موثری چگونگی دستیابی به مهارت HSP در بدن خود را به سرعت یاد بگیرد و بیاموزد که آن را توسعه دهد تا انرژی را در سطوح ویژه و بالا تشخیص دهد. استفاده از این سیستم به طور مرتب مهارت HSP بدن را بالا می برد و وضوح آن را بیشتر می‌کند و به ادراک تبدیل می‌کند. فرد باید یاد بگیرد که بدون تعصب شخصی یا قضاوت به این ادراک اعتماد کند.

 

بنابراین اگر شخصی از احساسات یا حواس عاطفی بریده شود (به طور کلی از درد) روح خود یا ارتباط HSP را تجربه نخواهد کرد. عملکرد ایگومحور بدن ذهنی بر ادراک ذهن خطی مسلط می شود تا ادراک آن را از واقعیت فیلتر کند. بدن ذهنی دارای هوش خطی و بسیار محدود است. اولویت اول این است که به وضوح، احساسات خود را آزاد کنید، بدون اینکه آن‌ احساسات را قضاوت کنید، و به جریان آزاد حالتهای عاطفی اجازه دهید تا بدون ترس و یا معطوف کردن احساسات خود به سمت دیگران، رها باشند. فرد با پذیرفتن مسئولیت وضعیت عاطفی خود بدون سرزنش دیگران، گامی اساسی برای موفقیت در دستیابی به حالت خنثی و شفافیت بیشتر با HSP بر‌می‌دارد. اگر کسی از یادگیری حقیقت هراس داشته باشد، ذهن او بلاکی را در ادراکش قرار می دهد تا فرد به جای اینکه ترس از تغییر را تجربه کند و با آن مواجه شود، زندگی را در توهم خود ادامه دهد.

 

رفتن به ورای ترس‌های شخصیتان از ناشناخته‌ها، گامی مهم برای یادگیری روش فراتر رفتن از بلاک‌های ادراکی ذهن و دستیابی به توانایی‌های اساسی ادراک حسی بالاتر یا بدن شهودی است.

https://energeticsynthesis.com/index.php/hieros-gamos/203-basic-energetic-concepts

 

همانطور که از این سیستم برای پاک کردن بلاک های عاطفی و ذهنی استفاده می کنید، این کار باعث افزایش شفافیت و وضوح در شما می شود و اعتماد به نفس بیشتری در مهارت HSP خود کسب خواهید کرد.با پیشرفت مهارت شما، بسیاری از فرایندهای پاکسازی به سطوح بسیار آسانتر و سریعتری توسعه می‌یابند، که در آن سطوح، پروتکل های پایه برای ایجاد اتصال لازم نیستند.

با کار کردن با “گام‌های اتصال به هسته درونی” (مقدمه کار جلسه) شما شروع می‌کنید که مهارت HSP را ارتقا دهید. دلسرد نشوید؛ یاد بگیرید که در یک حالت غیر کلامی جاری باشید، جایی که ناظر و مشاهده گر باشید. بدون وابستگی یا استرس، به راحتی تنفس کنید و به خودتان اجازه دهید هنگام پرسیدن سؤال بله یا خیر  حس های شهودی دریافت کنید. هنگام سؤال پرسیدن، به بدن گوش فرادهید و عکس العمل آن را احساس کنید. از جواب اشتباه نترسید، به خودتان اجازه دهید که دریافت کنید و لحظه را تجربه کنید. یک احساس بسته یا یک انقباض در بدن شما به معنی “نه” است.

یک احساس باز و رهاگونه به معنی “بله” است. در بخش تکنیک HGS استفاده از ابزار HSP برای “پرسیدن بله یا نه؟” را تمرین کنید. پس از رسیدن به اعتماد به نفس کافی در این روش، به روش ” ضربه سه انگشت” بروید که امکان استفاده سریع تر و بهتر از سیستم HGS را نیز فراهم می کند. ضربه سه انگشتی یک روش رمزگذاری و یک روش HSP است که می تواند با استفاده از سیستم HGS برای شناسایی، مکان یابی، حذف و اصلاح سریع آیتم ها انجام شود. استفاه از این روش رمزگذاری ضربه سه انگشتی را تمرین کنید تا با الگوی چندبعدی HGS هماهنگ شوید، و سپس از این سه انگشت برای “حس کردن” ( مانند تست عضله) آیتم‌هایی که هوشیاری بدن شما به منظور حمایت، همکاری یا پاکسازی درخواست می‌کند، استفاده کنید. لطفا دستورالعمل ضربه سه انگشتی را که در بخش تکنیک HGS قرار دارد مطالعه کنید.

