نوشته لیزا رنی


داشتن اقتدار و مالکیت بر خویشتن به معنی آزاد بودن از کنترل و سلطه دیگران است. 
برای آنکه حقیقتا آزاد باشیم تا به زندگی خودمان جهت بدهیم نیاز است که ارزیابی دقیقی از شرایط داشته باشیم تا قادر باشیم از حق “رضایت آگاهانه” در تصمیم گیری های فردی خودمان استفاده کنیم.

https://www.etehadenoor.com/?p=4291


ما این باور را وسعت می‌دهیم تا شامل اراده آزاد در جهت دادن به آگاهی برای اتصال به روح و هوش آواتار بالاتر و کالبدهای روحی شود که تشکیل دهنده نیروهای قدرتمند محافظی هستند که سیستم ایمنی روحی ما را شکل می‌دهند.
حاکمیت بر خویشتن یک حق ذاتی انسان است که از طرف منبع آفرینش و قوانین کائنات به وی داده شده است و از طریق “قانون وحدت”، یعنی قوانین درونی مکانیزم پیچیده کوانتومی حاکم بر حرکت آگاهی در فضا و زمان، ابراز می‌شود. 
صعود عبارت است از افزایش همزمان و هماهنگ آگاهی توسعه یافته، که با اتصال کالبدهای انرژتیک-روحی ما به کالبد فیزیکی انجام می‌شود، و بنابراین هنگامی که این کالبدهای آگاهی بالاتر فعال می‌شوند، سیستم ایمنی روحی ما را فعالسازی کرده و تقویت می‌کنند.
سیستم ایمنی روحی ما نیازمند توجه و مراقبت شخصی، تشخیص و تمییز نیروها، و تغذیه صحیح است تا بتواند به خوبی عمل کند، درست مانند سیستم ایمنی فیزیکی که نیازمند مواد مغذی و تغذیه مناسب است تا بتواند در محافظت از بدن در برابر نیروهای بیماری زای منفی مؤثر باشد.
در طول عملیات های روانی کنونی که از آنها جهت ایجاد جنگ روحی علیه جمعیت انسان استفاده می‌شود، هدف کنترل کنندگان، نابود کردن دسترسی به دانش روحی و اطلاعات حقیقی مربوط به امکان مالکیت و حاکمیت بر خویشتن است، که این امکان با فعالسازی کالبدهای روحی بالاتر میسر می‌شود.
در این ماه شاهد یک فاز فشرده بازیابی خانواده های منادیک، و مخابرات میان-کهکشانی امواج فرکانسی سطح منادیک یونیورسال، و تجسم کدهای “استاف” مادر در الگوی سوفیانیک هستیم.
این موضوع به فعالسازی افرادی که اکنون بیدار می‌شوند کمک زیادی خواهد کرد تا فریب های جمعی که از طریق رسانه های جریان اصلی به خورد ما داده شده اند را ببینند، و همینطور برای آنهایی که تجسم الگوی صعود هستند و قادر هستند این خطوط عمودی دارای کدهای بالاتر و فرکانس های “راد” و “استاف” را یکپارچه سازی کنند.
در واقع کالبدهای آگاهی ما و همچنین سیستم ایمنی روحی ما تحت حملات هدف دار قرار گرفته اند و هنگامی که روح ضعیف می‌شود و افراد تحت حملات انسانیت-زدایی قرار می‌گیرند، توده های شرطی شده انسانها بدون مقاومت تسلیم می‌شوند و از برنامه طراحی شده کنترل کنندگان، کورکورانه تبعیت می‌کنند، که این برنامه همان انتصاب دولت جهانی و اعمال استبداد فاشیستی است.
بشریت در یک نقطه بسیار حساس زمان قرار دارد و بایستی مسیر تکامل ما در خطوط زمانی در سطح جهان را انتخاب کند. اکثریت انسان ها آگاه نیستند که همه انسان ها در کنار سیستم ایمنی فیزیکی، دارای یک سیستم ایمنی روحی هستند. و اینکه این سیستم ها وابستگی متقابل دارند و به صورت هماهنگ عمل می‌کنند تا از بدن زنده ما و از آگاهی ما در برابر متجاوزان خارجی و نیروهای منفی مراقبت و حفاظت کنند.
