کار اصلی nrg (شبکه معکوس کننده نفیلیم) اشاعه دادن اعتیادهای بسیار مخرب و رفتارهای جنسی انحرافی در بین انسان های زمین است. این بخشی از برنامه بیچارگی جنسی sexual missery به همراه برنامه ظالم و مظلوم victim victimizer میباشد. اولویت اول این برنامه سقوط همه فعالیتهای جنسی به سطح احساس گناه و شرم و پایینترین اشکال ابراز احساسات و بدترین انحرافات ممکن است. ( در کشورهای مسلمان این امر می تواند به شکل بریدن آلت های تناسلی، کشتار دخترها و زنهای مورد تجاوز قرار گرفته و طرد شدن آنها توسط شوهرانشان در صحرا تا موقع مردن بروز کند، یا فروش دختران کم سن و سال برای بردگی جنسی در تایلند، یا کودک آزاری کشیشان کاتولیک در واتیکان یا فتیش های دگرآزارانه یا خودآزارانه در آلمان.

همه انرژیهای جنسی که از این طریق جمع آوری می شوند، دوباره به ماتریکس شبکه های nrg بازگردانده می شوند تا نرم افزارهای بیچارگی جنسی را تغذیه کنند).

خیلی از انسانها ترکیبی از قطعات، ضمیمه ها، ایمپلنتها، موجودات اجدادی، فرشته های سقوط کرده هستند و احتمالا یک یا بیشتر از یک موجود بیگانه را با خود حمل می کنند که نتیجه هیبریدسازی ( اختلاط نژادی) ، میازما (انرژی پسماند منفی)، خط خونی کارمیک بوده و یا ممکن است از طرف بیگانه ها دزدیده و تحت آزمایشات مختلف قرار گرفته باشند. برنامه های کنترل ذهن و ایمپلنتهای هولوگرافیک، باعث میشوند که میدان آگاهی فرد تحت نفوذ امضای انرژتیک بیگانه ها قرار بگیرد. برنامه های کنترل ذهن که از طریق ایمپلنتها ایجاد میشوند، و تسخیر آگاهیهای افراد از طریق حضور اهریمنان، دو روی یک سکه هستند. امضای انرژتیک ایمپلنت بستگی به رابطه بین ژنتیک و آگاهی فرد با موجودی دارد که ایمپلنت را روی فرد کار گذاشته است. خیلی از این موجودات اعتقاد دارند که انسانها متعلق به آنها هستند، بنابراین این ایمپلنت ها می توانند اطلاعات مشخصی از منابع فرابعدی گونه هایی داشته باشند که انسان را مایملک خود می دانند.

 

پروفایل رفتاری ایمپلنت کنترل ذهن:

 

مکانیزم سیستم کدگذاری ایمپلنت NRG (شبکه های معکوس کننده نفیلیم) مانند یک ” ساس ” یا ” زالو ” عمل می کند، به شکلی که خودش را در عمیق ترین لایه های کالبد اختری پنهان می کند و اکثرا در چاکرای دوم قرار می گیرد و عملکردهای واکنشی غریزی سیستم اعصاب مرکزی را کنترل می کند. در دومین سطح از آلودگی لایه ها، اگر اعتیاد ( پاسخ های مخرب و مکرر به محرک های خارجی ) به مرور شدیدتر شود، به تدریج خودش را در عمیق ترین لایه های ماتریکس بدن متجلی می کند. یک شبکه ( مانند یک غشا یا تار عنکبوت )، در واقع یک پوشش بر سیستم عصبیست ( قسمتهایی آلوده می شوند تا اینکه کل سیستم آلوده شود ) که در امتداد نخاع بالا آمده و یک ایمپلنت چاشنی کنترل ذهن دارد که در پشت سر و گردن قرار می گیرد. وقتی این ایمپلنت به شکل کامل متجلی و فعال شود، اعتیادهای شدید و نوسانات و تغییرات ذهنی و رفتاری بوجود می آید و به تدریج فرد بیشتر دچار دوقطبی می شود. این ناحیه در حقیقت دروازه اتمیست، چاکرای نهم، جاییکه نور درونی spirit از چشم ها به بیرون منعکس می شود. در شرایطی که این ایمپلنت کاملا فعال شود، این نور در چشم ها می میرد. این ایمپلنت در حقیقت یک ایمپلنت ذهن خزنده است که در ساختار ساقه مغز و از طریق بصل النخاع کار گذاشته می شود.

 

از فوریه ۲۰۰۹ « زوجهای بذر ستاره ای» مکلف شده اند تا در پیشرفت معماری میدان سیاره کمک کنند تا میدان دوقطبی مهار وسیکا پایسیس را منحل کنند و برنامه شبکه معکوس سازی نفیلیم که مقر آن در پادشاهی متحده انگلستان است، منحل شود. در واقع استفاده این ساختارها روی سیاره برای جمع آوری و سیفون کردن و انتقال انرژی حیاتی و جنسی از انسانها و ارتقای برده داری و بیچارگی جنسی بوده است. برای فائق آمدن بر این تحریف قطبیتی افراطی، این « زوج های بذر ستاره ای» سکویی می سازند برای خلق « میدان موج سه گانه» که اجازه میدهد وحدت تانتریک قلبی، حقیقتا اتفاق بیفتد. مکاشفه مستتر در این « ازدواجهای مقدس» شگفت انگیز است، زیرا از جنبه ها و ابعاد مختلفی به فرآیند صعود کمک می کند.

 

لیزا رنی