انرژی به صورت کروی حرکت می کند

هنگام دستیابی به HSP، برقراری ارتباط با هوش انرژتیک یا هدایت افکار متمرکز برای بیشترین مقدار نتایج، انرژی را در حال حرکت به شکل کره ها یا حلقه ها تجسم کنید. انرژیهای خلاق جهانی در یک مارپیچ از زمان و در همه چیز بصورت انرژتیک حرکت می کنند – حرکت انرژی زنده، مارپیچ است. انرژی مرده یک میدان استاتیک است و مانند قطعات منجمد شیشه شکسته است. انرژی از طریق حوزه هایی که به طور دایره ای در بدن حرکت می کنند، جریان می یابد. اگر این حوزه ها با جریان انرژی کروی در گردش بمانند، این کار تعادل سلامتی و انرژی شما را به حداکثر می رساند. هنگامی که انرژی در گردش نباشد، در یک جریان متعادل قرار نمی گیرد و باعث ایجاد رکود، التهاب (گرما) و تخلیه انرژی می شود.

 

ذهن ایگومحور خطی در مقابل  ذهن مبتنی بر HSP مارپیچی

بیشتر ما از بدو تولد برنامه ریزی شده ایم تا به جای گوش دادن به HSP مارپیچ هوش ذهنی بالاترمان، به منطق ذهن ایگومحور خطی اعتماد کنیم. برای دستیابی دقیق به اطلاعات در محدوه کار انرژی و برای جلوگیری از صدمات فیلتر خطی ایگو به ادراکتان، مهم است که انگیزه های فکری و منبع تولید آنها را تشخیص دهید. همانطور که از استفاده کنترل ذهن ایگومحور در این سیاره آگاه تر می شوید، یادگیری اینکه همه افکارتان از خودتان نشات بگیرد، برای شما سودمند خواهد بود. ذهن ایگومحور خطی عموماً به اشکال فکری “برتر بودن یا بدتر بودن” فکر می کند و در مورد خود و شرایط قضاوت می کند.هنگامی که ذهن خود را در حال تقلا در یک درگیری می‌بینید، یک ارتباط بی طرفانه را در ذهن خود نسبت به درگیری اعمال کنید تا تأثیر عاطفی آن را بر روی بدن خود منحل کنید. این کار سریعاً تنش و استرس را از بدن شما آزاد می کند، بنابراین خاطرات درگیری را در خود جای نمی دهد.

https://energeticsynthesis.com/index.php/hieros-gamos/203-basic-energetic-concepts

 

از آنجا که هدف ذهن خطی ایگومحور برای درک زمان خطی طراحی شده است، همانطور که فاصله بین نقطه A تا نقطه B در یک خط مستقیم قرار دارد، از لحاظ ظرفیت دسترسی به طیف گسترده ای از امکانات، بسیار محدود است. این موضوع باعث می‌شود که فرصت‌ها و امکانات به محدودیت های ادراکی در حوزه زمان و منطق “سیستم های اعتقادی” جمعی تقلیل بیابد. بنابراین، این وضعیت در هنگام یادگیری گسترش آگاهی و دسترسی به اطلاعات انرژتیک برای انجام پاکسازی ها و بهبودی، مطلوب نیست. این سیستم HG، سیستم های اعتقادی ایگومحور یک ذهن بسته را به چالش می کشد، بنابراین سعی کنید ذهنتان را با نیت واقعی اکتشاف و کاوش باز نگه دارید. ذهن بالاتر HSP مارپیچی، هنگامی که به طور صحیح هماهنگ شود، به صورت بی طرفانه اطلاعات را به شکل “احساسات” یا ادراک مستقیم، دریافت و مشاهده می‌کند.

