(اتحاد نور: متن زیر از گزارش “تحولات شبکه آگارتا” مربوط به هفتم ژانویه 2015 است:http://2012portal.blogspot.com/2015/01/agartha-network-developments.html?m=1)

 

فعالسازی پرتال IS:IS

 

در فعالسازی پرتال IS:IS آیسیس، یک الهه ی کیهانی به نام “دو مو” خانه اش در سیستم ستاره ای محل سکونتش را ترک کرده، و به شبکه ی اگارتای شرقی تله پورت شده و سپس به سطح سیاره نقل مکان کرد؛

و هم اکنون او در بدن نوری فیزیکی اش، بر روی یک نقطه ی بسیار قدرتمند ورتکس روی سطح زمین، جایی در آسیا زندگی می کند، و مشغول چنل کردن انرژی آرکی‌ تایپ های الهه ی کیهانی Nut (آسمان)، Maat (عدالت) و Hathor (عشق) برای سیاره است؛ و اعضایی از یک گروه دراگون معین، از او محافظت می کنند.

این یک تحول بسیار مهم است، چراکه فاز پیشرفت Breakthrough جهت آزاد سازی سیاره ای را کلید زده است و همچنین آغاز فروپاشی “پرده” یا Veil.

پرده

این اولین بار در هزاره های متعدد است که یک موجود فرازمینی نوری کیهانی بر روی سطح این سیاره زندگی می کند.

 

دو مو همان الهه ایست که ورتکس حلف/ حاسونا-سامرا را در ۷۰۰۰ سال پیش فعال کرد. اکنون او به سیاره بازگشته تا آن ورتکس را که نیروهای حکومت اسلامی (داعش) در تلاش برای نابودی انرژی آن در منطقه هستند را ترمیم کند.

 

https://2012portal.blogspot.com/2015/01/agartha-network-developments.html

 

منابع دراگون گفته اند که Jetsun Pema، ملکه ی کشور Bhutan بوتان، یکی از تجسم های کهن الگوی الهه “دو مو” بر روی سطح سیاره است.

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jetsun_Pema

 

منابع دراگون همچنین اعلام کرده اند که الهه دو مو به دنبال تماس فعالانه ی بیشتری با جمعیت سطح سیاره زمین است.

 

همه ی این اتفاقات قسمتی از نقشه ی بزرگ‌تر برای ارتباط دوباره ی شبکه ی آگارتا با جمعیت روی سطح زمین بعد از رخداد است.

https://2012portal.blogspot.com/2016/11/the-blue-and-event.html