عیسی مسیح یک انسان سیریان آبی از آینده بود که برای تغییر خطوط زمانی و بازگرداندن گروه Essene, معبدی های کریستوس و دانش صعود بر اساس قانون وحدت و تکنولوژی آگاهی مربوط به آن به بعد سوم آمد. این ماموریت در پاسخ به آسیب ژنتیکی وارد شده به انسان و زمین بعد از شورش لوسیفریان بود، و سپس  تجاوز سومر-مصر، که در واقع نابودی نهایی اصول انرژی مادر در هسته زمین بود.
گروه عیسی مسیح تحت هدایت شورای ارشد لیرا- سیریان قرار بود با گروه معبدی های آینده بعدپنجمی زمین تارا بنام Azurite همکاری کنند، این طرح توسط فدراسیون نور سازماندهی شد. به عنوان یک تیم،  آنها بر روی ترمیم معماری سیاره کار می کردند، و همچنین بازیابی ارواح مربوط به نسل کشی لومر و  فاجعه آتلانتیس، و کار بر روی شبکه های انرژی سیاره و دروازه های سیاره ای برای کمک به هماهنگ سازی و آمادگی برای چرخه صعود.

اصول مادرانه سیاره ای: Planetary Staff
کج شدن غیرارگانیک محور سیاره زمین از طریق میدان شبکه انجام شد، به هدف آسیب گرانشی، گیرانداختن ارواح و انتقال امواج کنترل ذهن. این سیستم کنترل طراحی شد تا معماری ستون عمودی که در واقع اساس انرژی زنانه سیاره است را نابود کند، تا نتیجتا اصول مادرانه سوفیانیک خلقت در این واقعیت، به طور کلی محو شود.
 نابودی این اصول مادرانه به معنی اینست که تمامی مخلوقات زنده ارگانیک هم به تدریج  و نتیجتا شبیه به یک موجود سیاهچاله می شوند، مخلوقات انگلی که در دنیای مادی به نور مرده اعتیاد دارند، و همچنین در دنیاهای هوش مصنوعی به عنوان مرده های زنده حضور دارند. در طول این فاز، اصول مادرانه زمین توسط محافظان ستاره کریستال بازیابی می شود، و به معنی اینست که کانال عمودی درونی ما و ارتباط با سیاره و ستارگان هم همچنین به شکل رادیکال در این چرخه متحول می شود.

اکنون، در طول چرخه فعالسازی پالیدور، مرحله بعدی برای گروههای پالیدور، مانند آکوافریون و نژادهای اژدهای آبی کریستیک، حمایت از بازیابی و بازسازی خطوط خونی اشعه آبیست. اشعه های آبی، دروازه های ترنس هارمونیک سیزدهم کمان مادر را از طریق دنیاهای هارمونیک چندگانه بازیابی می کنند و در حال بازسازی ستون عمودی سیاره هستند تا به شکل طبیعی با قلب آندرومدا هماهنگ و هم راستا شود. بازسازی اصول زنانه زمین به تدریج باعث میشود تا چرخش غیر طبیعی محور زمین به شکل مستقیم یا عمودی تغییر کند که باعث دسترسی آسانتر به داخل و خارج این دنیا می شود، بخصوص برای موجودات خورشید الماس.خورشید الماس اشاره دارد به طرح اصلی دی ان ای ۱۲ شاخه ای ماتریکس سیلیکات انسان انجلیک. این در واقع دی ان ای بالقوه و آگاهی بالاتری بود که توسط انسانهای انجلیک در چرخه های زمانی گذشته بر روی زمین 5d تارا تا زمان فاجعه بزرگ تجربه شد.تا قبل از فاجعه آتلانتیس، هر کدام از گروه های مربوط به ۱۲ تبار Essene انسانهای انجلیک به عنوان محافظان یک قسمت از حافظه های موسس زمردی بودند، حافظه هایی که دانش و اطلاعات و آگاهی فوق العاده عظیمی را در مورد منشأ ستارگان و اطلاعات ساختار ژنتیکی در خود نگه می دارند، اطلاعاتی که در ۱۲ دیسک هولوگرافیک ضبط می شوند.