انرژی مارپیچی دستیابی به اطلاعات به شما امکان می دهد که فراتر از زمان خطی بروید تا در وضعیت “بی زمانی” به اطلاعات بسیار بیشتری دسترسی پیدا کنید. انرژی مارپیچی روشی است که طبق آن، بدنهای انرژتیک و انرژی‌های نیروی حیاتی جهانی در زمان و مکان حرکت می کنند. به عنوان تمرینی برای نظم بخشیدن به ایگو، یاد بگیرید که هنگامی که از افکار منفی یا قضاوت به عنوان یک گفتگوی درونی آگاه شدید، آنها را مورد توجه و تمرکز قرار دهید. هنگامی که ایگوی منفی خود را در اجرا و مدیریت زندگی منضبط می کنید، در HSP و خواندن و درک انرژی‌ها مهارت بیشتری کسب خواهید کرد.

به یاد داشته باشید که افکار خطی ذهن ایگومحور، ادراک حسی بالاتر را مسدود می کند. ترس از ناشناخته‌ها نیز، HSP را  مسدود می کند. هنگام رویارویی با حقیقت از هیچ چیز نترسید. قبل از اینکه ماجراجویی و تجارب خود را با جلسات کار با انرژی الگوی HGS شروع کنید، انضباط ذهنی خود را با مرور “تکنیک های نظم دهی به ایگو” که در بخش تکنیک‌ها آماده شده اند، دوباره تازه کنید.

تعادل انرژتیک باعث دسترسی به نبوغ معنوی می‌شود

دستیابی به تعادل انرژتیک، در هر سطح از موجودیت درونی و بیرونی فرد، هدفی به منظور به حداکثر رساندن نبوغ موجود در هر یک از ما است. هر یک از ما نبوغی داریم که درون بدن ما زنده است. آن نبوغ، نشانه خلاقانه پتانسیل نامحدود تجلی معنوی یا روحی شماست. هرچه در HSP مهارت بیشتری پیدا می کنید، حوزه ها و مدارهای عصبی بیشتری را می‌گشایید که امکان تبادل بین مغز و هوش روحی شما را فراهم می کنند.

این هوش نامحدود است و می تواند کارهایی را انجام دهد که ذهن شما هرگز تصور یا رویای آن را نداشته باشد. به پاکسازی سیستم های اعتقادی محدود و مخرب ناشی از کنترل ذهن آگاه باشید و قلب خود را به روی نبوغ روح خود باز کنید. هوش روحی به صورت غیر خطی با بدن شما ارتباط برقرار می کند؛ در واقع یک مارپیچ انرژتیک است. بنابراین یادگیری احساس کردن، توسعه توانایی حسی و کنار گذاشتن ذهن ایگومحور، شما را به سمت سطوح جدیدی از امکانات هوش سوق می‌دهد. نبوغ روحی خود را پیدا کنید و آن را به جهان بتابانید!

 

بی آزاری

یادگیری برقراری ارتباط با روح و عمل به راهنمایی های آن باعث می شود که یک زندگی متناسب با برنامه روحی خود داشته باشید، نوعی از زندگی که در آن آزاری نسبت به دیگران نیست. بی آزاری روش دیگری است که می‌شود گفت مسائل کارمیک کمتری دارد. در این روش شما در مدیریت انرژی کارآمد می شوید و “ردپای کارمایی” را از تکرار الگوهای مخرب در زمین متوقف می کنید.

خود روحی واقعی، هرگز شما را به سمت حمله یا آسیب رساندن به موجود دیگر سوق نخواهد داد. هوش و شعور معنوی می داند که تمام انرژی موجود در جهان عشق است و در مقطعی از زمان به تعادل رسیده است، و هیچ چیز آسیب و آزار را توجیه نمی‌کند. آزار، یک پیامد انرژتیک از عدم تعادل کارمیک دارد، و اگر آسیب عمدی برای صدمه زدن به دیگران یا به خود انجام شود، آن انرژی در مقطعی از زمان به منظور اصلاح (تعادل مجدد) به آن موجود باز می گردد. این بدان معناست که شما مقادیر بیشتری از دروس کارمایی را برای تعادل در زندگی و در ارتباطاتتان با دیگران خواهید داشت.