حس معنویت ما و درک ما از رابطه مان با قدرت بالاتر خودمان مستقیما مربوط است به عملکرد سیستم ایمنی ما و تأثیرش بر سلامت و صحتمان. توسعه سیستم ایمنی روحی باعث بهبود توانایی ما در مدیریت استرس می‌شود و در نتیجه سلامت بهتر و رضایت کلی بیشتر نسبت به کیفیت زندگی و تجربه زندگی را در پی دارد. 
سلامت ما و تعادل ذهنی ما مرتبط است با آموزش دادن خودمان در ارتباط با سیستم ایمنی فیزیکی و روحی، و نه تزریق عمومی اجباری واکسیناسیون که توسط آنانی تجویز و تحمیل می‌شود که در نهایت در خدمت نیروهای استبدادی دستورکار بیگانگان منفی هستند.
هنگامی که اتصال درونی به حضور قلب و به روح درون را فعالسازی می‌کنیم و به کشف معنی حقیقی زندگی می‌پردازیم، این تعامل آگاهانه با الوهیت به نحو چشمگیری از ما در برابر هجوم خطرناک نیروهای تاریک محافظت می‌کند.
چه این نیروهای منفی مرئی باشند و چه نامرئی، چه شناخته شده باشند و چه ناشناخته، قلبی که خالص و حامل عشق است و از ایمان یا تجربه مستقیم اتصال بدون واسطه به الوهیت برخوردار است، از ما محافظت خواهد کرد.
این امر سیستم ایمنی روحی درون ما را فعالسازی و شارژ می‌کند و تاریکترین ترس ها و اضطراب های ما را که ذهن هایمان را مه آلود کرده پاکسازی می‌کند، و فریب ها و دروغ هایی که توسط کنترل کنندگان منتشر می‌شوند تا ما را تسلیم دستورکارهای برده سازی آنها کنند را از میان می‌برد.
هنگامی که ما از نظر روحی قویتر هستیم، می‌توانیم نیات منفی را حس کنیم و تسلیم قوانین غیراخلاقی مستبدان نشویم. در طول این دوره شب تاریک روح که بشریت را به یک بیداری_جمعی جهانی بزرگ رهنمون می‌شود، فرصتی بزرگ برای جستجوی درونی وجود دارد تا بتوانیم الوهیت ذاتی خودمان را بازیابی کنیم. ما  آگاهی خود را توسعه می‌دهیم تا درباره ارتباطات درونی همه انسانهایی که در این زمانه دشوار این تجربیات را دارند تأمل کنیم و آگاه باشیم از اینکه بایستی بر ترسهای بقا و ادراکات مرگ فائق بیاییم تا بتوانیم تصمیم بگیریم که در چه جهانی می‌خواهیم زندگی کنیم.
چه کیفیتی از زندگی و چه آزادی هایی را برای کودکان و نوه هایمان می‌خواهیم؟ ما بایستی به وضوح مسائلی که بشریت با آن مواجه شده را ببینیم و همینطور که پیش می‌رویم، درباره پازل الوهی شخصی خود تأمل کنیم تا با دیگران وحدت بیابیم و این جهان را تبدیل به یک مکان بهتر کنیم. 
جهت فعالسازی سیستم ایمنی روحی و دفع انرژیهای انگلی مهاجم، ضرورت دارد بدانیم که انسانها موجودات روحی الکترومغناطیسی مولتی دیمنشنال هستند که یک بدن نوری دارند که کاملا متعلق به خودشان است و توسط “قوانین طبیعی” نیرو می‌گیرد.
هر آنچه که در کالبد فیزیکی، ذهنی، احساسی و روحی ما وجود دارد، طبق “قانون وحدت” متعلق است به ما و هر نقطه ای که ما آگاهانه رضایت یا عدم رضایت خودمان را قرار بدهیم، قدرت روحی زیادی در آن محل فعالسازی شده است.
