از زمان آخرین بروزرسانی ام در خصوص سینتامانی، شبکه سینتامانی سطح سیاره بسیار تقویت شده است.


 دو قطعه استراتژیکی در نقاط کلیدی از آنتارکتیکا قرار داده شدند: 
قطعات زیادی در کف اقیانوس ها و غارهای سراسر زمین کاشته شدند. 
 تیم های تخصصی در حال کاشت سنگ های سینتامانی با الگوهای گل زندگی در مهم ترین ورتکس های کلیدی روی سیاره هستند. مانند Long Island و Chengdu
و بسیاری دیگر، مخصوصا در شرق آسیا.


از زمانی که اولین شبکه های گل زندگی در اوایل سال ۲۰۱۷ کامل شدند، آسیای شرقی با افزایش چشمگیر پدیده سفینه ابری مواجه شده است:
http://news.abs-cbn.com/trending/04/26/17/viral-pastel-hued-clouds-appear-in-zamboanga-del-sur


این سفینه های ابری، شکل مخفی شده سفینه های مادر کنفدراسیون کهکشانی هستند که ستون های ATVOR ایجاد می کنند تا بروی سینتامانی های کاشته شده فرود بیایند و ناهنجاری اولیه را پاکسازی کنند.


شبکه سینتامانی در سراسر سیاره یکی از ابزار های اصلی برای آشکار سازی شبکه نور سیاره ای است. هر زمانی که یک سنگ سینتامانی در جایی از سیاره کاشته شود، وجودی آنجلیک به آن نقطه لنگر شده و یک ورتکس انرژی به قطر چندین مایل ایجاد می شود.


زمانی که جرم بحرانی این وجودهای آنجلیک در سراسر سیاره لنگر شوند، سر یالدابوآ شروع به از هم پاشیدگی می کند. بروزرسانی در خصوص وضعیت از هم پاشیدگی سر یالدابوآ بعد از اواسط ماه ژوئن امکان پذیر خواهد بود، زمانی که عملیات های مشخصی از نیروهای نور کامل شوند.


سنگ های سینتامانی همچنین در کلوب های رقص بسیاری در سراسر سیاره کاشته می شوند تا انتقال تجربه تماس با فرازمینیان مثبت را به فرهنگ جریان اصلی کلوب های رقص تسهیل کنند.
http://sothisunborn.blogspot.com/2017/03/an-open-call-across-space.html


http://sothisunborn.blogspot.com/2017/05/organik-festival-mission-report.html


سینتامانی شخصی تان، کانال شما برای انرژی های پیشرفت فشردگی در زمان وقوع رخداد است. 
سنگ هایی که در سراسر زمین کاشته شده اند، بخشی از شبکه سینتامانی سیاره ای هستند که کانال سیاره برای انرژی های پیشرفت فشردگی در زمان وقوع رخداد هستند.


من راهنمایی شده ام تا بسته دیگری از سنگ های سینتامانی را آماده کنم. از اینجا قابل دسترسی هستند:
http://www.cintamani.space/Cintamani.html


    تعداد بسیار محدودی سنگ سینتامانی در     StratoProbe 5  قرار داده شد، یک کاوشگر فضای نزدیک، که من بهمراه تیمم آن را لانچ کرده ام.  StratoProbe 5 به حداکثر ارتفاع حدود ۲۱ مایل،  ۳۴ کیلومتر رسیده است و عکس هایی که از آن ارتفاع تهیه کرد بوضوح کروی بودن زمین را نشان می دهد:  این سنگ های سینتامانی شامل انرژی های کیهانی خارج از حفاظ الکترومغناطیسی (Veil) هستند که در اینجا قابل دسترس اند:
http://www.cintamani.space/Nearspace.html


پیروزی نور!


بروزرسانی:
یک بسته از سنگ های سینتامانی برای آن دسته از کارگزاران نور و جنگجویان نور که توان مالی برای خرید سنگ را ندارند آماده شده است. آنها سنگ را بطور رایگان دریافت خواهند کرد. تنها لازم است تا هزینه جابجایی را بپردازند. اگر شما اهل آسیا یا استرالیا هستید و مایلید تا سنگ خود را دریافت کنید، لطفا: contact [email protected] . People from North and South America can contact [email protected] . People from Europe and Africa can contact  [email protected] .


در اینجا اطلاعاتی برای افرادی که تمایل دارند در پروژه کاشت سینتامانی در سیاره مشارکت کنند پست شده است:
http://recreatingbalance1.blogspot.com/2017/06/cintamani-grid-guidelines.html


فقط یک اشاره کوچک اینکه، سنگ شخصیتان را نکارید. 
ظاهر شدن اشکالی هندسی (Crob Circle) در Fonthil Down و سفینه های ابری در تایوان طی چند روز اخیر، نشان از حمایت پلادین ها از پروژه شبکه سیاره ای سینتامانی دارد:
https://theeventhub2015.blogspot.com/2017/06/cloud-ships-in-taiwan.html


منبع:
http://2012portal.blogspot.com/2017/05/cintamani-grid.html?m=1