روح شما می‌خواهد تکامل یابد و فرایند تولید کارمیک را متوقف کند و شما را به یادگیری آن مراحل سوق می دهد. (این موضوع، اشاره به تحمیل بارهای کارمیک ندارد که آن جریان کاملاً چیز دیگری است). این مجازات نیست بلکه قانون مسئولیت است، قانونی که اکثر انسانها آنرا فراموش کرده اند. در نهایت همه ما در برابر چگونگی هدایت آگاهی انرژتیکی که در دوره زندگی در یک جسم به ما داده شده است، مسوول هستیم.

https://energeticsynthesis.com/index.php/hieros-gamos/203-basic-energetic-concepts

 

بسیاری از ما (که کار جلسات انرژی را انجام می‌دهیم) از دیگر دوره‌های زندگی، ترومایی را پیدا می‌کنیم که در آن‌ زندگی‌ها این “آسیب” نسبت به دیگران ایجاد شده است، یا از دیگران آسیب دیده ایم. به طور کلی آسیب از بی توجهی در قطع ارتباط آگاهانه خودمان از دیگران است. در این زمان می توانیم تمام آسیبهایی که در همه روابط ایجاد شده است را پاکسازی، درمان و برطرف کنیم و تعادل انرژتیک را برای خود و دیگرانی که درگیر این موضوع هستند به ارمغان بیاوریم.

هنگامی که می خواهید چنین شرایطی را در روند بهبودی و درمان یک فرد مشاهده کنید، یک مشاهده گر دلسوز باشید. بدانید که این چرخه در حال خاتمه است و ما شاهد سطوح مختلف آسیب هایی هستیم که در هزاران سال اِعمال شده اند. انسان ها تصمیم می گیرند تا هماهنگ با منبع روحی خود زندگی کنند و اکنون می توانند دوباره یاد بگیرند که در بی‌آزاری زندگی کنند. سریعترین راه برای تکامل و پاکسازی عدم تعادل انرژی، ارائه خدمات واقعی به دیگران و تلاش برای نشان دادن مهربانی صمیمانه به همه است.

بی زحمتی

قوانین طبیعی حاکم بر جهان انرژتیک نیروها، بر مبنای بی زحمتی است. صرفه جویی در مصرف انرژی برای به حداکثر رساندن نتایج برای منبع روحی، کاری ارگانیک است. با استفاده از مفاهیم انرژتیک و تلاش برای اعمال آنها در زندگی، می خواهیم با یادگیری چگونگی دستیابی به صرفه جویی با منابع انرژی و روش هدایت بی دردسر آنها، قدرت و کارآیی خود را افزایش دهیم.

کاربر برای دستیابی به نتایج، خواهد آموخت که الگوی استرس، تنش و تلاش زیاد را تغییر دهد. ما شرطی شده ایم و به بردگی گرفته شده ایم تا در شرایط طاقت‌فرسا کار کنیم تا در تعهدات اجتماعی دنیای سه بعدیمان، به موفقیت های تخیلی دست یابیم. با تغییرات دگرگون کننده در زمین، حمایت بیشتری را کسب می‌کنیم تا یاد بگیریم که چگونه از طریق روشهای صرفه جویی و بی زحمتی، در تعامل با منبع روحی نور زندگی کنیم.

مانند نیروهای طبیعت که برای تولید نیرو، بدون زحمت حرکت می کنند، می توان با اجازه دادن به بدن و ذهن به منظور تقلید آنها از طبیعت، یاد گرفت که از نیروهای طبیعی تقلید کرد. حضور داشته باشید، پذیرا باشید و به راحتی با شرایط تغییر پذیر سازگار شوید. بیاموزید که در استفاده از کار جلسه و در تمام سبک زندگی خود بی زحمتی انرژتیک را توسعه دهید تا با انجام کارهای فیزیکی مؤثرتر و کارآمدتر شوید. با کاهش استرس روحی و جسمی و فشار و تقلا در بدن، فرد از طریق راهکارهای خلاقانه برای برطرف کردن و پاکسازی مسائل، به سطح شهودی بالاتری می رسد.