تشخیص تأثیرات انرژتیک:
برای آنکه با سیستم ایمنی روحی ذاتیمان ارتباط برقرار کنیم و آن را فعال سازیم، گام اول درک این مطلب است که همه چیز انرژی آگاه و هوشمند است و هیچ اتفاقی تصادفی نیست؛ به عنوان مثال ارگانیسم ویروس هیبرید هوش مصنوعی ساخته شده در لابراتوار، توسط یک سیگنچر (امضا) هوش تاریک برنامه دهی شده که به ارتعاشات مشابه روشهای قتل نرم دیگر که به عنوان تسلیحات خاموش استفاده می‌شوند، جذب می‌شود، مانند سیگنال های هوش_مصنوعی، فناوری سایلنت ساوند (صدای خاموش)، اسمارت داست (غبار هوشمند) و نانوتکنولوژی تولید شده با هدف اسیب رسانی.
در نتیجه، این ویروس می‌تواند به عنوان یک موج حامل برای ترکیب تأثیرات گروههای مختلفی از سموم مرئی و نامرئی استفاده شود و حتی به عنوان حمل کننده تسخیر اهریمنی مورد استفاده قرار گیرد که در حفره ریه و مرکز قلب اختری میدان انرژی انسان ساکن می‌شود.
این ارگانیسم طراحی شد تا با چند لایه از زیرساخت های کنترل، ارتباطات متقابل داشته باشد تا در خدمت اهداف مربوط به سرقت انرژی روح در سطح اختری برای انگل_آرکان و ومپایرها باشد و همینطور خدمت به دستورکار تجلی خط زمانی “نظم واحد جهانی” که توسط “بلک سانز” (گروههای خورشید سیاه) دنبال می‌شود.
این گروه کابال مالک و مدیر دستورکارهای ضدانسانی پشت تغییرات ژنتیکی است که جهت تخریب دی ان ای ارگانیک انسان در قالب سیاست های تحمیلی سازمان بهداشت جهانی اعمال می‌شود و همچنین در بازوهای آن که به حوزه صنعت واکسن، دارو و بیوتکنولوژی گسترش می‌یابند.
آگاهی در واقع انرژی روحی است که تحت حاکمیت نقشه یا طرح (بلوپریت) شخصی و امضای انرژتیک ما است. نقشه و طرح شخصی ما در واقع برنامه الهی ما است و ترجیحات منحصر به فردی دارد که از طریق رزونانس شخصیمان به ما می‌گوید که پیامدهای مختلف نیروهای محرک متفاوتی که با آنها در تعامل قرار می‌گیریم چه خواهند بود.
این تأثیرات انرژتیک بر روی بدن ما اثری مثبت یا منفی دارند که ممکن است از هدف روحی ما در زمانیکه با آنها تعامل داریم پشتیبانی کند. بنابراین این تعامل ممکن است هدر رفت سریع انرژی حیاتی را به دنبال داشته باشد و یا ممکن است چرخش انرژی حیاتی را افزایش دهد، که در این صورت، این انرژی چند برابر شده و به شکل ابراز خلاقیت و یا دانش سلولار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
جهت بازیابی سلامت و تعادل روانی و ذهنیمان، بایستی این تأثیرات انرژتیک را تشخیص دهیم و همینطور پیامدهای این تأثیرات برای انرژی شخصی و بدن فیزیکیمان؛ و همینطور لازم است ارزیابی های منظمی داشته باشیم تا بتوانیم وضعیت سلامت خودمان را تحت نظر بگیریم.
هنگامی که این تفاوتها را تشخیص می‌دهیم و سپس تلاش می‌کنیم تا فقط با آن مؤلفه هایی تعامل داشته باشیم که به افزایش چرخش انرژی و افزایش هماهنگی در زندگیمان کمک می‌کنند، این مسأله سبب می‌شود که سیستم ایمنی روحی ما تقویت گردد.
هر فردی که در مسیر توسعه روحی قرار دارد نیاز دارد که میان این نیروها تمایز قائل شود. یعنی نیروهای منبع-بسته انگلی آنتروپیک و نیروهای منبع-باز غیر آنتروپیک؛ و به صورت متعهدانه تصمیم بگیرد که در جهت هدف روحیش حرکت کند و همینطور با نیروهایی تعامل داشته باشد که باعث بیشتر شدن چرخش و فراوانی نیروی حیاتی می‌شوند.