کلیسای رم:
در واکنش به ماموریت عیسی مسیح Yeshua Mission، گروه اوریون تصمیم به تجاوز به قلمروهای نزدیک پرتال های بعدپنجمی گرفتند و به منطقه مرکزی ایتالیا نفوذ کردند و بنیان سیستمی را پایه ریزی کردند به نام کلیسای رم و کرسی پاپ. و این اتفاق با تجاوز برنامه های خورشید سیاه در این منطقه همراه بود که توانستند مکانیزم کنترل دینی کاتولیک را بسازند که در ادامه تبدیل به ماشین کنترل سیاسی و محراب قربانی خون در مرکز واتیکان سیتی شد. این سیستم باعث ایجاد قدرت زیاد و کنترل جهانی برای ستون های اصلی کنترل کننده شد.
خشونت دینی:
یکی از بزرگترین دروغ هایی که به هدف ایجاد تفرقه و جدایی در بین انسانها گفته شده، جنگهای بر سر خدایان است که از طریق خشونت دینی گسترش پیدا می کنند. خشونت دینی توسط دستورکار بیگانگان منفی و برای ایجاد رفتارهای فریبکارانه آرکانی توسعه پیدا می کنند و از این طریق استراتژی های فریب آرکانی که توسط کنترل کننده ها مورد استفاده قرار می گیرند، پیاده می شوند، به هدف کسب تسلط کامل بر انسانها و به بردگی کشاندن نژاد انسان و سیاره زمین.  خشونت دینی از طریق کنترل ذهن در سیاره انجام می شود تا از این طریق حوادث را به سمت برنامه آرماگدون ( جنگ ویرانگر آخرالزمان ) پیش ببرند که در حقیقت دستورکار بیگانگان منفیست. ادیان بر مبنای دستورکار بیگانگان منفی، شامل اهداف پنجگانه استراتژی فریب آرکانی می شوند؛

۱- ایجاد تفرقه و جدایی
۲- برنامه ظالم-مظلوم 
۳- آزار و بیچارگی جنسی 
۴- آزار و قربانی کودکان
۵- زن ستیزی


سیستم های اعتقادی ضد انسانی دستورکار بیگانگان منفی:
علوم تجربی و علم پزشکی به شدت توسط دستورکار بیگانگان منفی رصد و کنترل می شوند، و اینها در واقع سازمان های جهانی جریان اصلی هستند که به هدف اعمال و گسترش سیستم های ایدئولوژیک ضد زندگی و ضد انسان در جوامع مختلف برای خدمت به دستورکار بیگانگان منفی مورد استفاده قرار می گیرند. این سیستم های اعتقادی ضد زندگی برای اینکه بقا داشته باشند نیاز دارند تا هرگونه پیشرفت و کشفی که ثابت کند آگاهی وجود دارد را از طریق حذف دائم فرآیند کسب دانش و آگاهی نابود کنند، نابودی آگاهی ای که طبیعت و زندگی را کاملا آگاه و با ادراک می داند. 
به دلیل اینکه آگاهی معادل انرژیست، جنگ و نزاعی که بر سر انرژی به عنوان یک منبع قدرت وجود دارد و پنهان شده است، به معنی اینست که جنگ بر سر آگاهی ایست که بر روی سیاره وجود دارد.

آخناتون:
یکی از محافظان از گروه Aton که بعد از تناسخ با نام آخناتون شناخته شد، و کاملا درگیر مسئله بازیابی ماموریت کریستوس شد، که همان پیمان پالیدور روی زمین بود. ماموریت او برای محافظت از کسانی بود که از خطوط خونی کریستوس اصلی باستانی و Yeshua بودند، در حالیکه با تیم های Azurite در ۲۰۰۰ سال گذشته همکاری می کرد. او پدر سالار اصلی خاندان بود، و خط خونی او  در خطوط خونی کریستیک تا امروز هم گسترش پیدا کرده است. اطلاعات غلط بسیاری هنوز هم در مورد او گفته می شود که به هدف بی اعتبار کردن میراث او هستند.