 

انعطاف‌ و سیالی در حرکت

انعطاف و سیالی و آرامش کلی ذهن و بدن باعث پیشرفت چشمگیر در توسعه HSP و پیوندهای ارتباطی مرتبط با آن می شود. هنگامی که از نظر ذهنی قطبی شده ایم و نیاز به کنترل پاسخ ها و نتایج داریم، یا مجبوریم بخاطر ترس، از سیستم های اعتقادی خود دفاع کنیم، بدن ما تنش می یابد و جریان انرژی را محدود می کند. در این وضعیت، شما این گرایش را دارید که شخصیت های کودک درون و ترجیحات ایگوی خود را منتقل کنید، زیرا اطلاعات دریافت شده تنها می توانند در سطح ارتعاشی پایین تر تبادل شوند. هنگامی که یک موجود محدود شود، گیرنده های انرژتیک او بسته می شوند.

وقتی موجودی سیال و آرام باشد گیرنده های انرژی او باز می شوند. مشتاق باشید و فکر خود را باز نگه دارید تا پاسخ‌هایی را که ممکن است دریافت کنید بدون قضاوت بپذیرید. به عکس‌العمل‌های بدن خود توجه کنید و به آنها آگاه باشید. اگر عصبانی، ناراحت یا واقعاً نگران هستید، کار یک جلسه را باز نکنید. به بدن خود گوش فرا دهید، با بدن خود با احتیاط رفتار کنید و وقتی ریتم زیستی شما احساس آرامش و رهایی کرد

یک جلسه را باز کنید. جلسه ای را باز کنید که بتوانید فضای شخصی خود را تنظیم کنید. با تمرین و تکنیک های موجود، ذهن و احساسات خود را به گونه ای منظم می‌کنید تا بر اثربخشی و کارایی شما تاثیر منفی نگذارند. هرچه بیشتر از نیاز خود برای کنترل تأثیرات خارجی جدا شویم و یاد بگیریم پذیرا باشیم و آنها را بپذیریم، سریعتر می توانیم سازگار شویم. در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر، لطفاً به نمودار مدل خودمحور معنوی (نظم دهی به ایگو ۲، در بخش تکنیک HGS) مراجعه کنید تا یاد بگیرید که چگونه ذهن خود را بر حالتهای آرام وجود متمرکز کنید.

https://energeticsynthesis.com/index.php/hieros-gamos/203-basic-energetic-concept

 

تقویت هسته یا مرکز

برای تجسم نور روحی و تقویت هوش آن، تقویت کردن بنا و ماوای روحی (معبد بدن) از طریق تقویت هسته درونی، بسیار ضروری است. ساختن هسته اصلی اولین هدف و مهمترین گام برای کسب اطمینان از موفقیت شما با نتایج کارآمد و سریعی است که با استفاده از این سیستم می توان به دست آورد. کالبد نوریِ روحی یک فرکانس انرژتیک سطح بالا است و خویشتن فیزیکی باید خودش را با آن سازگار کند و تطابق دهد تا به گونه ای هماهنگ و همراستا شود که منبع نوریِ روحی را ماوا و مسکن دهد. هر گاه یک بخش یا یک جلسه را باز می‌کنید، باید از نظر روحی بر هسته درونی خود متمرکز شوید تا عدم تعادل‌های قطبیتی را برطرف کنید.

تکنیک حفاظ ۱۲ بعدی و هم‌ترازی محوری، که در این سیستم یاد می گیرید، یکی از این تکنیک های ساخت هسته است. علاوه بر این، تمرکز ذهنی روی خط میانی بدنتان هر ضعفی را فوراً تقویت می کند. قرار دادن دست راست در امتداد خط میانی بدن (در امتداد خط هارا) فوراً قدرت شما را افزایش می دهد.در حالی که چشمان خود را می بندید، دست راست خود را بر روی نقطه/مرکز سکون خود قرار دهید و هنگام تمرکز روی هسته مرکزی خود نفس عمیق بکشید و بصورت ذهنی عبارت “هسته” را بگویید. تمرکز بر روی هسته، کالبد فیزیکی و ذهنی شما را فوراً تقویت می کند.