فراوانی انرژی نیروی حیاتی می‌تواند از طریق طنین شخصی پیام های مهر آمیز قلب-محور روح دنبال شود که ما را هدایت می‌کنند تا انرژی آگاهی را افزایش بدهیم، که این مسأله همچنین بر سلامت شخصی و انسجام فردی ما بازتاب خواهد داشت.
وقتی شروع کنیم که خودمان را به عنوان “تجلیات آگاهی” درک کنیم و به عنوان موجودات روحی ابدی که حامل قدرت باز کردن قفل واقعیت نامحدود طبیعت حقیقیمان هستیم، آنگاه شروع می‌کنیم به بازیابی قدرت شخصی و تبدیل و تغییر خودمان، تا جایی که هدف الهی واقعی خودمان را متجلی کنیم. که باعث تغییر زندگیهای خودمان و تغییر جهان می‌شود.
اساس هیلینگ (درمان و ترمیم)، صعود است.
هیلینگ حقیقی و اصیل، یک عملکرد کالبد آگاهی ما است و از طریق همسویی مجدد آگاهی روحی ما است که هیلینگ و درمان مؤثر بدن ما صورت می‌گیرد. عملکردهای صعود روحی انسان و تکامل، مستقیما به فرایند هیلینگ طبیعی و سلامت شخصی وابسته اند. بنابراین اگر ما شرایطی را در زندگیهایمان ایجاد کنیم که ارگانیک هستند و از نظر روحی سالم می‌باشند و به رشد بدن نوری و آگاهیمان کمک می‌کنند، آنگاه به طور طبیعی تکامل پیدا می‌کنیم و همه کالبدهای مولتی دایمنشنال خود را درمان می‌کنیم.
بنابراین سیستم ایمنی روحی و بیولوژیک ما بسیار قویتر و سالمتر خواهد بود تا بتواند به این هدف کمک کند.
کد ژنتیک ارگانیک انسان بر اساس کالبد تجلی «شبکه درخت ۱۲» است. بنابراین هنگامیکه ما با دانش کد ژنتیک اصیلمان که در بیولوژی بدن انسانیمان ثبت شده همسو می‌شویم، آنگاه می‌توانیم از تناسخ محلی فعلی خودمان به آگاهی حامل هوش همه ایستگاه های هویت در زمان دسترسی داشته باشیم.
یعنی استفاده از نبوغ خلاقمان برای پشتیبانی از تجلی بالاتر مجموعه انسانها و تجلی بخشیدن به جهانی بهتر در این سیاره  آشفته اما درحال صعود.
برای تجسم خویشتن حقیقی و ذات هسته درون، دو ارتباط بایستی در اولویت قرار بگیرند تا بتوانند توسعه یابند و در منبع نور ابدی به یاد سپرده شوند. مهمترین دو ارتباطی که هر انسانی مسئولیت و حق دارد برای خودش ایجاد کند:
✨ اول ارتباط صحیح با خویشتن.
✨ دوم ارتباط صحیح با منبع آفرینش یا جهان.
☀️ اگر بتوانیم عشق را احساس و تجربه کنیم و همچنین احترام به الوهیتی که درون همه ما وجود دارد را احساس و تجربه کنیم، آنگاه می‌توانیم همین فرکانس بالاتر عشق را به دیگرانی که در اطراف ما هستند نیز ارسال کنیم.
☀️ ما این فرکانس عشق را به همان نسبتی که قادریم آن را درون خودمان حفظ کنیم، به دیگران نیز ارسال می‌کنیم. عشق ذاتی ترین بخش همه اشکال ایمنی، درمان و هیلینگ است.

چه این درمان و ایمنی، فیزیکی باشد، و چه ذهنی، احساسی و روحی باشد.

ترجمه : وبسایت اتحاد نور
منبع:https://www.disclosurenews.it/spiritual-immune-system-lisa-renee/