آخناتون، دانش باستانی Essene موسوم به All-One را بازگرداند، یا قانون وحدت، که در حقیقت تلاشی در جهت بازیابی تعادل اصول مذکر-مونث در مرکز جغرافیایی سیاره و متجلی ساختن قانون جنسیت بود. خورشید نماد منبعی برای همه چیز است و کالبد خورشیدی Aten یا Aton به عنوان منشا زندگی جاودان به هدف رسیدن به آگاهی کامل و بیداری از طریق اتحاد مقدس hierogamic union می باشد.

Jehovah

در طول تجاوز بیگانگان منفی به سیاره که از زمان شورش لوسیفری در چند مرحله انجام شد، دستورکار بیگانگان منفی NAA توسط متجاوزان به اجرا گذاشته شد تا ساکنین زمین را برای پرستش خدایان کاذب مانند Yahweh و Jehovah آماده کنند. هر دو اینها در حقیقت آگاهیهای جمعی ای هستند که گروه بیگانگان منفی آرکانی را تغذیه می کنند. آنها از میدان های سیاره ای توسط کسانی که دعا، نذر و قربانی می کنند و این موجودات بیگانه را از طریق ادیان خشن مورد پرستش قرار می دهند، تغذیه می کنند. اینها ماتریکس های پیچیده کنترل ذهن هستند که برنامه های دینی را از طریق شبکه نور سفید کاذب اجرا می کنند، برنامه هایی که برای به دام انداختن روح انسان در تله های آگاهی طراحی شده اند. این برنامه ها به عنوان لنزهای انحرافی عمل می کنند و نور را به سمت هولوگرام های مصنوعی و خطوط زمانی مصنوعی، خم می کنند.

پیمان پالیدور:
خطوط زمانی آینده نشانگر انواع مختلفی از قطعات جدا شده کالبدهای فیزیکی، انرژتیک و روحیست که دچار انفجار و از هم گسیختگی شده اند و نتیجتا با مواد عنصری در کالبد زمین ترکیب شده اند. خطوط زمان از مواد زمین بعدپنجمی تارا،  به ارواح کالبد تارا که منفجر شد، متصل هستند، و به همین دلیل تبدیل به نوعی از ماده رادیواکتیو در حال زوال شدند که با ترکیبی از مواد در بعد فیزیکی مخلوط شده اند که نتیجه حادثه انفجار و نفوذ الکترومغناطیسی در میدان های فضا-زمان بود. روح تارا، تبدیل به قسمتی از کالبد اتمی این سیاره فیزیکی (زمین) شد، و بین ابعاد یک و چهار گیر افتاد.ما در فازی از زمان هستیم که ترکیبات مواد مختلف، در حال تغییر و تبدیل به مواد ظریفتر است، و تحت این شرایط و با تراکم کمتر، قادر خواهیم بود این مصنوعات، کالبدها  و بقایای آگاهی را خارج کنیم.در نتیجه، برخی از ما ممکن است به بازیابی و انتقال ارواح تارا کمک کنیم. این مسئله در حقیقت احیای ماموریت کریستوس (مسیح) روی زمین است که برمی گردد به پیمان پالیدور،  پیمانی که طبق آن نژادهای بالاتر محافظ طرحی را برای بازیابی ارواح گمشده بعد از انفجار سیاره تارا منعقد کردند.


ماموریت امنتی Amenti:
لژ لیرا- سیریان مسئول محافظت از حافظه های ژنتیکی انسان ها و تاریخ پنهان شده است، آنها اساسا سفیران انجمن های اجرایی سیریان هستند. لژ سیریان مسئول نظارت بر شبکه های 6D هستند که به عنوان پرتال هایی برای نژادهای ایندیگو و ستاره ای جهت تناسخ در سطح زمین از طریق فضاهای امنتی هستند. لژ لیرا- سیریان، انجمن Azurite را برای ایجاد یک تیم جهت حمایت از تجلی انسانی عیسی مسیح یا ماموریت Yeshua ایجاد کردند، ماموریتی که به هدف ترمیم شبکه ها و محافظت از میدان امنتی بود. اصل و منشا انجمن Azurite بر می گردد به نژادهایی که توسط کنفدراسیون RA ایجاد شدند.

لیزا رینی