متعادل کردن هسته، همچنین به هم‌ترازی صحیح بدن و ساختار آن مربوط می شود. می توان اسکن کرد که آیا این روابط با ساختار بدن و ساختار انرژتیک در تعادل هستند یا نه. رابطه تعادل بین بالا به پایین، پایین به بالا، درون به بیرون، بیرون به درون، جلو به عقب، عقب به جلو را تست کنید. یا هنگام نیاز به متعادل شدن در مرکز، در حالی که نفس عمیق می کشید و دست راست خود را روی خط میانی خود نگه می‌دارید، بصورت ذهنی روی این دستورات تمرکز کنید. تمرینات تعادل را می توان برای هر سیستم یا ساختار بدنی اعمال کرد. (یعنی سیستم عصبی مرکزی، مغز و غیره)

 

مقایسه ارگانیک و غیرارگانیک

در درون سیستم نیروهای انرژتیکی که بر سیاره و بشریت تأثیر دارند، انرژی هایی داریم که از نظر ساختار، ارگانیک یا غیرارگانیک، طبیعی یا غیر طبیعی هستند.انرژی ارگانیک و طبیعی و ساختار آن به عنوان توازن نیروهایی که هماهنگ با طبیعت هستند  تعریف می شود، بنابراین با چرخه های قوانین طبیعی جهانی هماهنگ است. انرژی غیرارگانیک و غیرطبیعی به عنوان ساختاری مصنوعی برای تکثیر یا تولید انرژیهای متناقض با قوانین طبیعی جهانی تعریف می‌شود. انرژی های غیرارگانیک توسط سیستم های مصنوعی که نیروها را تکثیر می‌کنند تا انها را جایگزین قوانین طبیعی کنند، تولید می شوند و در صورت به تعادل نرسیدن، نهایتا منجر به مرگ، بیماری و نابودی می شوند.

به عنوان نمونه وقتی شخصی با دروغ گفتن و کنترل تأثیرات خود بر دیگران، انرژی و منابع دیگران را برای منافع شخصی خودش دستکاری می کند، این امر به عنوان “مصنوعی و غیرارگانیک” تعریف می شود. این شخص نیرنگ‌هایی را به منظور بهره‌کشی از دیگران با به نمایش گذاشتن متضاد آنچه که بیان می‌کند، به کار برده است. این جریان، در قوانین طبیعی انرژی، غیرارگانیک محسوب می‌شود.

 

بایستی توجه کرد که چیزهایی که در طبیعت هستند خود را همانند آنچه که هستند نشان می دهند و آنچه را که نیستند پنهان نمی کنند. یک پرنده در وضعیت طبیعی خود مانند یک سگ عمل نمی کند، زیرا پرنده به طرح و بلوپرینت طبیعی خلقت خود پاسخ می دهد. اگر پرنده در معرض مواد شیمیایی ترکیبی (غیرارگانیک) قرار بگیرد، ممکن است به حالتهای غیرارگانیک بیماری جهش پیدا کند، که به سرعت باعث خراب شدن نژادش از طرح و بلوپرینت اصلی آن می شود و احتمالاً باعث انقراض می شود.

در مثال دیگر- اگر یک بیگانه منفی انسان را با کنترل ذهن ایمپلنت کند و بدون آگاهی هوشیارانه یا رضایت او افکارش را دستکاری کند، این کار او نقض قوانین طبیعی است.”ایمپلنت” استفاده شده مصنوعی بوده و برای بدن انسان ارگانیک نیست. و از آنجا که ارگانیک نیست، می تواند باعث بروز بیماری، درد یا ترومای شدید شود که باعث ایجاد دوگانگی در فرد می شود. و هرچه این دوگانگی‌ها بیشتر باشد فرد دارای بلاک‌های آگاهی بیشتر، و روحش نیز تکه تکه تر می شود.

 

همه دخالت ها و دستکاری هایی که جریان نور منبع (ارگانیک) روحی شخص را مختل و مسدود می کند، نقض قوانین طبیعی است.

 

تداوم نقض قوانین طبیعی، باعث زوال ژنتیک و بروز بیماری جسمی و روحی می شود و در صورت عدم اصلاح، باعث انقراض نهایی یک گونه می‌شود.

 

همانطور که یاد می گیرید تا امضاهای انرژتیک را مشاهده کنید و تشخیص دهید، می خواهید بدانید که آیا انرژی یا ساختاری که با آن ارتباط برقرار می کنید، نسبت به کالبد انرژتیک و فیزیکی شما ارگانیک یا غیرارگانیک است. هدف شما باید این باشد که اجازه ندهید انواع انرژی های غیرارگانیک و ساختار آنها در کابلدتان دخالت کنند، تا فضایی فراهم شود که به شما اجازه دهد تا انرژیهای روحی ارگانیک شما کاملاً در کالبد طبیعیتان قرار بگیرند.

 

حذف انرژیهای غیرارگانیک باعث ساختن طبیعی هسته درونی فرد می شود تا این هسته، پایه و اساسی برای ادغام با بدنهای روحی و انرژتیک فرد باشد.

 

مشاهده‌گری دلسوزانه

بدون وجود یک پایه و اساس واضح برای توسعه ذات هسته درونی به عنوان اولین اولویتمان، ممکن است با لجن‌های انرژتیک بمباران شویم و به یک پادری، بره قربانی یا غذای انگل تبدیل شویم.

 

این باعث می شود بدن انرژتیک ما با آشغال‌ها و پسماندهای آسترال پوشیده شود و بنابراین در یک حالت آشفته از ادراک درونی به حیات ادامه دهد.

غیرشفاف بودن و هدایت شدن از طرف قضاوت‌های ایگو در هر نوعی از ادراک، چه نسبت به خود و چه دیگران، باعث تخلیه انرژی می‌شود و در بستر جدید انرژی کاملاً ناپایدار است.

 

وقتی در چارچوب تعاریف خوب یا بد به دلسوزی فکر می کنیم (یا درگیر دلسوزی و شفقت گزینشی می‌شویم) در واقع ذات اصلی آنچه که واقعاً شفقت و دلسوزی معنوی است را گم کرده‌ایم.

 

برای دستیابی به طرح هوشمندانه شفقت بینهایت خداوند برای همه زندگی، لازم است تا یک آگاهی مشاهده‌گر بیطرفانه را- که تمام دیدگاه‌های شخصی و قضاوت‌گرایانه و وابسته به نتیجه را تغییر می‌دهد- مجسم کنیم.

 

قدرت شفقت به طور طبیعی توسط طرح هوشمندانه ذات زنده خداوند هدایت می شود-هنگامی در یک انسان تجسم یافته که این انسان به یک حالت از ناظربودن بصورت خنثی دست یافته است.

 

این ذات زنده بدن‌ها را درمان می‌کند، خطوط زمانی را تغییر می دهد (نتایج را ارتقا می‌بخشد)، فریب را آشکار می کند، بدن نوری را فعال می کند، قطعات روح را بازیابی می کند و به منظور پاکسازی همه تضادها و درگیری های انرژتیک بین گروه‌های مختلف، به هوش خالص ذهن جهانی متصل می شود.

 

بصورت هوشمندانه برای ایجاد اتحاد و یکپارچگی طراحی شده است، و ذات اصلی آن به دنبال گره‌گشایی، آشتی دادن، بازسازی کردن و هماهنگ کردن است.

 

مجسم کردن عمل مشاهده گری دلسوزانه همراه با این سیستم، ابزار کیمیاگرانه نهایی  در کیت تکنولوژی نور زلال و روشن خداوند است!

منبع :

https://energeticsynthesis.com/index.php/hieros-gamos/203-basic-energetic-concepts